Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Ideea fondului mutual de asigurare încolțește din nou

Creșterea usturătoare a tarifelor de asigurare după falimentul City Insurance împovărează operatorii de transport, care nu înțeleg de ce li s-au scumpit primele de la un an la altul, chiar și fără să fi avut daune și, implicit, în condițiile încadrării într-o clasă de bonus superioară. Supărarea este mare, mai ales că nu se oferă nicio explicație pentru polițele vândute acum la supra-preț. În aceste condiții, a încolțit din nou în rândul transportatorilor ideea înființării unui fond mutual de asigurare, finanțat de ei, care să acopere inclusiv segmentul de asigurări de răspundere civilă obligatorii (RCA), la tarife mai mici decât ceea ce se poate cumpăra de pe piață.

Ideea constituirii unui fond mutual de asigurări pentru transportatori a apărut ca urmare a scumpirilor foarte mari ale polițelor RCA, dar și a refuzului de acoperire a camioanelor care fac curse în zone de conflict, în Ucraina sau spre Siria, de exemplu. Exemplul unor firme mari de logistică și transport, care au decis să facă economii inclusiv prin înființarea propriilor fonduri de asigurări, împreună cu câțiva jucători similari din industrie, dă, de asemenea, de gândit și firmelor românești, care dacă și-ar autogaranta asigurările obligatorii ar economisi sume importante, mai ales că firmele de asigurări au comisioane ridicate, care să acopere chiriile exorbitante și costurile de personal – acestea aflându-se printre costurile pe care ASF le-a negociat la un moment dat cu asigurătorii pentru a reduce primele de asigurări.

Ca să nu mai spunem că, fără intermediari, nu ar mai avea nimeni niciun interes să umfle costurile de reparații în cazul unei daune, câtă vreme acestea sunt acoperite pe cont propriu sau, oricum, de un număr mic de membri, atenți la fiecare cheltuială.

Un prim fond mutual de asigurări pentru transportatori ar duce la un cutremur în lumea asigurărilor, firmele de transport reprezentând una dintre categoriile de agenți economici care susțin cel mai puternic această industrie, dacă ne gândim la câte tipuri de asigurări obligatorii legal sunt aici, plus alte tipuri de asigurări și reasigurări profesionale.

Cu siguranță că, după o astfel de mutare importantă, firmele de asigurări ar fi mult mai cooperante în negocierea unor prime de bun simț și mult mai atente la sistemele de decontări și verificări ale pagubelor.

Care sunt condițiile legale pentru înființarea unui fond mutual de asigurări?

Conform legii, societățile mutuale desfășoară activitate de asigurare și operațiuni legate direct de această activitate numai pentru membrii lor, pe baza principiului mutualității. Modalitatea de înființare a societăților mutuale în asigurări este reglementată de legea nr. 71/2019, iar supervizarea funcționării acestora se face de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), în conformitate cu prevederile legii nr. 237/2015, prin care se permite desfășurarea activității de asigurare și/sau de reasigurare de către societățile mutuale. De altfel, și pentru a se putea înregistra la Registrul Comerțului, o societate mutuală de asigurări are nevoie de obținerea acordului ASF.

Numărul membrilor fondatori, la constituire, este de minimum 5. Aceștia nu sunt condiționați de dobândirea calității de asigurat la momentul constituirii, ci încheie contractul de asigurare ulterior obținerii autorizației de funcționare.

Finanțarea fondului mutual

Fondul inițial al societății mutuale se constituie la dispoziția acesteia prin aportul în numerar al membrilor fondatori în vederea constituirii societății și se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de constituire și finanțarea activității acesteia ulterior autorizării de funcționare, conform prevederilor actului constitutiv. Fondul inițial poate fi utilizat, în conformitate cu hotărârea adunării generale a membrilor, și pentru acoperirea totală sau parțială a pierderilor societății mutuale, dacă actul constitutiv prevede astfel, cu condiția acceptării exprese a acestei operațiuni de către membrii care au dreptul de restituire a fondului inițial la acel moment și ale căror contribuții la fondul inițial vărsat reprezintă, cumulat, minimum 51% din valoarea acestuia la momentul exprimării acceptului.

În scopul acoperirii oricăror pierderi rezultate din activitatea desfășurată, societățile mutuale constituie un fond de echilibrare pentru situații nefavorabile, prin alocarea unei părți din excedentul anual realizat.

Obligațiile sociale ale societăților mutuale sunt garantate cu patrimoniile acestora, membrii nefiind ținuți răspunzători personal față de creditorii societății mutuale. Membrii au însă obligația la o serie de contribuții, pe care trebuie să și le asume pentru a asigura buna funcționare a societății: contribuție fixă sau variabilă, datorată pentru asigurarea riscurilor, cu titlul de primă de asigurare, pentru încheierea contractului de asigurare, și contribuție suplimentară (suma pe care societățile mutuale o pot solicita fiecărui membru, în situația în care totalul resurselor financiare disponibile pentru plata despăgubirilor și a indemnizațiilor de asigurare nu ar acoperi obligațiile rezultate din contractele de asigurare ori în situația nerespectării cerințelor de solvabilitate și/sau privind indicatorii de prudență).

