Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Obligaţii la transportul pasagerilor non-UE în Schengen

Cursele ocazionale cu grupuri de turişti străini în spaţiul UE reprezentau până în 2020 o activitate foarte rentabilă pentru operatorii români, care lucrau pe bază de contract cu diferite agenţii de turism din vest. Odată cu pandemia, acest segment s-a închis brusc, dar are acum premisele să repornească, chiar dacă grupurile de vizitatori din Asia se lasă însă aşteptate. Pentru transportul pasagerilor non-UE în Spaţiul Schengen, operatorii vor avea însă obligaţia de a interoga platforma europeană eu-LISA.

Operatorii care efectuează transporturi internaţionale cu pasageri din afara UE în Spaţiul Schengen se pot înregistra pe pagina Agenţiei pentru Managementul Operaţional al Sistemelor IT în Spaţiul de Libertate, Securitate şi Justiţie (eu-LISA), în vederea obţinerii accesului la informaţii specifice, prin interogarea sistemelor IT la scară largă gestionate de această agenţie UE. Până la 31 iulie 2022, toţi transportatorii se pot înregistra pe o platformă de testare.

Conform regulamentelor europene 1217/2021 şi 1224/2021, transportatorii vor avea obligaţia legală de a interoga sistemele de intrare/ieşire (EES) şi respectiv de informaţii şi autorizare privind călătoriile (ETIAS), pentru a primi răspunsuri cu privire la statutul pasagerilor transportaţi.

EES înlocuieşte ştampilarea manuală a paşapoartelor cu o înregistrare electronică a intrărilor şi ieşirilor. Transportatorii vor avea obligaţia să verifice dacă un resortisant al unei ţări terţe care călătoreşte în UE (cu viză de scurtă şedere ori de intrare simplă sau dublă) a folosit numărul de intrări autorizate prin viza sa. De la sfârşitul lui septembrie 2022, EES va înregistra şi stoca electronic data, ora şi locul intrării şi ieşirii călătorilor care trec graniţele Statelor membre care aplică EES. Se va calcula şi durata lor autorizată de şedere şi se vor genera alerte, în cazul în care şederea autorizată a expirat.

La fel, prin ETIAS, transportatorii vor trebui să verifice dacă pasagerii lor scutiţi de viză au o autorizaţie de călătorie valabilă.

În plus, din mai 2023, călătorilor din ţările scutite de viză li se va cere să aibă o autorizaţie de călătorie pentru a intra în statele membre care aplică ETIAS, pentru o şedere scurtă.

Sistemul EES se referă la pasagerii din afara UE care au nevoie de viză de intrare simplă sau dublă pentru spaţiul Schengen, în timp ce ETIAS asigură verificarea pasagerilor non-UE care sunt scutiţi de obligaţia de a avea o viză pentru şederea pe teritoriul statelor membre cu o durată de cel mult 90 de zile, în orice perioadă de 180 zile.

Înainte de îmbarcare, transportatorii au obligaţia de a verifica dacă pasagerii care deţin o viză de scurtă şedere, eliberată pentru una sau două intrări, au folosit deja numărul de intrări autorizate. Iar pentru ETIAS, cărăuşii vor avea obligaţia de a verifica dacă pasagerii cărora li se solicită autorizaţie de călătorie sunt în posesia unei autorizaţii de călătorie valabile.

Operatorii care transportă numai cetăţeni UE din afara Spaţiului Schengen pe teritoriul său nu au obligaţia de a depune nicio interogare, pentru că cetăţenii UE sunt exceptaţi de la reglementările privind EES şi ETIAS. De asemenea, dacă operatorii transportă pasageri numai în interiorul spaţiului Schengen, atunci nu au obligaţia de a depune nicio interogare. Verificările privind statusul pasagerilor se efectuează numai la traversarea frontierelor externe ale statelor membre care aplică EES şi/sau ETIAS.

În prezent, companiile verifică paşapoartele călătorilor non-UE pentru a vedea dacă au fost folosite vizele de unică/dublă intrare. Dacă nu au fost utilizate, pasagerii se pot îmbarca.

Transportatorii, cu 48 de ore înainte de ora programată de plecare, sunt obligaţi să trimită interogări în sistem, pentru a verifica dacă un pasager poate călători sau nu în statele membre care aplică EES şi/sau ETIAS.

Platforma eu-LISA va oferi practic posibilitatea trimiterii de interogări pentru a verifica dacă un călător trebuie să deţină sau nu viză simplă/dublă pentru a intra în spaţiul Schengen. Transportatorii vor trebui să se asigure că numai personalul autorizat în mod corespunzător va avea acces la eu-LISA şi că o interogare de verificare va fi introdusă cel mai devreme cu 48 de ore înainte de ora programată de plecare.

Pentru a avea acces la interfaţă şi a obţine informaţii privind statusul pasagerilor prin EES şi ETIAS, transportatorii trebuie să se înregistreze la eu-LISA.

Dacă un transportator îmbarcă un pasager non-UE fără a interoga interfaţa din sistemele EES/ETIAS, atunci, în cazul în care respectivului pasager i se refuză intrarea la frontiere, transportatorul este obligat să îşi asume responsabilitatea de a asigura transferul pasagerului înapoi. În plus, pot fi aplicate şi penalităţi.

În cazul în care pasagerul non-UE are acceptul de călătorie în sistem, însă i se refuză accesul într-un stat membru în timpul controlului la frontieră din diverse motive, transportatorul nu va fi supus niciunei penalităţi, dar va trebui să-şi asume totuşi responsabilitatea şi să transfere călătorul înapoi.

Articole similare