Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Planificarea automatizată a producției prin xTrack MES

Planificarea automatizată a producției este un modul al aplicației xTrack MES, realizat în cadrul proiectului Axes Software „Platforma inovatoare de gestionare prin inteligență artificială a proceselor de lucru în fabrici și depozite”, care beneficiază de cofinanțare din Fondul Social European prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. Prin xTrack MES se realizează planificarea operațiilor tehnologice pe grupe de utilaje și operatori, cu respectarea procesului tehnologic, adică a succesiunii operațiilor prevăzute prin rețetele de producție.

Producția este un proces complex prin care materiile prime sunt transformate în produse finite cu ajutorul utilajelor și al personalului specializat și presupune planificarea, execuția comenzilor și urmărirea stadiului de execuție a tuturor operațiilor tehnologice.

Planificarea este o activitate complexă, mai ales în cazul companiilor mari, deoarece, cu cât crește capacitatea de producție, cu atât cresc și riscurile de erori la stabilirea programului de execuție a comenzilor.

O persoană care răspunde de planificarea producției trebuie să ia în considerare o multitudine de elemente:

  • programul de lucru al fabricii și al fiecărui utilaj în parte,
  • utilajele (unele au fost programate anterior să facă și alte operații tehnologice și trebuie evitate eventuale suprapuneri; altele sunt sau vor intra în revizie, mentenanță, reparații, anunțate sau inopinate; grupuri de utilaje pot fi utilizate pentru aceeași operație tehnologică; randamentul fiecărui utilaj în parte poate fi important.),
  • operațiile tehnologice (ordinea și tipurile de operații tehnologice),
  • disponibilitatea personalului (unii angajați pot fi în concediu, alții, deja angrenați în executarea altor operații tehnologice),
  • materiile prime și materialele necesare (unele există în depozitul fabricii, altele urmează să fie primite),
  • caracteristicile comenzilor (unele au o prioritate mai mare; produsele solicitate sunt de același tip sau sunt diferite; procesele tehnologice implicate sunt simple sau complexe etc.)

Diversitatea și numărul acestor elemente face acum extrem de dificilă, dacă nu imposibilă, o planificare riguroasă în mod tradițional, fără erori, într-un fișier oarecare sau cu creionul pe caiet. De aceea, automatizarea planificării este soluția, iar soluția pe care o oferă Axes Software se numește xTrack MES.

Automatizarea reduce timpul, efortul și riscul de eroare

În planificarea automată posibilitatea de a omite vreun element este nulă, deoarece modulul corespunzător din aplicația xTrack MES impune introducerea unui set de parametri specifici obligatorii, stabiliți în prealabil în baza unei analize detaliate a aspectelor impuse de fluxurile de producție. Posibilitatea de modificare a datelor asociate acestor parametri explică de ce apariția unor situații neprevăzute (defecțiuni tehnice, comenzi de producție cu o prioritate mare, concedii medicale etc.) care să invalideze total sau parțial o planificare nu constituie deloc o problemă. Utilizarea aplicației conduce oricând la obținerea rapidă a unor planificări precise care le permit producătorilor să onoreze la timp și în condiții bune solicitările clienților. În plus, le oferă posibilitatea de a stabili și de a le comunica, într-un timp scurt, clienților o dată mult mai precisă de predare a produselor finite pe care le-au comandat.

De asemenea, în baza datelor introduse de operatori, aplicația generează automat o diagramă GANTT prin care se prezintă, într-un mod grafic ușor de urmărit, întregul ansamblu de operații tehnologice planificate. Aceste diagrame sunt utile în gestionarea producției, fiindcă permit vizualizarea imediată a activităților: când încep și se termină, ce durată are fiecare, unde și cât se suprapun anumite operațiuni, începutul și sfârșitul întregului proces de fabricație.

Planificarea automată contribuie esențial la eficientizarea activităților din unitatea de producție deoarece stabilește modul în care toate resursele umane și materiale disponibile sunt utilizate la maximum pentru finalizarea în cel mai scurt timp a comenzilor. Cum? De exemplu, prin planificarea în paralel a unor operații tehnologice (similare sau diferite) pe mașinile/utilajele funcționale și eliminarea în acest fel a cât mai multor timpi morți se realizează reducerea timpului de execuție.

Articole similare

Ad