Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Ca răspuns la războiul din Ucraina, Guvernul României a adoptat o serie de măsuri pentru a facilita angajarea refugiaţilor pe piața muncii din ţara noastră. Astfel, OUG nr. 20/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 231 din 8 martie a.c., a fost adoptată pentru a pune în aplicare Decizia Consiliului European nr. 382/2022 de oferire a unei protecţii temporare în cazul în care de constată un aflux masiv de persoane strămutate, în sensul articolului 5 din Directiva 55/2001.

Cetățenii ucraineni din zona de conflict armat care intră legal pe teritoriul României și care nu solicită o formă de protecție în temeiul Legii nr. 122/2006 privind azilul în România au, aşadar, posibilitatea de a fi angajaţi sau pot beneficia de măsuri de protecție socială/indemnizație de șomaj. Angajarea se poate face fără a fi necesară obţinerea permisului de muncă sau vizei de angajare de la misiunile diplomatice ale României.

Potrivit OUG 20/2022, în cazul în care cetățenii ucraineni din zona de conflict armat nu au documente care să ateste calificarea profesională sau experiența de muncă necesară pentru angajare, aceștia pot fi angajați pe o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii cu șase luni, pentru maximum un an. Condiţia este ca aceştia să prezintă angajatorului o declarație pe propria răspundere în care să rezulte că îndeplinesc cerințele privind calificările profesionale și experiența în muncă pentru post și nu au antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care o vor desfăşura în Romania.

Procedura de angajare a refugiaţilor ucraineni trebuie aprobată prin ordin al ministrului muncii şi solidaritatii sociale, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a ordonanţei, respectiv 8 martie 2022.

Cetățenii ucraineni nu pot fi însă ocupa unul dintre posturile importante în transporturile de marfă:

Cetățenii ucraineni care au intrat în România pot beneficia de stimulente și protecție în cadrul sistemului de asigurări pentru șomaj, în condițiile prevăzute de lege pentru cetățenii români. Aceștia trebuie să se înregistreze la agențiile de ocupare a forței de muncă din județe și, respectiv, ale municipiului București.