Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Una dintre cele mai frecvente întrebări ale transportatorilor în legătură cu efectuarea pauzelor de conducere şi de odihnă de către şoferi – aşa cum este prevăzut în Pachetul Mobilitate 1 – se referă la situaţia în care un șofer a luat două perioade de odihnă săptămânală reduse consecutiv şi se pune problema dacă cele două perioade de compensare pot fi atașate separat altor perioade de odihnă de cel puțin nouă ore și efectuate în timpul operațiunii de transport internațional.

Poziţia Comisiei Europene pe acest subiect este aceea că orice derogare de la regulile generale trebuie interpretată și aplicată strict, pentru a nu pune în pericol obiectivele legislației. După cum se indică în considerentul 8 din regulamentul 1054/2020, intenția legiuitorului este de a permite șoferilor angajați într-o călătorie internațională pe distanțe lungi să se întoarcă acasă pentru odihna săptămânală regulată și compensat pentru perioadele de odihnă săptămânale reduse anterioare.

Articolul 8 alineatul (6b) din regulament specifică că odihna săptămânală regulată luată după două odihni săptămânale reduse va fi precedată de odihna luată în compensare pentru cele două odihnă săptămânală redusă consecutivă anterioare și nu de alte activități precum conducerea vehiculelor sau alte lucrări. Astfel, cele două compensații trebuie luate „în bloc“ și atașate la odihna săptămânală regulată după cele două odihni săptămânale reduse consecutive.

De asemenea, depășirea timpilor de conducere zilnici și/sau săptămânali este permisă în circumstanțe excepționale exclusiv în cazurile în care un șofer trebuie să ajungă la locul de reședință sau la centrul operațional al angajatorului pentru a lua o perioadă de odihnă săptămânală (noul paragraf 2 din articolul 12 din regulamentul 561) sau o perioadă de odihnă săptămânală regulată (noul paragraf 3 al articolului 12). Derogarea poate fi utilizată atunci când, din cauza unor circumstanțe neprevăzute, independente de voința șoferului sau a operatorului (condiții meteorologice, aglomerație, întârzieri la punctele de încărcare/descărcare etc.), un șofer nu poate ajunge la unul dintre locurile indicate mai sus pentru o odihnă săptămânală, fără încălcarea normelor UE privind odihna zilnică sau săptămânală. În acest caz, şoferul trebuie să indice manual motivul încălcării limitei timpului de conducere pe foaia de înregistrare tipărită din tahograf.

Această declarație îl responsabilizează pe șofer pentru informațiile introduse. Prelungirea timpilor de conducere în circumstanțele excepționale menționate mai sus nu trebuie să aibă ca rezultat scurtarea perioadei de odihnă după această prelungire și trebuie compensată cu un timp suplimentar de odihnă atașat oricărei perioade de odihnă, până la sfârșitul celei de-a treia săptămâni următoare săptămânii în care derogarea a fost aplicată.

Comisia Europeană a publicat recent un răspuns oficial cu privire la interpretarea prevederilor regulamentului 1054/2020 în legătură cu perioadele de conducere şi de odihnă ale şoferilor. Iar una dintre cele mai frecvente întrebări se referă la statutul șoferului care însoțește un vehicul transportat cu feribotul sau trenul, pentru o călătorie de 8 ore sau mai mult, și cu acces la o cabină de dormit.

Potrivit CE, perioada de odihnă este o perioadă în care un șofer poate dispune liber de timpul său și care nu va fi întreruptă de activități legate de muncă. Există o singură situație în care un șofer își poate întrerupe odihna zilnică sau săptămânală și aceasta se întâmplă atunci când şoferul însoțește vehiculul transportat de un feribot sau tren. De altfel, singurul scop al articolului 9 alineatul (1) este de a permite una sau două întreruperi ale unei perioade de odihnă zilnică sau săptămânală, care se face parțial pe feribot sau tren, cu condiția ca durata totală a întreruperii să nu depășească 1 oră, iar şoferul să aibă acces la cușetă. Articolul 9 alineatul (1) nu permite însă derogarea de la articolul 8 alineatul (8). Prin urmare, șoferul nu poate petrece o parte din repausul săptămânal obișnuit în vehicul, cu încălcarea dispoziției respective, înainte de a se îmbarca și/sau după a debarca din feribot/tren.