Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Pentru facilitarea transportului între UE și UK, din punct de vedere vamal au fost puse la dispoziție două convenții, potrivit Cristinei Ionescu, șef Serviciu Tranzit din cadrul ANV. „Marea Britanie era deja semnatară TIR, de sine stătătoare. Singura deosebire acum e că  biroul de plecare poate fi în România și cel de destinație la ieșirea din UE, urmând ca pe teritoriul UK să fie utilizat un alt set de voleți. Apoi, de la 1 ianuarie 2021, Regatul Unit a devenit parte semnatară a Convenției privind regimul de tranzit comun (CTC), în nume propriu. Prin urmare, poate utiliza regimul de CTC, cu procedura T2 dacă sunt mărfuri unionale și cu T1 pentru mărfuri neunionale.“

După efectuarea formalităților vamale de export, mărfurile pot fi plasate în regim de tranzit comun până la biroul de destinație din UK. „Formalitățile care se aplică azi pentru Turcia sau Serbia se aplică în mod corespunzător și mărfurilor transportate pe relația România – Marea Britanie. Se pot deschide declarații de tranzit T1, T2 până la biroul de destinație din UK, evitându-se astfel timpii de staționare la frontiera externă a UE“, a spus Cristina Ionescu.

De asemenea, în România există și posibilitatea vămuirii anticipate, tip D, dar doar pentru operatorii economici care solicită eliberarea unei autorizații, este răspunsul șefului Serviciu Tranzit al ANV către transportatorii care reclamă faptul că se lovesc de timpi mari de staționare în vamă, în România. „Fiecare oraș, fiecare marfă, înseamnă pentru noi o zi pierdută. În aceste condiții nu se poate face transport express“, subliniază Ștefania Nicoară, director general Sty Trans HD, comparând cu Germania, unde vămuirea unei partide nu depășește două ore. „La vămuirea anticipată, se trimit în prealabil toate documentele și  declarația, se derulează analiza de risc și se continuă procesul de vămuire după ce se face notificarea că mărfurile au fost prezentate în vamă. Există deja câțiva operatori care au solicitat autorizație pentru asta“, răspunde Cristina Ionescu.