Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

După cum deja am informat în repetate rânduri, începând cu 2 februarie 2022 conducătorii auto care vor efectua orice cursă de transport pe teritoriul UE (excepție fac doar cursele bilaterale România-alt stat membru și cursa de retur) vor trebui remunerați cu remunerația minima aplicabilă în țările în care încarcă sau descarcă sau țările prin care trece în cursul unei operațiuni de transport cross-trade. În caz de control, angajatorii vor trebui să încarce pe portalulu IMI dovezile de plată a șoferilor cu remunerația minimă conformă cu cea din statele membre de detașare.

Reprezentanții Comisiei Europene au organizat în săptămâna 13-17 decembrie două sesiuni de training prin care experți ai CE au prezentat pe 14 și respectiv pe 16 decembrie meniul interfaței publice a IMI, trecând pas cu pas prin funcțiile portalului pentru a înregistra unul sau mai mulți șoferi ai companiei.

Comisia Europeană a promis că în curând vor fi disponibile pe site-ul Comisiei și al ELA tutoriale în toate limbile statelor membre care să descrie pașii pentru a efectua orice operațiuni pe portalul IMI.

Cum încă nu au apărut niciun fel de recomandări ale Comisiei privind utilizarea portalului IMI și aplicarea regulilor de detașare ale șoferilor și deja suntem la mai puțin de o lună de la aplicarea noilor reglementări, vă oferim în cele ce urmează răspunsurile reprezentanților Comisiei Europene la întrebările adresate de participanții la primele sesiuni de training organizate de CE.

Ce este declarația de detașare?

Înainte de a începe o operațiune cross-trade (un transport intracomunitar), deci înainte de detașare, operatorul stabilit într-un stat membru are obligația de a trimite o declarație de detașare către autoritățile din statul membru în care șoferul este detașat. Declarația de detașare trebuie trimisă cel mai târziu la intrarea pe teritoriul țării respective, folosind interfața publică multi-lingvistică conectată la IMI.

Declarațiile de detașare se completează în limba maternă sau în limba fiecărei țări în care urmează să detașeze șoferi?

Declarațiile se completează în limba maternă, fiind traduse automat în limba fiecărui stat membru către care se trimite declarația de detașare. Interfața publică a IMI este un sistem multilingual.

Dacă un șofer începe detașarea, de exemplu pe data de 16 februarie în Spania, pe 17 februarie trece în Franța, iar pe 19 februarie termină cursa în Olanda, asta înseamnă că trebuie creată o declarație de detașare pentru fiecare țară?

Declarația de detașare trebuie trimisă pentru fiecare stat membru în care șoferul este detașat. Dacă doar străbate Franța în tranzit, nu este nevoie să fie trimisă o declarație de detașare pentru Franța, pentru că tranzitul este exceptat de la detașare.

Se face o declarația pentru fiecare șofer și pentru fiecare stat membru. Declarațiile pot fi duplicate, astfel încât să se aducă modificări doar în anumite câmpuri (de exemplu, țara de detașare, numele șoferului etc).

Ce înseamnă operațiune de tranzit?

Tranzit înseamnă traversarea unei țări fără operațiuni de încărcare/descărcare; nu este definit un interval de timp limită pentru tranzitul unei țări. Dacă un șofer stă într-un stat membru terț este important să dovedească că această ședere nu este legată de așteptarea unei comenzi de transport care l-ar pune în poziția de a fi detașat.

Care este termenul maxim de valabilitate al declarației de detașare? Când mai sunt câteva zile până la expirarea declarației de detașare a unui șofer, există o funcție rapidă de prelungire a valabilității declarației?

Firmele de transport ai căror șoferi fac multe curse de transport intracomunitar pot trimite declarații de detașare ale șoferilor lor pe termen mai lung – 6 luni – pentru fiecare țară prin care trece cel mai des. O declarație de detașare poate fi creată pentru un interval de la o zi la maximum 6 luni, nefiind necesară câte o declarație pentru fiecare operațiune de transport.

O nouă declarație de detașare trebuie completată la expirarea celei anterioare, nu se poate prelungi automat, însă meniul portalului IMI permite copierea datelor deja înregistrate pentru o declarație anterioară și lipirea lor în câmpurile unei noi declarații.

Ce informații trebuie să includă declarația de detașare?

  1. Identitatea operatorului – cel puțin sub forma inserării numărului licenței comunitare;
  2. Detaliile de contact ale managerului de transport sau ale altei persoane de contact din statul membru de stabilire care să țină legătura cu autoritățile competente din statul membru gazdă în care sunt furnizate serviciile de transport și care să poată trimite și să primească notificări;
  3. Identitatea șoferului, adresa de rezidență și numărul permisului de conducere;
  4. Data de începere a contractului de muncă al șoferului și legea aplicabilă a acestuia;
  5. Data de începere și de încheiere a detașării;
  6. Numărul/numerele de înmatriculare ale autovehiculelor pe care le conduce;
  7. Serviciile de transport efectuate ( de exemplu: transport de mărfuri, transport internațional sau cabotaj).

