Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
AdAdvertisement
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Măsura invocării cotei de cabotaj, după 21 februarie 2022, va afecta transportul combinat

Comisia Europeană (CE) a demarat un studiu cu privire la efectele măsurii de invocare a cotei de cabotaj la transportul combinat de către statele membre, care este inclusă în Pachetul Mobilitate 1 şi va intra în vigoare din 21 februarie 2022.

Potrivit studiului CE şi derulat de firma italiană de consultanţă Trasporti e Territorio (TRT), dacă s-ar invoca cota de cabotaj, transportul combinat ar deveni mai puţin atractiv, ceea ce ar avea un impact direct asupra emisiilor poluante. Practic, cota de cabotaj se referă la faptul că segmentul de transport rutier din cadrul operaţiunilor multimodale să fie asimilat cu cabotajul pe teritoriul statului unde acesta se desfăşoară.

Rezultatele studiului mai arată faptul că, în prezent, o treime din cursele pe rutier aferente transporturilor multimodale sunt efectuate de operatori străini. Motivul este pe de o parte lipsa şoferilor, iar, pe de altă parte, tarifele mai mici de transport practicate de către aceştia, cu până la 16% comparativ cu tarifele cărăuşilor locali.

Dacă operatorii rutieri implicaţi în transportul combinat ar intra sub incidenţa prevederilor cabotajului, atunci acest lucru ar favoriza implicarea cărăuşilor locali în derularea acestor operaţiuni. Consecinţa ar fi creşterea preţului transportului combinat, care ar deveni mai puţin competitiv cu alte moduri de transport şi în special cu transportul rutier tradiţional.

În cazul în care mai multe state membre ar face uz de „cota de cabotaj” la transportul combinat, transportul rutier ar putea creşte anual cu 346 de milioane de km, doar ca şi consecinţă a aplicării acestei măsuri. Rulajul suplimentar s-ar traduce în emisii de CO2 de 397.000 t pe an, ceea ce contravine clar obiectivelor CE de reducere a poluării.

Studiul mai ridică problema caracterului voluntar al opţiunii statelor membre de a invoca „cota de cabotaj”.

CE a subliniat că această măsură nu a fost adoptată la propunerea sa şi doreşte să iniţieze un dialog cu Parlamentul European şi cu Consiliul UE pe tema rezultatelor studiului.

Articole similare

Ad