Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Infrastructura de transport pentru călători, în vizorul Comisiei TRAN

După ce au „rezolvat” problemele din transportul de mărfuri, europarlamentarii Comisiei TRAN se concentrează acum pe transportul de călători. Iar unul dintre subiectele de interes îl reprezintă asigurarea infrastructurii de transport în zonele depopulate sau cu o densitate redusă a numărului de locuitori. Pentru a identifica care sunt exact problemele din acest domeniu, TRAN a comandat un studiu, care a fost făcut public la începutul lui martie 2021.

Concluzia acestui studiu este aceea că transportul public convenţional este greu de asigurat, dificultăţile fiind legate în principal de distanţele greu de acoperit faţă de centrele economice, ceea ce implică costuri economice crescute. În paralel, utilizarea excesivă a maşinilor personale a dus la scăderea utilizării transportului public, fapt ce a redus încasările în cazul acestuia din urmă. Migraţia populaţiei din mediul rural în cel urban, dar şi gradul ridicat de îmbătrânire complică şi mai mult lucrurile.

Până în prezent nu a fost formulată o strategie la nivelul Ununii Europene special pentru asigurarea transportului în zonele cu densitate scăzută a populaţiei. Politica regională şi de coeziune este principalul mijloc de a promova proiecte şi politici de transport în zonele defavorizate, cu finanţări de la Fondul European de Dezvoltare Regională, însă, până acum nu au fost stabilite obiective clare pentru zonele depopulate.

Potrivit studiului, Uniunea Europeană ar trebui să se adreseze mai bine nevoilor locale prin Politica de Coeziune şi fondurile UE. În acelaşi timp, este necesară reducerea „prăpastiei” dintre zonele cu densitate redusă şi cele mai bine populate, prin revitalizarea infrastructurii de transport existente şi a conexiunilor cu reţeaua TEN-T. Foarte important, Fondul European de Dezvoltare Regională ar trebui să acopere toate costurile operaţionale ce ţin de eliminarea inegalităţilor din transport, iar principiul de bază ar trebui să fie „echitatea”.

Articole similare

Ad