Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Cum se face distincția dintre curse bilaterale și cross-trade?

Comisia Europeană a publicat astăzi ghidul așteptat cu privire la interpretarea tipurilor de curse pe care le pot face operatorii de transport și care/când se supun regulilor detașării. În principal nu sunt multe noutăți față de cele publicate până acum. Sigura noutate, explicată deja ieri pe site-ul nostru în urma interviului luat lui Mihai Alecu, Inspector de Stat șef în cadrul ISCTR, este că o cursă cu plecare pe gol din țara de origine se supune regulilor de detașare din momentul încărcării și până la descărcarea în țara de destinație. Așadar, camioanele românești care pleacă fără încărcătură din România, având încărcare din Ungaria către Germania, de pildă, se consideră în detașare din momentul în care camionul încarcă în Ungaria. Șoferul se consideră detașat pe teritoriul Ungariei, țara din care încarcă, și pe teritoriul Germaniei, țară în care descarcă, până în momentul în care a descărcat marfa. Pe perioada în care camionul tranzitează Austria, șoferul nu este considerat în detașare. Doar în țările în care șoferul încarcă sau descarcă, total sau parțial, acesta s-ar putea afla în detașare, atunci când operațiunile efectuate pe teritoriul acelor țări nu sunt considerate bilaterale sau excepții de la detașare, dacă sunt curse suplimentare permise în legătură cu operațiunile de transport bilateral.

În cazul camionului plecat din țară fără încărcătură pentru a încărca în Ungaria, singura opțiune pentru ca transportul din Ungaria în Germania să fie considerat excepție la detașare este ca operatorul de transport să încarce  ceva în România. Directiva nu pune o limită minimă de încărcare pentru o cursă bilaterală. Exemplele date de Comisie sunt de la o treime din camion, dar cu siguranță și 2-3 paleți dacă s-ar încărca în România și restul s-ar completa la Budapesta pentru Germania, atunci cursa Budapesta-Germania nu ar intra în sfera detașării.

Vedeți mai jos linkul pentru descărcarea documentului original publicat de Comisia Europeană, și, mai jos, traducerea făcută de revista Tranzit în limba română a explicațiilor oferite de Divizia de Transport Rutier a Comisiei Europene.

Mai multe explicatii vom oferi în webinarul organizat de revista Tranzit mâine, 26 ianuarie, cu începere de la 14:30, cu cparticiparea Adrianei Kalapis (director DGTR Ministerul Transporturilor), Mihai Alecu (inspector de stat șef ISCTR), Roxana Ilie (UNTRR) și Sebastien Schmitt (Move Expert).

Vă rugăm să vă înscrieți pe adresa de email a redacției: andreea.matei@traficmedia.ro

Intrebari si raspunsuri privind detașarea șoferilor în temeiul Directivei (UE) 2020/1057 în contextul transportului de mărfuri

Încă de la început, autorii precizează că Acest ghid a fost pregătit de serviciile Comisiei și nu angajează Comisia Europeană. Doar Curtea de Justiție a Uniunii Europene este competentă să interpreteze cu autoritate dreptul Uniunii.”

CRITERII GENERALE

stabilirea când un șofer este detașat sau nu în temeiul Directivei (UE) 2020/1057 (numită și „Directiva”) stabilește norme specifice cu Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE, ambele fiind acte legislative privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii. Aceasta face distincție între tipurile de operațiuni de transport cărora ar trebui să se aplice regulile de detașare și cele cărora nu ar trebui să se aplice regulile de detașare. Criteriul general pentru o astfel de distincție este gradul de legătură cu teritoriul statului membru gazdă.

Mai precis, din Directiva (UE) 2020/1057 rezultă că șoferii care efectuează operațiuni de transport în alte state membre decât statul membru în care angajatorul șoferului își are sediul sunt detașați când se află într-una dintre următoarele situații:

 1. Efectuează operațiuni de cross-trade (curse între două state membre, altele decât cel de stabilire a operatorului sau între un stat membru și o țară terță, dintre care niciuna nu este țara de stabilire a operatorului care efectuează aceste operațiuni;
 2. Efectuează operațiuni de cabotaj – înțelese ca operațiuni de transport intern contra cost efectuate temporar pe teritoriul unui stat membru de către un operator stabilit într-un alt stat membru.

