Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a respins recursul împotriva Comisiei Europene depus în noiembrie 2022 de principalele asociații italiene de transport rutier de mărfuri, deoarece aceasta nu a luat nicio măsură împotriva obstacolelor și interdicțiilor de tranzit al vehiculelor comerciale pe teritoriul austriac de-a lungul axei Brenner.

Pe 2 februarie, Curtea a respins această acțiune deoarece, explică hotărârea, „potrivit unei jurisprudențe constante, este inadmisibilă o acțiune în constatarea abținerii de a acționa introdusă de o persoană fizică sau juridică prin care se urmărește constatarea faptului că, prin faptul că nu a inițiat o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva unui stat membru, Comisia nu a acționat cu încălcarea TFUE”.

Textul precizează că persoanele fizice sau juridice se pot prevala de articolul 265 al treilea paragraf din TFUE numai în scopul de a obține o declarație potrivit căreia o instituție, un organ, un organism, un oficiu sau o agenție a Uniunii nu a acționat cu încălcarea TFUE prin faptul că nu a emis acte, altele decât recomandări sau avize, a căror legalitate ar putea fi contestată în cadrul unei acțiuni în anulare. În plus, persoanele particulare nu au calitatea de a contesta refuzul Comisiei de a iniția o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva unui stat membru.

Prin urmare, se concluzionează în acest act că cererea reclamanților de constatare a abținerii de a acționa a Comisiei, prin faptul că aceasta nu a inițiat o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva unui stat membru, trebuie respinsă ca vădit inadmisibilă, fără a fi necesară o notificare a acțiunii către Comisie.

Rămâne însă posibilitatea unui apel la Curtea Europeană de Justiție din partea unui stat, lucru pe care ministrul italian al transporturilor, Matteo Salvini, i l-a reamintit omologului său austriac, Leonore Gewessler, la întâlnirea bilaterală de la Stockholm, pe 1 martie, în marja Consiliului informal al miniștrilor transporturilor din UE. Într-un comunicat al ministerului se precizează că ministrul italian i-a reiterat ministrului austriac Gewessler necesitatea clară de a pune capăt interdicțiilor austriece în Pasul Brenner, reamintindu-i omologului său austriac că, în pofida creșterii traficului, calitatea aerului se îmbunătățește în mod constant, inclusiv datorită eforturilor depuse de companiile de transport rutier de marfă pentru a-și reînnoi flotele.

Salvini a adăugat că este deschis la o discuție pe toate planurile, dar condiția prealabilă este ridicarea interdicțiilor unilaterale ale Austriei, care sunt impuse din 2003 și care încalcă tratatele. Ministrul austriac s-a declarat, de asemenea, deschis la dialog, dar a precizat că nu poate continua să arunce totul pe seama UE, fără a contribui la o soluție.

De asemenea, a confirmat disponibilitatea Vienei de a continua cu măsurile actuale, deoarece măsurile de urgență sunt în conformitate cu legislația europeană. Pe scurt, pe lângă cuvintele de circumstanță, se pare că există un impas, care ar putea duce în curând la o ostilitate evidentă. Rămâne de văzut și atitudinea guvernului german, care a oscilat până acum între alianța cu Italia și deschiderea față de Austria.