Cu alte cuvinte, operatorii care vor adera la un astfel de fond mutual trebuie să fie conștienți de faptul că, pe lângă polițele de asigurare RCA pe care le vor plăti, s-ar putea să fie nevoiți să contribuie cu bani în plus, dacă daunele produse și care vor trebui despăgubite vor depăși valoarea încasărilor. Societatea mutuală de asigurare va avea, așadar, un fond inițial și poate avea un fond de echilibrare, pentru situații nefavorabile.

De precizat că membrii nu sunt îndreptățiți să compenseze o creanță proprie împotriva societății mutuale cu contribuțiile datorate.

Societățile mutuale pot prevedea în actul constitutiv și alte resurse financiare, inclusiv fonduri de rezervă statutare, care se constituie din excedentul anual distribuibil, și pot contracta împrumuturi din surse private sau publice. De asemenea, pentru întărirea capacității financiare, societățile mutuale pot obține resurse de la entități private sau publice, de tipul fondurilor locale și/sau naționale, inclusiv resurse din capitolele financiare multianuale, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Fondul mutual poate deveni societate pe acțiuni

O societate mutuală își poate modifica forma juridică în societate pe acțiuni, având ca obiect desfășurarea activității de asigurare, cu respectarea dispozițiilor legale. Pentru aceasta trebuie stabilite, printre altele, nivelul capitalului social și cota de participare a fiecărui membru, precum și valoarea nominală a unei acțiuni. Membrii societății mutuale care nu devin acționari, deoarece contribuția lor este mai mică decât valoarea nominală a unei acțiuni, vor fi excluși din societatea pe acțiuni cu condiția despăgubirii.

Una peste alta, procedura de constituire a unui fond mutual de asigurare, dar și opțiunile de exit în caz de eșec sunt destul de clare și accesibile. Doar că, înainte de orice demers, transportatorii dispuși să își unească forțele trebuie să își facă o proiecție corectă a încasărilor și a cheltuielilor, să se asigure că nu au printre ei firme cu daunalitate ridicată și, bineînțeles, să caute pârghiile potrivite pentru monitorizarea și limitarea valorii despăgubirilor plătite. Pentru că este bine cunoscută polemica din jurul prețurilor umflate pentru reparațiile efectuate pe polițe RCA, practicate de unele service-uri.

Este evident faptul că startul va fi mai greu în cazul în care membrii fondului vor fi în special firme mici, cu puține camioane, întrucât banii adunați din polițele de asigurare plătite pentru acestea este posibil să nu fie suficienți pentru a acoperi o eventuală daună mai mare.

În altă ordine de idei, firmele de asigurare consacrate impun tot felul de restricții sau excluderi în condițiile de asigurare, iar în prezent cele mai multe vizează transporturile spre Ucraina.

Nu se mai găsesc polițe CMR cu acoperire pe Ucraina

Transportul de mărfuri în și dinspre Ucraina este greu de organizat nu atât din prisma pericolului generat de conflictul armat propriu-zis, cât și deoarece firmele de asigurare cu greu mai încheie polițe cu acoperire pe teritoriul țării vecine, chiar dacă transportul se derulează în zone care nu sunt atinse încă de război.

Potrivit Safety Broker, cel mai mare intermediar de polițe de asigurare din România, pentru RCA (asigurarea de răspundere civilă față de terți) și CASCO (asigurarea camionului) se mai găsesc companii de asigurări care să ofere acoperire și la daune produse pe teritoriul Ucrainei, cu excluderea evenimentelor produse în zonele de război sau a daunelor provocate ca urmare a războiului. O problema însă o reprezintă polița CMR (asigurarea de răspundere a transportatorului față de marfa transportată), pentru care nu prea se mai găsesc asigurători dispuși să acopere daunele produse mărfurilor transportate pe teritoriul Ucrainei.

Având în vedere numărul în creștere al camioanelor ucrainene care nu dețin poliță Carte Verde și care produc pagube pe teritoriul țării noastre, autoritățile române au elaborat un ghid unde sunt prevăzute mai multe situații și căile de urmat. „Trebuie plecat de la premisa că birourile de Carte Verde din țările membre ale sistemului Carte Verde sunt garantoare pentru toate plăcuțele de înmatriculare din țara lor. Ca urmare, în absența unui anume asigurator, dosarul va fi preluat de Biroul Asigurătorilor Auto din România (BAAR), care va rezolva problema cu biroul omolog din Ucraina”, a explicat Cătălin Chiriac, Chief Underwriting Officer Safety Broker.

Articole similare