Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Inspecția Muncii controlează benzinăriile

După cozile imense formate miercuri, 9 martie, la stațiile de alimentare cu carburant din toată țara, Inspecția Muncii începe o campanie națională de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor, precum şi verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind contractele individuale de muncă:

 • angajarea personalului (contracte  individuale de muncă cu normă întreagă, contracte   individuale de muncă cu timp parțial etc.);
 • transmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidență a salariaților;
 • durata timpului de muncă şi munca suplimentară;
 • întocmirea evidenței orelor de muncă prestate de salariați;
 • repausuri periodice( repausul săptămânal, sărbători legale);
 • munca de noapte;
 • acordarea drepturilor salariale;
 • regulamentul intern/contract colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate.

În domeniul SSM, efectuarea controalelor va fi centrată pe utilizarea unui check-list care conține verificarea tuturor cerințelor legislative în domeniu, dintre care amintim:

 • deţinerea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă pentru toate activităţile desfăşurate;
 • evaluarea riscurilor specifice, luând în considerare riscurile generate de atmosferele explozive;
 • întocmirea planului de prevenire şi protecţie, în baza  evaluării riscurilor, inclusiv stabilirea priorităţii măsurilor pentru zonele cu risc ridicat şi specific;
 • evidenţierea zonelor cu risc ridicat şi specific, stabilite în urma evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională;
 • existența instrucţiunilor scrise emise de angajator, privind folosirea surselor de foc deschis și fumatul la locurile de muncă;
 • asigurarea, de către angajator, a instruirii adecvate în domeniul SSM, cu precădere a instruirii cu privire la protecţia împotriva exploziilor;
 • asigurarea echipamentul individual de protecţie (din materiale care nu produc descărcări electrostatice, ce pot aprinde atmosferele explozive);
 • asigurarea semnalizării de securitate şi sănătate la locul de muncă, inclusiv pentru locurile unde pot apărea atmosfere explozive;
 • respectarea interdicției de depozitare de materiale combustibile sau incombustibile pe o distanță de 3 m în jurul depozitelor de recipiente butelii.

„Rezultatele vizitelor de inspecţie efectuate de către inspectorii de muncă din inspectoratele teritoriale de  muncă din toată țara, în anii anteriori, precum și evenimentele care au avut loc în ultima perioadă, au evidenţiat faptul că, în activităţile mai sus amintite, au fost constatate deficiențe referitoare la sănătatea şi securitatea lucrătorilor aflaţi în potenţial pericol în locurile de muncă unde se pot forma atmosfere explozive. În domeniul securității și sănătății în muncă, principalele riscuri pentru staţiile de distribuţie a carburanţilor auto sunt legate de activitățile de comercializare a diferitelor sortimente de benzină, motorină şi gaz petrolier lichefiat (GPL) auto, precum şi recipientelor-butelii cu gaz petrolier lichefiat (aragaz), pentru utilizare casnică. Toţi carburanţii sus amintiţi sunt produse petroliere obţinute din prelucrarea ţiţeiului, extrem de inflamabile şi care formează cu aerul amestecuri explozive. În contact cu surse potenţiale de aprindere, aceste amestecuri explozive pot genera explozii cu consecinţe grave, atât pentru lucrători, cât şi pentru clienţii prezenţi în staţiile de distribuţie a carburanţilor. Se urmărește creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă în societățile comerciale din domeniul menţionat și eliminarea neconformităţilor constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în activitățile specifice ale societăților comerciale din domeniul de activitate vizat de acţiune”, declară Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat.

Articole similare

Ad