Conducătorul auto nu este considerat a fi detașat atunci când efectuează:

 1. operațiuni de transport internațional bilateral – înțelese ca operațiuni de transport bazate pe un contract de transport din statul membru în care este stabilit operatorul (Stat membru de stabilire) către un alt stat membru sau către o țară terță sau din un alt stat membru sau o țară terță către statul membru de stabilire;
 2. activități suplimentare limitate de încărcare și/sau descărcare (adică operațiuni cross trade) efectuate în contextul operațiunilor bilaterale din statele membre sau țările terțe pe care le traversează șoferul;
 3. tranzit pe teritoriul unui stat membru fără a desfășura vreo activitate de încărcare sau descărcare;
 4. etapa inițială sau finală a unei operațiuni de transport combinat, așa cum este definit în Directiva 92/106/CEE, în cazul în care cursa respectivă se realizează în regim de transport bilateral (ex. România-Ungaria, pentru ca din Ungaria să plece pe tren, sau din Germania în Franța/Spania, dacă sunt efectuate de un operator înregistrat în Germania).

OBLIGAȚII ADMINISTRATIVE ale operatorului înainte, în timpul și după detașare

Directiva (UE) 2020/1057, la articolul 1, alineatele (11) și (12), specifică condițiile administrative pe care operatorii trebuie să le îndeplinească pentru a dovedi respectarea regulilor de detașare a șoferilor.

Înainte de detașare, operatorul trebuie să transmită o declarație de detașare autorităților unui stat membru în care șoferul este detașat, cel mai târziu la începutul detașării, utilizând interfața publică multilingvă conectată la informațiile privind piața internă (IMI)

Declaraţia de detaşare trebuie să conţină informaţii cu privire la:

În timpul detașării, operatorul trebuie să se asigure că șoferul are asupra sa următoarele documente:

 1. Declarația de detașare în format print sau pdf (datele trebuie să fie identice cu cele înscrise pe portalul IMI)
 2. Evidența operațiunilor de transport care au loc în statul membru gazdă sub formă de scrisoare de trăsură (CMR sau e-CMR)
 3. Înregistrările tahograf (care să conțină simbolurile țărilor în care șoferul a efectuat operațiuni de transport)

După detașare, dacă autoritățile din statul membru gazdă doresc să verifice respectarea salariului minim, acestea pot cere operatorului să îi trimită, prin IMI, un număr de documente:

 1. Înregistrări tahograf
 2. eCMR
 3. Documente care să indice calculul remunerației șoferului în perioada de detașare și dovada plății acestor sume (fluturașii de salariu/vărsămintele de bani pe card)
 4. contracte de muncă
 5. fișele de pontaj

Dacă operatorul de transport nu trimite documentele solicitate în termen de 8 săptămâni, autoritățile din statul de detașare cere același lucru prin intermediul autorităților locale omoloage. Autoritățile locale au acces la informațiile completate de companie în portalul IMI și poate contacta compania la sediul său operațional. Aceasta are la dispoziție 25 de zile lucrătoare pentru a transmite autorității din țara de postare documentele solicitate.

Autoritățile statelor membre nu pot impune cerințe administrative suplimentare operatorilor, decât cele specificate în directivă, pentru a verifica respectarea prevederilor acesteia.

EXPLICAȚII PRIVIND SCENARIILE POSIBILE DE OPERAȚIUNI DE TRANSPORT. Când vorbim de detașare și când nu?

Următoarele secțiuni explică și ilustrează modul în care regulile de detașare se aplică în mod diferit, în funcție de scenariile de operare:

I. BILATERAL

II. CROSS TRADE

III. CABOTAJ

IV. TRANZIT

V. CURSE FĂRĂ ÎNCĂRCĂTURĂ

I. TRANSPORT BILATERAL

1. Care sunt operațiunile de transport internațional bilateral scutite de regulile de detașare?

Scenariul 1: Două operațiuni bilaterale

Un șofer angajat de o companie cu sediul în Lituania (LT) conduce un camion plin cu mărfuri din Vilnius (LT) către Paris (FR). Șoferul descarcă toate mărfurile la Paris. Apoi, pentru călătoria de întoarcere, șoferul încarcă mărfuri la Paris pentru a le livra la Vilnius (LT).

