Ad
Ad
AdAdvertisement
Ad
Ad
Ad
AdAdvertisement
Ad
Ad
AdAdvertisement
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Guvernul pregăteşte schemă de ajutor de stat pentru compensarea creşterii preţului la combustibil

Ministerele de Transport şi de Finanţe au elaborat proiectul de hotărâre de Guvern privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea preţului la combustibil datora conflictului armat din Ucraina. Administratorul schemei de ajutor de stat a fost desemnată Autoritatea Rutieră Română (ARR), iar furnizor, Ministerul Finanţelor.

Ajutorul de stat se va acorda pentru combustibilul utilizat la transportul rutier de mărfuri în cont propriu sau contra cost, efectuat de către vehicule destinate exclusiv acestui tip de activitate, având masa brută maximă autorizată de peste 2,5 t, precum şi la transportul regulat de persoane (inclusiv transportul local), efectuat cu autovehicule din categoriile M2 şi M3 (microbuze şi autobuze). În baza acestei scheme aflate în discuţie nu se acordă ajutoare pentru biocombustibilii care fac obiectul unei obligaţii de furnizare sau de amestecare.

Plata ajutorului de stat se efectuează până la 31 iulie 2023 inclusiv, în limita bugetului alocat – de 300 de milioane de lei – în baza dispoziţiilor de plată emise până la 31 decembrie 2022 de către ARR. Ajutorul de stat se acordă sub formă de grant şi nu poate depăşi echivalentul în lei a 400.000 de euro per întreprindere (toate valorile utilizate sunt în valoare brută, înainte de deducerea taxelor şi a impozitelor). Bugetul total maxim estimat poate fi suplimentat prin credite de angajament ori credite bugetare. Măsura instituită se va acorda pentru combustibilul achiziţionat începând cu 30 de zile anterioare publicării în Monitorul Oficial a HG de adoptare a schemei de ajutor de stat.

Schema de ajutor de stat se finanţează cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate prin legea bugetului de stat, iar numărul total estimat al operatorilor economici care ar urma să beneficieze de sprijin se ridică la 3.000.

Pentru a fi eligibili, operatorii economici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  • sunt licenţiaţi în România sau în alte state UE;
  • deţin cel puţin un vehicul elgibil;
  • nu sunt declaraţi inactivi potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală sau nu se află în inactivitate temporară;
  • nu beneficiază de alte compensaţii pentru activitatea de transport desfăşurată cu vehiculele eligibile, cu excepţia celor care efectuează transport public local de persoane;
  • nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate;
  • alimentează vehicule eligibile de la staţiile de distribuţie autorizate utilizând carduri de gestiune a alimentărilor sau inel emiţător/receptor ori din rezervoare proprii de incintă, prin intermediul unor dispersoare electronice pentru distribuţie;
  • nu se află în procedură de executare silită, faliment, dizolvare, închidere operaţională sau lichidare;
  • nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile.

În vederea efectuării controlului ulterior momentului plăţii ajutorului de stat, operatorii economici au obligaţia să păstreze toate documentele doveditoare, pentru o perioadă de 10 ani de la data depunerii cererii de compensare. Nerespectarea acestei prevederi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 la 10.000 de lei.

Proiectul de hotărâre de Guvern a fost încărcat pe site-ul Ministerului de Finanţe, la rubrica transparenţă decizională. Operatorii de transport care au propuneri sau observaţii sunt încurajaţi să le trimită cât mai repede, inclusiv către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor. Acordarea ajutoarelor de stat pentru schema propusă se vor putea face numai după obţinerea deciziei de autorizare din partea Comisiei Europene.

Articole similare

Ad
Ad