Câte numere de înregistrare în circulație a camioanelor pot fi asociate unui singur șofer înregistrat în IMI?

Nu există nicio limitare a numărului de camioane care pot fi asociate cu un singur șofer.

Cum se face controlul pe detașare? În trafic sau la sediul firmei? Șoferul trebuie să dețină la bordul autovehiculului anumite documente legate de plata salariului minim sau o copie a declarației de detașare?

Agenții de control dintr-o anumită țară au dreptul de a solicita șoferilor străini declarația de detașare, tipărită sau în format electronic, trimisă de operator pe telefon sau tabletă.

Autoritatea din țara-gazdă verifică pe loc autenticitatea și validitatea declarației de detașare prin scanarea codului QR de pe declarație (operațiunea de verificare se face în timp real prin intermediul IMI). Astfel, se verifică pe loc dacă declarația este validă sau nu, iar autoritățile pot verifica dacă informația din declarația prezentată la control este aceeași cu informația completată în portalul IMI.

Autoritatea gazdă poate decide să trimită ulterior o cerere către companie pentru a cere documente suplimentare care să ateste că șoferul a primit remunerația potrivită pentru perioada de detașare. Cererea de documente se face prin intermediul IMI, astfel că autoritatea competentă din țara de stabilire a operatorului (ex. Inspecția Muncii, în România) poate fi responsabilă de solicitarea datelor către operatorul de transport.

Cui revine obligația de a avea documentele necesare la bordul autovehiculului, operatorului de transport sau șoferului?

Operatorul de transport are obligația de a se asigura că șoferii săi au în autovehicul următoarele documente:

  1. declarația de detașare, tipărită pe hârtie sau în formă electronică;
  2. evidența operațiunilor de transport care au loc în statul membru gazdă, cum ar fi scrisoarea de trăsură (CMR/eCMR);
  3. înregistrări de tahograf (se controlează menționarea codurilor de țară ale statelor membre unde au avut loc operațiuni).

De menționat este că legislația obligă și șoferul să păstreze la îndemână documentele de mai sus și să le pună la dispoziția autorităților, atunci când sunt cerute.

Dacă o declarație este completată greșit, operatorul de transport trebuie să trimită corecturi pe email autorității din țara în care a fost detașat un șofer al său?

Operatorul trebuie să actualizeze declarația pe platforma IMI, în cazul unui control fiind luată în considerare ultima versiune a declarației salvate în portal. Bineînțeles, declarația actualizată trebuie trimisă după aceea statelor membre în care își detașează șoferii prin intermediul interfeței publice IMI.

Dacă se face o modificare la o declarație, atunci trebuie să i se trimită șoferului noua declarație corectată?

Da, operatorul de transport trebuie să se asigure că șoferul are asupra sa declarația actualizată și că o poate arăta în cazul unui control în trafic.

Franța, Germania, Austria, Olanda și alte state vest-europene au creat site-uri specializate la nivel national pe care firmele de transport din țările europene care își detașau șoferii în aceste țări erau obligați să își înregistreze șoferii înainte de a intra pe teritoriul țării gazdă în care se aplicau legi de tipul respectării salariului minim pe ramura transporturilor. Ce se întâmplă cu aceste site-uri după 2 februarie 2022? Mai este necesară înregistrarea șoferilor pe aceste site-uri odată intrat în vigoare Regulamentul 1057/2020?

De pe 2 februarie 2022, interfața publică conectată la IMI devine singurul sistem care trebuie folosit pentru trimiterea declarațiilor de detașare și comunicarea cu autoritățile din țările membre gazdă, via IMI. De la această dată, țările membre nu mai pot cere operatorilor străini să își înregistreze șoferii detașați în sistemele naționale. Cu toate acestea, aceste site-uri naționale pot fi folosite de operatorii statelor din afara Uniunii Europene care fac curse în respectivele state europene.

Regulile de detașare se aplică și șoferilor-patroni?

Directiva UE menționează că regulile de detașare se aplică șoferilor angajați de întreprinderi, ceea ce înseamnă că șoferii-patroni nu se supun acestor reguli.

În cazul în care firma de transport folosește un agent extern care îi completează declarațiile de detașare, cine primește sancțiunea în cazul în care înregistrează o informație incorectă, transportatorul – care nu oferă datele corecte – sau agentul, care completează declarația?

Firma de transport și agentul extern trebuie să își definească în contract responsabilitățile.

Vom actualiza informațiile de îndată ce Comisia va face publice noi recomandări/tutoriale.