Concluzie: Șoferul a efectuat două operațiuni de transport Bilateral: una din LT (Stat Membru de stabilire) către FR (țara gazdă) și încă unul din FR înapoi către LT. Prin urmare, în cazul șoferului nu se aplică regulile de detașare transnațională pe toată durata cursei.

Scenariul 2: operațiuni bilaterale cu trei locații de descărcare

Un șofer angajat de o companie stabilită în Lituania (LT) încarcă un camion plin de mărfuri în Vilnius (LT). Șoferul conduce apoi la Berlin (DE) și descarcă 1/3 din mărfuri, iar apoi la Anvers (BE) să descarce încă 1/3 din marfă. După aceea, șoferul continuă să conducă spre Lyon (FR), unde se descarcă restul de 1/3 din marfă.

Concluzie: Șoferul a efectuat 3 operațiuni bilaterale într-o singură călătorie. Călătoria a început cu încărcarea camionului plin cu mărfuri în LT (Stat Membru de stabilire), care au fost apoi descărcate în 3 țări diferite (descărcare parțială a mărfurilor în DE, BE, FR). Vorbim astfel de o cursă cu 3 operațiuni de transport bilateral (adică fiecare acoperită de o scrisoare de trăsură separată), pentru care șoferul nu se supune regulilor de detașare.

Scenariul 3: operațiuni bilaterale cu trei locații de încărcare

După efectuarea operațiunilor descrise în Scenariul 2, pe drumul de întoarcere către statul membru de stabilire (LT), șoferul angajat de compania stabilită în Lituania (LT) încarcă parțial (ex. 1/3 ) un camion cu mărfuri în Lyon (FR). Șoferul conduce apoi la Bruxelles (BE) și încarcă încă 1/3 din camion cu mărfuri, iar apoi la Varșovia (PL) pentru a completa încărcătura camionului (cu încă 1/3). După aceea, șoferul continuă să conducă spre Vilnius (LT), pentru a descărca toate mărfurile.

Concluzie: Șoferul a efectuat 3 operațiuni bilaterale pe parcursul unei călătorii de întoarcere către Statul Membru de stabilire. Deoarece șoferul efectuează mai multe operațiuni de transport bilaterale scutite (încărcări parțiale fiecare acoperite separat de câte un CMR), șoferul nu se supune regimului detașării pe întreaga cursă.

II. CROSS-TRADE

2. Când sunt supuși regulilor de detașare șoferii care fac curse cross-trade și care sunt excepțiile permise?

Scenariul 4: o cursă cross-trade între două operațiuni bilaterale

Un șofer angajat de o companie stabilită în Portugalia (PT) transportă un camion plin cu mărfuri din Lisabona (PT) către Marsilia (FR). Șoferul descarcă marfa în Marsilia. În Marsilia (FR), șoferul încarcă apoi un camion plin cu mărfuri și le descarcă în Berlin (DE). La Berlin, șoferul încarcă camionul complet cu mărfuri și le descarcă în Porto (PT).

Concluzie: Șoferul a efectuat două operațiuni bilaterale distincte și o operațiune de cross-trade.

Prima operațiune bilaterală a început în PT (Stat Membru de stabilire) cu încărcarea mărfurilor și s-a încheiat în FR cu descărcarea mărfurilor respective. A doua operatiune bilaterala a fost efectuata de la încărcarea mărfurilor în DE până la descărcarea lor în PT (statul membru de stabilire). În timpul celor două operațiuni bilaterale, șoferul nu a fost supus regulilor de detașare. În schimb, operațiunea de încărcare a mărfurilor în FR și descărcarea lor în DE a fost o operațiune de cross trade care nu are legătură cu niciuna dintre cele două operațiuni bilaterale.

Prin urmare, șoferul începe să fie detașat în FR după încheierea operațiunii bilaterale când el/ea începe să conducă la punctul de încărcare pentru a încărca mărfurile care urmează să fie transportate în contextul operațiunii de cross-trade. Detașarea către FR se încheie atunci când șoferul părăsește teritoriul francez. Apoi, de la intrarea pe teritoriul DE până la punctul de descărcare a mărfurilor în acel Stat Membru, șoferul se consideră detașat în DE.

