Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Registrul European al Operatorilor de Transport Rutier (ERRU) ar putea ridica probleme operatorilor de transport internaţionali, întrucât va înregistra toate infracțiunile comise de aceştia în Europa, devenind un veritabil cazier judiciar.  Sistemul este deja aplicabil în Franța, chiar dacă autorităţile de control din această ţară nu aplică încă sancţiuni.

3 manipulări incorecte ale tahografului sau 3 înregistrări manuale nerealizate vor putea deschide o procedură de sancţionare în statul de origine al transportatorului. ERRU centralizează datele între statele membre și se bazează pe clasificarea abaterilor în funcție de gradul de gravitate. Toate infracțiunile constatate, indiferent în ce ţară, vor fi luate în considerare în ratingul companiei, iar acest lucru poate duce la pierderea bunei reputații și la retragerea licenței.

Lista infracțiunilor care pot duce la retragerea licenţei (de consultat anexa directivei UE 403/2016 cu modificările ulterioare) este lungă şi include încălcarea timpilor de conducere şi de odihnă, manipularea tahografului, depăşiri de mase și dimensiuni, stare tehnică neconformă a vehiculului, transportul mărfurilor periculoase, încălcarea legislaţiei de transport şi a celei privind circulația rutieră.

Infracțiunile sunt clasificate pe categorii: infracțiunea cea mai gravă, infracțiune foarte gravă (IFG) și infracțiune gravă (IG). Conform baremului în vigoare, trei IG sunt echivalente cu o IFG, iar trei IFG declanșează o procedură. Spre exemplu, neintroducerea codului de ţară şi manipularea incorectă generează o IFG. În cazul în care, într-un an, un șofer a comis mai mult de trei infracțiuni IFG, trebuie declanșată o procedură, iar transportatorul riscă retragerea licenţei comunitare.

Versiunea actuală a ERRU include nu numai abaterile comise de transportatorii din străinătate, ci și informații cu privire la valabilitatea licențelor și la aptitudinile managerilor de transport. Aceştia din urmă sunt considerați responsabili pentru abaterile comise, și prin urmare, își pot pierde acreditarea profesională.