Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

În viitor, în UE se vor aplica reglementări mai stricte privind emisiile de CO₂ pentru autobuze și camioane. Luni, statele membre ale UE au finalizat o lege care va reduce și mai mult emisiile de dioxid de carbon în transportul rutier și va introduce noi obiective pentru 2030, 2035 și 2040, după cum au anunțat țările. Înăsprirea normelor UE existente va contribui la creșterea proporției de vehicule grele de transport de mărfuri ecologice pe drumurile din UE

Confirmarea miniștrilor a fost ultimul vot necesar pentru aceste regulamente. Emisiile de CO₂ provenite de la autocarele și camioanele noi vor fi reduse cu 45% până în 2030, cu 65% până în 2035 și cu 90% până în 2040 – comparativ cu 2019. De asemenea, se preconizează că noile autobuze urbane vor fi complet lipsite de emisii până în 2035. Până în 2030, acestea ar trebui să își reducă emisiile cu 90% față de 2019.

Neutralitate climatică până în 2050

Potrivit Consiliului de Miniștri, vehiculele grele sunt în prezent responsabile pentru mai mult de 25% din emisiile de gaze cu efect de seră generate de transportul rutier în UE. Normele actualizate contribuie la obiectivul UE de a reduce emisiile nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990, și de a atinge neutralitatea climatică până în 2050. În urma adoptării de către țările UE, noile regulamente trebuie acum publicate în Jurnalul Oficial al UE înainte de a intra în vigoare.