Scenariul 5: cross-trade între o operațiune bilaterală și o cursă fără încărcătură

Un șofer angajat de o companie stabilită în Portugalia (PT) încarcă un camion plin cu mărfuri în Lisabona (PT) și conduce către Berlin (DE), unde aceste mărfuri sunt descărcate. În Berlin (DE), șoferul încarcă un camion plin cu alte mărfuri și le descarcă în Madrid (ES). Apoi, șoferul conduce gol din Madrid (ES) înapoi în statul său membru de stabilire (PT).

Concluzie: Șoferul a efectuat o operațiune de transport bilateral din PT în DE, o operațiune cross-trade din DE la ES și o cursă de retur fără încărcătură din ES înapoi în PT.

Șoferul începe să fie detașat în DE după încheierea operațiunii bilaterale când pornește spre punctul de încărcare pentru a încărca mărfurile care fac obiectul unei curse cross-trade din DE către ES. Detașarea către DE se încheie atunci când șoferul părăsește teritoriul DE. Apoi șoferul este considerat detașat în ES din momentul intrării pe teritoriul ES până la descărcarea mărfurilor aduse din DE în cadrul operațiunii de cross-trade. Cursa de întoarcere fără încărcătură de pe teritoriul ES nu este considerată detașare. De asemenea, șoferul nu este considerat detașat în FR, țară pe care o tranzitează în timpul cursei bilaterale din PT în DE și în timpul operațiunii de cross-trade din DE în ES.

3. De ce sunt exceptate activitățile suplimentare limitate de încărcare și/sau descărcare de la regulile de detașare?

Șoferul este scutit de regulile de detașare în cazul în care, în contextul unei curse bilaterale în curs, el/ea desfășoară și o activitate „cross-trade” de încărcare și/sau descărcare în statul membru sau țara terță pe care o traversează șoferul, cu condiția ca șoferul să nu încarce mărfuri și să le descarce în același stat membru.

Acest lucru este posibil, de exemplu, atunci când șoferul efectuează o operațiune bilaterală fără a încărca complet camionul, iar, pentru a utiliza la maximum capacitatea de încărcare a vehiculului, șoferul încarcă bunuri suplimentare pe parcurs. Șoferul poate efectua o operațiune de cross-trade scutită

(adică o activitate suplimentară de încărcare și/sau descărcare) în timpul unei operațiuni bilaterale din statul membru de stabilire către statul membru gazdă. Când două operațiuni bilaterale consecutive se efectuează din și către statul membru de stabilire, în timpul fiecăreia dintre cele două operațiuni poate fi efectuată o operațiune suplimentară cross-trade exceptată. Aceasta este așa-numita regulă 1+1.

Scenariul 6: două operațiuni bilaterale cu două curse cross-trade (1+1)

Un șofer angajat al unei companii cu sediul în Lituania (LT) încarcă un camion cu mărfuri la jumătate (½) în Vilnius (LT) pentru a fi livrat la Barcelona (ES). Șoferul se oprește în Berlin (DE) și încarcă restul de ½ camion cu diferite mărfuri. Șoferul merge apoi la Bruxelles (BE) și descarcă acele mărfuri încărcate în Berlin (DE). Ulterior, șoferul continuă cursa si descarca in Barcelona (ES) marfa incarcata in Vilnius (LT). Pentru cursa de retur bilateral, șoferul încarcă un camion plin cu mărfuri în Barcelona (ES). Șoferul se oprește în Bruxelles să descarce jumătate din mărfurile încărcate în ES. Apoi șoferul continuă spre Vilnius (LT) pentru a descărca jumatatea ramasa din marfa.

Concluzie: Șoferul a efectuat două operațiuni de transport bilateral cu o activitate suplimentară de încărcare și/sau descărcare (cross-trade) în timpul fiecărei operațiuni bilaterale. Prima operațiune bilaterală a fost efectuată din LT în ES, cu o cursă suplimentară scutită (ex. încărcarea mărfurilor în DE și descărcarea lor în BE). A doua operațiune bilaterală (retur) a fost efectuată din ES în LT, de asemenea, cu o activitate suplimentară scutită (adică încărcarea mărfurilor în ES și descărcarea unei părți a acesteia în BE). Șoferul nu a fost supus regulilor de detașare pe întregul parcurs.

