Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Finanțele clarifică neimpozitarea indemnizațiilor șoferilor profesioniști în limita a de 3 ori salariul de bază

După multiple discuții și modificări, aseară reprezentanții asociațiilor patronale au primit forma finală a modificărilor la noul Cod fiscal, care include excluderea șoferilor profesioniști de la limitarea plafonului maxim de neimpozitare a prestațiilor suplimentare în cadrul clauzei de mobilitate.

Concret, la articolul 76 alineatul (2), litera k) s-au adus următoarele modificări:

„k) indemnizaţia de delegare, indemnizaţia de detaşare, inclusiv indemnizaţia specifică detaşării transnaţionale, prestațiile suplimentare primite de lucrătorii mobili prevăzuți în Hotărârea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier, cu modificările și completările ulterioare, precum şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, primite de salariaţi potrivit legislaţiei în materie, pe perioada desfăşurării activităţii în altă localitate, în ţară sau în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit astfel:

            (i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat;

            (ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat.

Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat se calculează prin raportarea celor 3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada de delegare/detaşare/desfăşurare a activităţii în altă localitate, în ţară sau în străinătate;”

Excluderea este prevăzută la articolul 76 alineatul (2), după litera k), unde se introduce o nouă literă, lit. k1), cu următorul cuprins:

„k1) prestaţiile suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate potrivit legii, altele decât cele prevăzute la alin. (2) lit. k), pentru partea care depășește limitele prevăzute la alin. (41) lit. a);”

În acest fel, pregătirile și calculele transportatorilor pentru veniturile șoferilor detașați transnațional rămân în picioare, ceea ce aduce puțină ușurare firmelor de transport, care oricum trec prin transformări majore de planificare și organizare după implementarea ultimelor măsuri din Pachetul Mobilitate.  

Articole similare

Ad