Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

ISCTR va plăti dacă se confirmă ne-manipularea tahografului

Ordinul 369 din 13 mai 2021, de modificare şi completare a Normelor metodologice privind activitatea de control a respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi a utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, detaliază obligativitatea companiilor de transport de a organiza activitatea conducătorilor auto astfel încât aceştia să se poată întoarce acasă la fiecare 3 sau 4 săptămâni consecutive de lucru, dar şi situaţia în care există suspiciuni de fraudare a aparatului tahograf.

Cel mai important, aşa cum prevede articolul 14^3, compania de transport trebuie să documenteze modul în care îşi îndeplineşte obligaţia de a asigura şoferilor întoarcerea la locul de reşedinţă sau la sediul operaţional, prin: înregistrări tahograf, bilete de călătorie (avion, tren, autocar), documente de transport (în cazul transportului în cont propriu), dovezi că un conducător auto a călătorit la domiciliul său cu vehicule care nu intră în domeniul de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006, pus la dispoziție de întreprinderea/operatorul de transport, orice alte dovezi ale altor modalități de călătorie sau invitații care dovedesc că întreprinderea i-a oferit conducătorului auto o posibilitate reală de a se întoarce la locul de reședință sau la centrul operațional. Toate aceste documente trebuie păstrate cel puţin un an.

În ceea ce priveşte fraudarea tahografului, în cazul în care există suficiente dovezi care duc la o suspiciune rezonabilă privind existența unei fraudări a tahografului sau a instalației acestuia, echipajul de control al ISCTR însoțește vehiculul care face obiectul controlului la un atelier autorizat din apropiere, în vederea verificării. Conducătorul auto are obligația să deplaseze vehiculul la atelierul autorizat, iar în caz de neconformare, inspectorul aplică dispozițiile legale în vigoare privind refuzul deplasării vehiculului către atelierele autorizate pentru instalarea, repararea sau inspecția tahografelor ori a limitatoarelor de viteză, în vederea verificării integrității tahografului și a instalației acestuia.

Costurile verificărilor de către atelierele autorizate, ca urmare a solicitării inspectorilor ISCTR, se achită conform prevederilor art. 9 alin. (5) și (6) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2007.(8).

În cazul în care în urma verificării autovehiculului nu se constată că integritatea tahografului sau instalația acestuia a fost afectată, ISCTR achită atelierului autorizat contravaloarea verificării prevăzute la alin. (4), în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea facturii.

Ordinul 369 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 530 din 21 mai 2021.

Articole similare

Ad