Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

În noul context generat de Brexit, pentru efectuarea  formalităților vamale în Regatul Unit, societățile de transport și operatorii economici vor avea nevoie de un număr GB EORI.

Numărul EORI este un număr unic în Uniunea Europeană, pe care autoritățile vamale îl atribuie operatorilor economici și altor persoane interesate, în vederea utilizării acestuia la toate operațiunile vamale derulate de acestea pe întreg teritoriul UE. Companiile care nu dețin un număr EORI corect vor avea costuri și întârzieri crescute. „Companiile care dețin deja un număr EORI, dar nu începe cu GB, vor trebui să solicite unul nou“, atrage atenția compania de expediții Motis. „E necesar un număr EORI pentru a muta mărfuri între Marea Britanie (Anglia, Scoția și Țara Galilor) sau Insula Man și alte țări. De asemenea, e nevoie de un număr EORI separat dacă mărfurile sunt mutate în/din Irlanda de Nord. Numerele EORI pentru transportul mărfurilor în GB vor începe cu GB, cele pentru transportul mărfurilor în UE vor începe cu UE, iar cele pentru transportul mărfurilor în Irlanda de Nord vor începe XI.“

În România, cererea pentru obținerea unui număr EORI se înregistrează în aplicația „EORI-RO“, se tipărește, se semnează de către solicitant și se transmite la direcția regională vamală în a cărei rază de competență teritorială are sediul/reședința persoana respectivă, în cazul persoanelor stabilite în România, sau la direcția regională vamală în a cărei rază de competență teritorială urmează ca solicitantul să desfășoare activitățile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei în cazul operatorilor economici și al altor persoane care nu sunt stabilite pe teritoriul vamal al Uniunii.