Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Guvernul a prelungit perioada de valabilitate a programului judeţean de transport până la 31 decembrie 2022 prin ordonanța de urgență nr. 130 din 17 decembrie 2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 1202 din 18 decembrie 2021.

Măsura prelungirii, atât de aşteptată de mulţi operatori de transport, apare însă destul de vag explicată la articolul LI din OUG 130, în sensul în care prevede doar faptul că „termenele prevăzute în cuprinsul art. 66 alin. (1) și (2) din OUG nr. 70/2020 (…) se prorogă până la data de 31.12.2022. Consiliile județene care până la 31.12.2021 nu finalizează procedurile pentru încheierea contractelor de servicii publice de transport rutier de persoane, potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 sunt obligate să le finalizeze în cursul anului 2022.

Răspunderea pentru neîndeplinirea acestei obligații este în sarcina exclusivă a autorităților administrației publice locale și a compartimentelor de specialitate cu responsabilități în realizarea acesteia”.

OUG 130 nu precizează însă ce se întâmplă cu judeţele care se află în diferite stadii de atribuire a noilor programe de transport, pe legea 99 a achiziţiilor sectoriale. În cazul judeţelor care au derulat deja o etapă de licitaţie, sunt trasee sau grupe de trasee care au fost atribuite, iar altele, nu. Asta înseamnă că încă un an de acum înainte o parte din transportul regulat din cadrul unui judeţ se desfăşoară după regulile noi, iar cealaltă parte, după cele vechi? De asemenea, sunt operatori care au investit – aşa cum au putut – în vehicule noi, pe care riscă să le ţină trase pe dreapta chiar şi un an, în contextul noii prelungiri, aşa cum s-a întâmplat şi în 2014 (când programul judeţean de transport s-a prelungit cu o lună înainte de licitaţie).

Din păcate, măsura prelungirii nu este pusă în contextul real al pieţei, nu detaliază soluţii şi nu ţine cont de situaţiile particulare din fiecare judeţ în parte. Este dedicată doar celor care nu au făcut nimic până în prezent şi care probabil că nu vor face nimic nici până în 31 decembrie 2022, în ciuda ameninţărilor cu asumarea răspunderii – pentru că nici nu se prevăd sancţiuni pentru neîndeplinirea sarcinilor. Restul judeţelor aflate în diferite etape de atribuire pe legea 99 sunt lăsate să se descurce şi să-şi rezolve singure eventualele probleme conflictuale ce pot apărea cu transportatorii, care, se vor considera poate, pe bună dreptate, discriminaţi.