Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

EPAL, împreună cu principalele asociații europene din industria lemnului, a mobilei și a hârtiei (EPF, CEI Bois, FEFPEB, GROW, EFIC, FPE), solicită Parlamentului European, Comisiei Europene și Consiliului European să reglementeze o buclă deschisă pentru materialele de ambalaj reciclate, în locul unei bucle închise pentru produse, şi să modifice propunerea Comisiei ENVI, având în vedere caracteristicile speciale ale ambalajelor și paleților din lemn. În locul propunerii Comisiei ENVI, definiția “reciclării de înaltă calitate” ar trebui să sune astfel: “Reciclare de înaltă calitate” înseamnă orice operațiune de valorificare, astfel cum este definită la articolul 3 alineatul (17) din Directiva 2008/98/CE, care asigură menținerea sau restabilirea calității specifice a deșeurilor colectate în timpul operațiunii de valorificare, astfel încât acestea să poată fi utilizate ulterior pentru fabricarea de produse, materiale sau substanțe, fie în scopul inițial, fie în alte scopuri, cu o pierdere minimă de cantitate și/sau de calitate. 

Definiția reciclării de înaltă calitate din raportul Comisiei de Mediu a Parlamentului European (ENVI) privind Regulamentul privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (PPWR) favorizează ambalajele din plastic în detrimentul celor din lemn. Acest lucru va duce la mai multe ambalaje din plastic și, prin urmare, este contrar obiectivului PPWR de a reduce ambalajele din plastic și deșeurile din plastic. EPAL şi-a exprimat rezervele cu privire la definiția reciclării de înaltă calitate din raportul ENVI privind Regulamentul privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (PPWR) din 18 octombrie 2023, care va sta la baza deciziei Parlamentului European, programată pentru 20 noiembrie 2023.

EPAL susţine pe deplin obiectivele de sustenabilitate ale PPWR. Paleții EPAL sunt fabricați din lemn, o materie primă naturală și regenerabilă care îndeplinește toate cerințele pentru ambalaje durabile, inclusiv reciclarea fără deșeuri. Cu peste 650 de milioane de europaleți EPAL în circulație, paleții EPAL standardizați din lemn nu sunt doar coloana vertebrală a logisticii europene, ci fac parte și din fondul deschis de paleți EPAL – unul dintre cele mai vechi și mai importante exemple de economie circulară funcțională. Aceasta înseamnă că EPAL îndeplinește deja majoritatea cerințelor PPWR privind ambalajele reutilizabile și reciclabile și condițiile pentru un sistem deschis de reutilizare: EPAL a început deja să adapteze fondul deschis EPAL la cerințele suplimentare ale PPWR.

Reciclarea ascendentă este mai bună decât reciclarea în circuit închis

Principala preocupare a EPAL se referă la definiția “reciclării de înaltă calitate” din raportul Comisiei ENVI. Conform raportului ENVI, un material de ambalaj este considerat “reciclat de înaltă calitate” doar dacă materialul reciclat poate fi utilizat în același mod sau într-un mod similar. Această definiție limitează utilizarea materialului reciclat la producția de noi ambalaje, în timp ce materialul de reciclare a lemnului sub formă de așchii de lemn este utilizat în principal pentru producția de plăci aglomerate, transformând cu succes deșeurile de ambalaje din lemn în aplicații și produse durabile.

Această reciclare a materiilor prime secundare din lemn în produse durabile este în conformitate cu principiul de utilizare a lemnului în cascadă, în conformitate cu Green Deal și cu Strategia forestieră a UE pentru 2030. 

Reciclarea în circuit închis perturbă fluxurile de materii prime care funcționează perfect în industria lemnului

Plăcile aglomerate de particule de lemn sunt o componentă importantă pentru producția de mobilier și materiale de construcții și, prin urmare, reprezintă un exemplu de reciclare ca fiind cea mai bună calitate a reciclării. În 2022, 9 milioane de tone de deșeuri de lemn au fost utilizate pentru a produce plăci aglomerate în Europa, ceea ce corespunde la 43% din materia primă utilizată de industria plăcilor aglomerate. Acest lucru este deja pe deplin în conformitate cu obiectivele PPWR și cu Green Deal. Reglementarea reciclării în circuit închis ar restrânge și ar perturba masiv acest flux perfect funcțional de materii prime în industria plăcilor aglomerate. 

Reciclarea în circuit închis defavorizează ambalajele din lemn. Acest lucru va duce la mai multe ambalaje din plastic!

Definiția reciclării de înaltă calitate este de o importanță capitală pentru viitoarea evaluare a taxelor pentru ambalaje. În conformitate cu definiția reciclării de înaltă calitate din raportul ENVI, ambalajele din lemn pot atinge, în cel mai bun caz, nivelul de performanță C, în conformitate cu anexa II, tabelul 2 din PPWR. Acest lucru are ca rezultat taxe de ambalare mai mari pentru ambalajele din lemn în comparație cu cele pentru ambalajele din plastic și, prin urmare, favorizează utilizarea ambalajelor din plastic. Acest lucru va duce la creșterea numărului de ambalaje din plastic în loc de reducerea ambalajelor din plastic și a deșeurilor din plastic. Este clar că acest lucru contravine unuia dintre obiectivele centrale ale PPWR: reducerea ambalajelor din plastic și a deșeurilor din plastic.

EPAL mai propune ca definiția nivelurilor de performanță în materie de reciclare A și B din tabelul 1 din anexa II nu ar trebui să se refere la o “buclă materială închisă”, ci ar trebui să includă următoarea descriere:  Materia primă secundară produsă are o calitate comparabilă și poate fi utilizată pentru fabricarea de produse, materiale sau substanțe, fie în scopul inițial, fie în alte scopuri.

sursa foto: EPAL