Ad
AdAdvertisement
Ad
AdAdvertisement
Ad
Ad
AdAdvertisement
Ad
Ad

Guvernul adoptă Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2021-2027

Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2021 – 2027 şi Planul de acţiuni pentru implementarea acesteia au fost aprobate de Guvern în şedinţa de miercuri, potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.

Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2021-2027 (SNOFM 2021-2027) propune, pentru următoarea perioadă de programare, o viziune integrată asupra politicilor relevante pentru piața muncii, atât din perspectiva dezvoltării cererii, cât și din perspectiva ofertei de forță de muncă, se mai arată în comunicat.

SNOFM 2021-2027 vizează creșterea ocupării prin măsuri de integrare pe piața muncii a persoanelor inactive apte de muncă, a șomerilor, în special a celor de lungă durată, a tinerilor NEETs, prin asigurarea unor tranziții rapide și de calitate în ocupare pentru tinerii absolvenți, prin dezvoltarea resurselor umane, stimularea culturii și a inițiativei antreprenoriale și prin stimularea creării de noi oportunități și locuri de muncă.

Măsurile incluse în SNOFM 2021 – 2027 au drept obiectiv o rată de ocupare de 75% pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 20-64 ani, până la sfârșitul anului 2027. În acest sens, se va pune accent pe inovare socială, adică noi modele de servicii publice și private, dezvoltate inclusiv prin parteneriate.

Pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 2021 – 2027, Guvernul a adoptat și Planul de acțiuni pe perioada 2021 – 2027, care are ca obiective specifice integrarea durabilă pe piața muncii a forței de muncă disponibile, creșterea gradului de valorificare a potențialului economic al tinerilor (inclusiv NEETs), modernizarea și consolidarea instituțiilor pieței muncii în vederea creării unui mediu care să conducă la susținerea unei piețe a muncii flexibile, funcționale și reziliente și consolidarea sistemului de formare profesională a adulților pentru o mai bună conectare la cerințele pieței muncii.

Implementarea Planului de acțiuni se va realiza prin Planuri anuale de acțiuni, elaborate de MMPS pe baza contribuțiilor instituțiilor implicate, în acord cu domeniul propriu de activitate, și aprobate prin ordin al ministrului muncii.

Finanțarea necesară  îndeplinirii  măsurilor prevăzute în SNOFM 2021 – 2027 se va realiza de fiecare instituţie responsabilă cu implementarea planului aferent acesteia, din fondurile aprobate anual în bugetul acestora, dar și prin accesare de fonduri externe nerambursabile.

Articole similare

Ad