Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Legea 72/2022, care a introdus amnistia fiscală pentru angajatorii care au primit recalificări ale diurnelor pentru sumele acordate în perioada 1 iulie 2015 – 3 aprilie 2022, a stabilit și uniformizarea tratamentului fiscal al diurnelor și faptul că, pe viitor, orice recalificare poate fi făcută numai în urma unui control de specialitate efectuat de Inspecția Muncii. Astfel, era nevoie de un ordin comun al Ministerului Finanțelor și al Ministerului Muncii pentru a stabili reguli procedurale precise. Conform legii 72/2022, procedurile trebuiau stabilite până pe 30 mai, însă proiectul de ordin comun (Ministerul Finanțelor/Ministerul Muncii) a fost pus în dezbatere publică abia pe 12 iulie.

Chiar dacă nu spune concret în ce situații un inspector de muncă poate considera un venit acordat unui șofer de transport internațional drept unul de natură salarială, sunt deja câteva situații clare discutate de-a lungul timpului în cadrul conferințelor organizate de revista Tranzit. Pregătirea firmelor trebuie să înceapă de la elaborarea contractelor de muncă ale șoferilor, care trebuie să aibă acte adiționale în care să se stabilească clar că în cazul detașării transnaționale, lucrătorul detașat primește o indemnizație de detașare care nu include cheltuielile ocazionate cu detașarea: cazarea, transportul și masa.

Pe de altă parte, valoarea indemnizației de detașare trebuie stabilită clar la nivel de unitate și să nu existe situații în care șoferul primește aceeași indemnizație lunară, indiferent de numărul de zile de detașare.

De asemenea, este recomandat ca indemnizația de detașare transnațională să fie aceeași de la o lună la alta și de la un lucrător la altul.

Ce spune noul proiect de lege?

Potrivit legii 72/2022, reîncadrarea diurnelor (indemnizația de delegare, indemnizația de detașare, indemnizația de detașare transnațională sau prestația suplimentară acordată în baza clauzei de mobilitate), va fi posibilă numai după ce inspectorii ITM vor face un control și vor stabili dacă nu cumva este vorba de indemnizații sau de venituri salariale mascate ca diurne:  „Reîncadrarea fiscală a sumelor acordate sub forma indemnizației de delegare, a indemnizației de detașare, inclusiv a indemnizației specifice detașării transnaționale, a prestației suplimentare acordate în baza clauzei de mobilitate, primite de salariați, poate fi realizată de organele fiscale (…) în urma controalelor realizate de organele competente ale Inspecției Muncii, prin care se constată situațiile de delegare, detașare, detașare transnațională în care se pot afla salariații, după caz, potrivit legii.”

Inspecția Muncii, prin inspectoratele sale teritoriale, va fi obligată să confirme natura veniturilor acordate sub forma respectivelor indemnizații (inclusiv prestația suplimentară pentru clauza de mobilitate) fie la cererea autorităților și instituțiilor publice (sau a oricăror altor entități), fie din oficiu, în urma controalelor proprii la angajatori. În cazul din urmă, constatările inspectoratelor se vor comunica Fiscului, care va putea să le folosească pentru a reîncadra sumele acordate incorect ca indemnizații neimpozabile în venituri de natură salarială, pentru care se vor calcula taxele și impozitele aferente.

Proiectul de ordin cu procedura pus marți în dezbatere stabilește că inspectoratele teritoriale vor face controale specifice la contribuabilii care figurează cu detașări transnaționale, iar actele de control vor fi trimise la Fisc, în timp ce organele fiscale teritoriale vor selecta în baza analizei de risc contribuabilii la care Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, a efectuat controalele specifice și pentru care actele de control i-au fost transmise. „Fundamentarea constatărilor în ceea ce privește impozitul pe venit și contribuțiile sociale, va fi efectuată ținând cont de constatările efectuate de Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, cu privire la natura veniturilor acordate salariaților sub forma indemnizației de delegare, detașare, inclusiv a indemnizației specifice detașării transnaționale, a prestației suplimentare acordate în baza clauzei de mobilitate”, scrie în proiectul de ordin. Practic, asta înseamnă că organul fiscal va putea recalifica și stabili impozitul și contribuțiile suplimentare doar pornind de la ce a constatat inspectorul de muncă.

„După primirea actelor de control de la inspectoratele teritoriale de muncă se poate proceda la efectuarea de acțiuni de inspecție fiscală în care se poate realiza reîncadrarea fiscală a sumelor acordate sub forma indemnizației de delegare, detașare, inclusiv a indemnizației specifice detașării transnaționale, a prestației suplimentare acordate în baza clauzei de mobilitate, primite de salariați, în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (…) ținând cont de constatările efectuate de Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă”, potrivit proiectului.