Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Formularul A1, pe intelesul tuturor

Stirea ca formularul A1 ar putea fi solicitat la control in anumite state ale Uniunii Europene soferilor de transport international – care nu au practic statutul de lucrator „detasat“, pentru care trebuie sa se dovedeasca faptul ca se platesc asigurari sociale – a trezit ingrijorare in randul transportatorilor romani, agasati de atatea obligativitati si interpretari diferite ale legislatiei europene. Pentru a lamuri problema am cerut un punct de vedere Casei Nationale de Pensii Publice (CNPP), care, prin Directia Relatii Internationale, indeplineste exclusiv pentru Romania rolul de institutie competenta in ceea ce priveste determinarea legislatiei aplicabile lucratorilor migranti si este responsabila cu eliberarea formularului A1. Va prezentam mai jos raspunsul integral primit.
 

De retinut ca soferii care lucreaza perioade lungi de timp in Comunitate, fara a se intoarce in tara, pot fi considerati detasati, daca se intrunesc conditiile speficate in regulamentele europene cu privire la sistemele de securitate sociala.

CNPP mentioneaza ca, „in calitate de stat membru al Uniunii Europene, in perioada 1 ianuarie 2007-30 aprilie 2010, Romania a aplicat prevederile Regulamentelor Consiliului (CEE) nr. 1.408/71 si nr. 574/72, care permit aplicarea principiului privind libera circulatie a lucratorilor migranti in interiorul spatiului comunitar. De la 1 mai 2010 a devenit aplicabil, in relatiile dintre statele membre ale UE, Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, odata cu intrarea in vigoare a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004.
Unul dintre principiile care stau la baza coordonarii sistemelor de securitate sociala, instituite prin regulamentele amintite, este principiul unicitatii legislatiei aplicabile, in sensul ca regulile de determinare a legislatiei aplicabile sunt stabilite astfel incat o persoana sa nu fie supusa, in acelasi timp, mai multor legislatii de securitate sociala sau sa nu se regaseasca in situatia in care niciuna dintre legislatiile incidente sa nu-i fie aplicabila.

„Detasarea“ nu are acelasi inteles in Regulamentul 883/2004 ca in Codul Muncii
Regula de baza care se aplica in cazul lucratorilor migranti consta in aceea ca persoanele fac obiectul legislatiei de securitate sociala a statului membru pe teritoriul caruia lucreaza. De la regula generala, Regulamentul 883/2004 a prevazut numeroase exceptii si reguli specifice de determinare a legislatiei aplicabile, precum situatia detasarii din punct de vedere al securitatii sociale, situatia de pluriactivitate etc.
Cea mai importanta dintre exceptii – din punct de vedere al gradului de aplicare – este la art. 12. Conform acestuia, persoana care desfasoara o activitate salariata intr-un stat membru, pentru un angajator care isi desfasoara in mod obisnuit activitatile in acest stat membru si care este detasata de angajator …

Articole similare