Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Noi reguli de tarifare rutieră pentru camioane şi autobuze la nivelul UE

Negociatorii Parlamentului European (PE) și ai Consiliului au ajuns la un acord cu privire la noile reguli de tarifare rutieră pentru toate categoriile de vehicule care utilizează drumuri din rețeaua de transport transeuropean (TEN-T), pentru a trece de la tarifarea pe durată de timp la cea pe distanţă parcursă şi emisii de dioxid de carbon.

Scopul noilor reguli este de a reflecta mai bine principiile „poluatorul plătește și utilizatorul plătește”. Pentru a încuraja utilizarea pe scară mai largă a vehiculelor mai ecologice, conform noilor reguli, țările UE vor trebui să stabilească taxe de drum diferite în funcție de emisiile de CO2, de îndată ce vor fi stabilite reguli suplimentare privind clasele de CO2, posibil în 2023 pentru camioane și autobuze, iar în 2026 pentru utilitare și microbuze.

Deputații europeni au asigurat că statele membre vor elimina treptat „vinietele” (tarifarea rutieră în funcție de timp) din rețeaua centrală TEN-T începând cu 2029 pentru vehiculele grele (camioane, camioane și autobuze) și, în schimb, vor începe să aplice taxe de trecere. Cu toate acestea, statele membre vor putea în continuare să păstreze vinietele pentru anumite părți ale acestei rețele, dacă pot dovedi că un nou mod de taxare ar însemna costuri disproporționate în raport cu veniturile așteptate.

Pentru a asigura tratament egal și concurență loială pentru utilizatorii ocazionali și șoferii din alte țări ale UE, acordul provizoriu prevede şi opţiunea de taxare „clasică” pentru autoturisme, pe perioade de valabilitate mai scurte (o zi, o săptămână sau 10 zile).

La 5 ani de la intrarea în vigoare a acestor norme, Comisia va evalua practica de tarifare a vehiculelor ușoare pentru a decide dacă camionetele utilizate în scopuri comerciale ar trebui să urmeze aceleași model ca și camioanele și dacă ar trebui să existe reguli mai solide privind taxe rutiere pentru autoturisme private.

La 3 ani de la intrarea în vigoare a normelor convenite, statele membre vor trebui să raporteze public cu privire la taxele de trecere și taxele de utilizare percepute pe teritoriul lor, inclusiv informații despre utilizarea acestor venituri. Raportorul PE, Giuseppe Ferrandino (S&D, IT), a declarat: „Aceste noi reguli reprezintă o etapă importantă în realizarea ambițioaselor politici de decarbonizare pe care le-am stabilit la începutul legislaturii acestui Parlament. Cu respect deplin pentru autonomia lor, statele membre vor avea instrumentele de care au nevoie pentru a fi actori activi în abordarea marii provocări de mediu cu care ne confruntăm. Eliminarea vinietei pentru vehiculele grele va standardiza un sistem care este în prezent excesiv de fragmentat. Vom da un semnal puternic lumii transporturilor care încurajează utilizarea vehiculelor mai curate. Sunt foarte încântat că am obținut introducerea vignetei de o zi pentru toate vehiculele aflate în circulație, care va permite călătorilor aflați în tranzit să plătească un preț corect pentru călătoria lor. Aceasta este, de asemenea, o evoluție pozitivă pentru turism: călătorii nu vor fi penalizați.” Acordul informal privind regulile Eurovignette trebuie aprobat de către Comitetul Reprezentanților Permanenți al Consiliului și de Comisia de Transport și Turism, apoi de Consiliu și de Parlament în ansamblu.

Articole similare

Ad