Este de remarcat faptul că o singură activitate suplimentară scutită poate include:

așa cum este specificat la articolul 1.3 din Directiva (UE) 2020/1057.

4. Este posibil ca șoferul să întreprindă două activități suplimentare scutite în timpul unei operațiuni de transport bilateral de întoarcere în statul membru de stabilire, dacă nu a avut nicio activitate suplimentară în timpul operațiunii bilaterale de plecare din statul membru de stabilire?

Da, atunci când șoferul nu a folosit posibilitatea de a efectua o cursă suplimentară scutită – activitate de încărcare și/sau descărcare (comerț încrucișat) în timpul operațiunii de transport bilateral din statul membru de stabilire (dus), iar această operațiune este urmată de o întoarcere bilaterală către statul membru de stabilire. Atunci se pot efectua două activități suplimentare scutite de încărcare și/sau descărcarea (cross-trade) în timpul respectivei operațiuni bilaterale de retur.

Aceasta este așa-numita regulă 0+2.

Scenariul 7: o operațiune bilaterală cu două curse cross trade (0+2)

Un șofer angajat de o companie cu sediul în Lituania (LT) încarcă un camion plin cu mărfuri în Vilnius (LT) și le livrează în Madrid (ES). Șoferul încarcă apoi un camion plin cu mărfuri în Madrid (ES). Șoferul oprește la Bruxelles (BE) să descarce ¼ din aceste mărfuri. Șoferul conduce apoi la Berlin (DE) și descarcă ¼ din bunuri. Apoi șoferul continuă spre Vilnius (LT) pentru a descărca jumătatea rămasă din bunuri.

Concluzie: Șoferul a efectuat două operațiuni de transport bilateral cu două activități suplimentare de descărcare (cross-trade) în timpul operațiunii bilaterale de retur. Prima operațiune bilaterală a fost efectuată din LT în ES, fără activități suplimentare între ele. A doua operațiunee bilaterală (retur) a fost efectuată din ES în LT, cu două activități suplimentare scutite (adică operațiuni de comerț încrucișat între ES-BE și ES-DE, constând în două activități suplimentare de descărcare). Șoferul nu a fost supus regulilor de detașare pe întreaga cursă.

Scenariul 8: o operațiune bilaterală cu două curse cross-trade (0+2)

Un șofer angajat de o companie cu sediul în Lituania (LT) încarcă un camion plin cu mărfuri în Vilnius (LT) și le livrează în Barcelona (ES). Șoferul încarcă ½ camion cu mărfuri în Barcelona (ES) și apoi se oprește în Lyon (FR) și încarcă restul din camion (încă ½) cu alt tip de bunuri. După aceea, șoferul conduce către Bruxelles (BE) și descarcă mărfurile încărcate în Lyon (FR). Apoi șoferul continuă spre Berlin (DE) pentru a încărca din nou jumătatea devenită goală din semiemorcă cu alte bunuri, care sunt apoi descărcate la Varşovia (PL). În cele din urmă, șoferul continuă spre Vilnius (LT), unde descarcă mărfurile încărcate în Barcelona (ES).

Concluzie: Șoferul a efectuat două operațiuni de transport bilateral cu două activităţi suplimentare, fiecare dintre ele constând într-o activitate de încărcare şi descărcare (încrucişat), în timpul operațiunii bilaterale de retur. Prima operațiune bilaterală a fost efectuată din LT în ES, fără activitate suplimentară. A doua operațiune bilaterală (retur) a fost efectuată din ES către LT, cu două activități suplimentare scutite (adică operațiuni de comerț încrucișat între FR-BE și DE-PL, ambele constând într-o activitate suplimentară de încărcare și descărcare). Șoferul nu a fost supus regulilor de detașare pentru întreaga cursă.

5. În cazul a mai mult de o activitate suplimentară desfășurată în contextul unei operațiuni de transport bilaterale, care dintre acele activități este scutită și care face obiectul reguli de detașare?

