Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Comisia Europeană (CE) a constatat diferenţe între salariile minime valabile în diferite state membre, atât în ţările unde se folosesc cu precădere contractele colective de muncă pe ramuri industriale, cât şi acolo unde ponderea mai mare o au contractele de muncă individuale. Prin urmare, CE a înaintat, în octombrie 2020, o propunere de directivă care să asigure condiţii optime de trai pentru angajaţi, indiferent de statul unde îşi desfăşoară activitatea.

Statele membre vor avea în continuare libertate în stabilirea unor salarii minime statutare sau să asigure protecţia printr-un salariu minim, prin acorduri colective.

Directiva vizează în principal reglementarea muncii pentru categoriile de angajaţi non-formali, care sunt în număr tot mai mare: lucrători domestici, lucrători de „ocazie“, plătiţi pe bază de vouchere, ucenici, falşi lucrători independenţi etc. În plus, se recomandă promovarea cât mai mult a contractelor colective.

Principala recomandare pentru statele membre cu privire la stabilirea salariului minim este aceea de a se ţine cont de nivelul de trai din ţara respectivă, precum şi de contribuţiile la taxe şi asigurările de sănătate şi sociale. Recalcularea salariului minim trebuie făcută periodic, pentru a fi adecvat condiţiilor pieţei.

Dacă va fi adoptată, directiva va intra în vigoare în 20 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar statele membre vor avea la dispoziţie doi ani pentru a o implementa în legislaţiile naţionale.