Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Ca urmare a polemicilor din spaţiul public pe marginea tarifelor RCA, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a comunicat faptul că nu stabileşte tarifele de referinţă pentru RCA, ci doar le publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 132/2017.

Tarifele de referință pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă sunt calculate semestrial, potrivit prevederilor legale, de o companie independentă în funcție de: categoriile de vehicule (autoturisme, autovehicule transport marfă, autovehicule transport persoane etc.), de tipul asiguratului (persoană juridică/persoană fizică), de vârsta asiguraților în cazul persoanelor fizice, precum și de caracteristicile tehnice ale vehiculelor (capacitatea cilindrică sau puterea, masa maximă autorizată, numărul de locuri).

Publicarea tarifelor de referință reprezintă un demers ce conduce la creșterea transparenței, la informarea și la transmiterea către consumatori și către companiile din piață a unor informații corecte și complete cu privire la polițele RCA. Tarifele de referință nu reprezintă tarife la care sunt încheiate asigurările obligatorii de răspundere civilă auto în piață.

Estimarea tarifelor de referință, care utilizează formula de calcul definită la art. 2 pct. 24 din Legea nr. 132/2017, se realizează pe baza datelor statistice referitoare la piața asigurărilor RCA, în speță date istorice referitoare la polițele de asigurare și daunele aferente, de la toate societățile de asigurare autorizate și reglementate de ASF, care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, în baza dreptului de stabilire, şi care practicau asigurări RCA la data de referință.

Perioada de referință pentru datele istorice utilizate în determinarea primei de risc de referință, a factorilor de încărcare și a tarifului de referință (sau prima brută de referință) este reprezentată de ultimii 5 ani de evenimente anteriori datei de referință. Prin urmare, cele mai recente tarife de referință nu sunt reprezentative pentru evenimentele perioadei de pandemie COVID-19 (trafic redus, accidente mai puține).

De precizat că tarifele de referință sunt calculate pentru clasa de Bonus/Malus B0.