În cazul în care se desfășoară mai multe operațiuni de cross-trade în contextul unei operațiuni bilaterale în curs, prima activitate (în cazul regulii 1+1) sau primele două activități (în cazul regulii 0+2) sunt exceptate de la regulile de postare. Prin urmare, atunci când operatorul efectuează o a treia activitate suplimentară (în scenariul 1+1 sau în scenariul 0 + 2), sau mai multe, astfel de activități suplimentare nu mai sunt scutite, deci intră sub incidența regulilor de detașare.

Scenariul 9: operațiune bilaterală cu una cross-trade scutită și una cross-trade neexceptată

Un șofer angajat de o companie stabilită în Lituania (LT) încarcă ½ camion cu mărfuri în Vilnius (LT), care urmează să fie livrat la Madrid (ES). În timp ce conduce spre Madrid, șoferul oprește la Varșovia (PL) să încarce ½ camion cu alte mărfuri pentru a le livra la Berlin (DE). După descărcarea mărfii din Varșovia în Berlin, șoferul încarcă apoi ½ camion cu alt tip de marfă în Berlin (DE) și o descarcă la Bruxelles (BE). După aceea, șoferul continuă spre Madrid (ES), unde se descarcă mărfurile încărcate în Vilnius (LT).

Concluzie: Șoferul a efectuat o operațiune de transport bilateral (de la LT la ES) și două activități suplimentare de încărcare și descărcare (operațiuni de cross-trade) pe parcursul acestei operațiuni bilaterale. Prima activitate suplimentară de încărcare a mărfurilor în PL și descărcare a acestora în DE este scutită de regulile de detașare, în timp ce a doua activitate suplimentară de încărcare a mărfurilor în DE și descărcarea acestora în BE se încadrează în regulile de detașare. Acest lucru se datorează faptului că șoferul a folosit deja posibilitatea de a face o activitate suplimentară scutită de încărcare și descărcare.  Apoi începe situația de detașare, care se aplică o dată cu încărcarea mărfurilor în Berlin (DE) și se încheie atunci când respectivele mărfuri sunt descărcate la Bruxelles (BE) – întrucât șoferul reia apoi operațiunea bilaterală exceptată de la regulile de detașare. Prin urmare, șoferul este considerat detașat în DE din momentul încărcării mărfurilor la Berlin și se termină când el/ea părăsește teritoriul DE. Apoi șoferul este considerat detașat în BE de la intrarea pe teritoriul BE până la descărcarea mărfii la Bruxelles. După descărcarea mărfii la Bruxelles, șoferul reia operațiunea bilaterală, care este scutită de regulile de detașare.

III. CABOTAJ

Scenariul 10: Două operațiuni bilaterale + cabotaj

Un șofer angajat de o companie stabilită în Portugalia (PT) încarcă un camion plin cu mărfuri în Lisabona (PT) și le livrează în Hamburg (DE). După descărcarea mărfurilor în Hamburg (DE), șoferul încarcă un camion plin cu alte mărfuri și le descarcă în Munchen (DE). Apoi la München (DE), șoferul încarcă un camion plin cu mărfuri care urmează să fie livrate la Lisabona (PT).

Concluzie: Șoferul a efectuat două operațiuni bilaterale (una de la PT la DE și alta din DE înapoi în PT) și o operațiune de cabotaj în DE. Șoferul este considerat detașat în DE.

Situația de detașare începe după încheierea operațiunii bilaterale (descărcarea mărfurilor în Hamburg), când acesta începe să conducă la punctul de încărcare pentru a încărca mărfurile pentru operațiunea de cabotaj în DE.

Detaşarea continuă pe durata efectuării operaţiunii de cabotaj şi se încheie în momentul în care mărfurile sunt descărcate și se finalizează operațiunea de cabotaj. Șoferul nu este considerat detașat în DE pentru partea călătoriei după încheierea operațiunii de cabotaj, când începe să lucreze pentru operațiunea bilaterală de retur (adică conduce la punctul de încărcare, încarcă mărfuri pentru operațiunea bilaterală și le transportă prin teritoriul DE).

IV. TRANZIT

6. Ce este „tranzitul”, care nu intră în domeniul de aplicare al regulilor de detașare?

Conceptul de tranzit se caracterizează prin faptul că conducătorul auto traversează teritoriul unui stat membru fără a încărca sau descărca marfă. Prin urmare, statul membru tranzitat nu este afectat de opriri, de exemplu, din motive de igienă, realimentare cu combustibil, luarea de pauze sau perioade de odihnă. Aceasta înseamnă că o situație de tranzit este în afara domeniului de aplicare a regulilor de detașare.

Scenariul 11: tranzit + operațiune bilaterală + cross-trade + tranzit

Un șofer angajat de o companie stabilită în Portugalia (PT) încarcă un camion plin cu mărfuri în Lisabona (PT), ce urmează să fie livrat la Madrid (ES). În Madrid (ES), șoferul încarcă un camion plin cu mărfuri pentru a fi livrat la Dortmund (DE). După livrarea în Dortmund, șoferul se întoarce cu camionul gol spre Lisabona (PT).

Concluzie: Șoferul a efectuat o operațiune bilaterală din PT în ES, o operațiune de cross-trade din ES în DE și o cursă fără încărcătură din DE înapoi în PT. Șoferul nu este considerat detașat în ES pentru partea de călătorie efectuată în regim bilateral. Șoferul începe să fie detașat în ES după încheierea operațiunii bilaterale (descărcarea mărfurilor în Madrid) și când începe să conducă către punctul de încărcare a mărfurilor pentru operațiunea cross-trade din ES în DE. Detașarea în ES se încheie când șoferul părăsește teritoriul ES. Apoi șoferul este considerat detașat în DE din momentul intrării pe teritoriul DE până la fârșitului operațiunii de cross-trade în DE. Șoferul nu este considerat detașat în DE în timpul cursei fără încărcătură către PT, după încheierea operațiunii de cross-trade. Șoferul nu este considerat detașat nici în FR, nici în BE, deoarece el/ea tranzitează numai teritoriile acestor țări atunci când efectuează operațiuni de cross-trade.

V. CURSE FĂRĂ ÎNCĂRCĂTURĂ

7. Este o călătorie fără încărcătură tratată la fel cu „tranzitul” din punct de vedere al detașării?

Nu. O situație de tranzit este întotdeauna scutită de regulile de detașare, în timp ce o cursă fără încărcătură este scutită dacă se efectuează în legătură cu o operaţiune bilaterală şi nu este scutită atunci când se efectuează în legătură cu cabotajul sau operațiunile internaționale nebilaterale care intră sub incidența regulilor de detașare (cross-trade).

În principiu, detașarea se încheie cu descărcarea mărfurilor transportate în cadrul operațiunii care intră sub regimul detașării (de exemplu, cabotaj sau cross-trade). Considerarea cursei ulterioare fără încărcătură drept detașare sau scutită de la regimul detașării depinde de situația operațiunii următoare, dacă este sau nu acoperită de regulile de detașare. În acest context, este important de reținut că șoferul nu este considerat detașat dacă, după descărcarea mărfii în cadrul operațiunii reglementate de regulile de detașare, el/ea efectuează o cursă fără încărcătură înapoi în statul membru de stabilire.

Scenariul 12: operațiune bilaterală + cursă fără încărcătură

Un șofer angajat de o companie stabilită în Lituania (LT) încarcă un camion plin de mărfuri în Vilnius (LT) și le descarcă la Paris (FR). La întoarcere, șoferul conduce gol din Franța (FR) în Lituania (LT).

Concluzie: Șoferul a efectuat o operațiune de transport bilateral de la LT la FR, urmată de o cursă fără încărcătură din FR înapoi în LT. Șoferul nu este considerat detașat pe întreaga călătorie: nici în timpul operațiunii bilaterale către FR și nici în timpul călătoriei fără încărcătură efectuată după terminarea operațiunii bilaterale din statul membru de stabilire pentru a reveni la acel stat membru.

Scenariul 13: Două operațiuni bilaterale + o cursă fără încărcătură

Un șofer angajat de o companie stabilită în Lituania (LT) încarcă mărfuri în Vilnius (LT) și le descarcă la Paris (FR). Șoferul conduce apoi camionul gol din Paris (FR) către Anvers (BE). Apoi șoferul încarcă mărfuri în Anvers (BE) și le descarcă în Vilnius (LT).

Concluzie: Șoferul a efectuat două operațiuni de transport bilateral și o cursă fără încărcătură între ele. Prima operațiune bilaterală a avut loc din LT în FR, în timp ce a doua operațiune bilaterală a fost efectuată din BE în LT. Cursa fără încărcătură între FR și BE ar trebui să fie considerată a fi realizată împreună cu cea de-a doua operațiune bilaterală de transport care începe în BE, ceea ce înseamnă că regulile de detașare nu se aplică. Prin urmare, șoferul nu trebuie considerat drept detașat în timpul acestor operațiuni.

Scenariul 14: două curse fără încărcătură + un cross-trade

Un șofer a cărui companie are sediul în Polonia (PL) efectuează o cursă fără încărcătură din Varșovia (PL) către Berlin (DE). În Berlin (DE), șoferul încarcă un camion plin cu mărfuri și le descarcă în Bruxelles (BE). Apoi, șoferul revine pe gol de la Bruxelles (BE) la Varșovia (PL).

Concluzie: Șoferul a efectuat două curse distincte fără încărcătură și o operațiune de cross-trade între ele. Prima cursă fără încărcătură între PL și DE a fost urmată de o operațiune cross-trade între DE și BE, care a fost apoi urmată de o cursă fără încărcătură din BE înapoi în PL. Cursa fără încărcătură din PL în DE se efectuează împreună cu operațiunea de cross-trade care începe în DE. Prin urmare, șoferul este considerat detașat în DE din momentul intrării pe teritoriul DE până la părăsirea teritoriului DE. Această perioadă acoperă condusul unui camion gol până la punctul de încărcare în DE, încărcarea mărfurilor în DE și transportarea acestora prin teritoriul DE. Apoi șoferul se consideră detașat în BE din momentul intrării pe teritoriul BE și până la încheierea operațiunii de cross-trade în BE. Șoferul nu este considerat detașat în BE în timpul cursei fără încărcătură după încheierea operațiunii de cross-trade la întoarcerea în statul membru de stabilire. Șoferul nu este considerat detașat nici în NL atunci când tranzitează această țară pe durata cursei cross-trade între DE și BE, deoarece nu desfășoară activități de încărcare sau descărcare pe teritoriul acestei țări.

Scenariul 15: două operațiuni bilaterale + cabotaj + două curse fără încărcătură

Un șofer angajat de o companie cu sediul în Germania (DE) încarcă un camion plin cu mărfuri în Berlin (DE), conduce la Paris (FR) și descarcă toate mărfurile. Șoferul conduce apoi pe gol spre Lyon (FR) pentru a încărca mărfuri pe care le descarcă în Marsilia (FR). Șoferul conduce apoi pe gol din Marsilia (FR) către Nantes (FR). Pe drumul de întoarcere în Germania (DE), șoferul încarcă un camion plin cu mărfuri în Nantes (FR), pe care le descarcă la Berlin (DE).

Concluzie: Șoferul a efectuat două operațiuni de transport bilateral (din DE în FR și din FR către DE), o operațiune de cabotaj în FR și două călătorii fără încărcătură în FR. Prima operațiune bilaterală din DE s-a încheiat cu descărcarea mărfurilor la Paris (FR). Șoferul începe să fie detașat în FR după  sfârșitul acelei operațiuni bilaterale atunci când acesta începe să conducă (călătoria fără încărcătură) până la punctul de încărcare, unde încarcă mărfuri care urmează să fie transportate în regim de cabotaj în FR. Detașarea în FR se încheie la terminarea operațiunii de cabotaj, ca după aceea șoferul să conducă camionul gol la încărcarea mărfurilor care urmează să fie livrate în cadrul operațiunii bilaterale din FR în DE. Prin urmare, mai întâi cursa fără încărcătură între Paris și Lyon se încadrează în regulile de detașare, deoarece această cursă este legată de operațiunea de cabotaj efectuată între Lyon și Marsilia. A doua cursă fără încărcătură între Marsilia și Nantes sunt scutite de regulile de postare, deoarece această călătorie este legată de întoarcere operațiune bilaterală de la Nantes (FR) la Berlin (DE), care este scutită de regulile de detașare.