Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Polonia a transpus în Codul muncii Directiva (UE) 2019/1152. TLP are obiecții.

Asociația poloneză de transport și logistică TLP urmărește activitatea de modificare a Codului muncii din această țară, care urmează să introducă în legislație soluțiile cuprinse în dispozițiile Directivei (UE) 2019/1152 a Parlamentului European și a Consiliului privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă din Uniunea Europeană. Asociația și-a exprimat o serie de îndoieli și a subliniat problemele legate de punerea în aplicare a noii reglementări în transportul rutier și le-a solicitat autorităților să îmbunătățească unele soluții, astfel încât acestea să țină seama de specificul îndeplinirii sarcinilor oficiale de către șoferi.

Îndoielile TLP vizează patru dispoziții incluse în legea de modificare a Codului muncii și a altor acte adoptate de Seim și prezentate Senatului: cea care prevede că un angajator nu poate interzice unui angajat să rămână simultan cu un alt angajator într-un raport de muncă; dispoziția care impune ca angajatul să fie informat cu privire la timpul de lucru zilnic și săptămânal; prevederea care impune noi obligații de informare în cazul detașării unui salariat pentru îndeplinirea sarcinilor oficiale în străinătate pentru o perioada mai mare de patru săptămâni; și cea care impune angajatorului să suporte costurile de formare a angajaților și să efectueze cursuri în timpul de lucru și, dacă acest lucru nu este posibil, să considere timpul de formare ca timp de lucru.

Aceste dispoziții nu sunt greșite în sine, dar în transport sunt foarte dificil sau chiar imposibil de respectat, iar TLP crede că vor duce la incertitudinea cu privire la legislația aplicabilă și la riscurile de reglementare aferente (de exemplu, definiția imprecisă a normelor de desfășurare a formării angajaților), îndeplinirea fictivă a obligațiilor impuse angajatorului (obligația de a informa cu privire la țările în care se va desfășura munca sau obligația de a informa cu privire la timpul de lucru al conducătorului auto), răspunderea penală, administrativă și civilă fără culpă a angajatorilor care angajează conducători auto ce efectuează transporturi rutiere (un exemplu poate fi depășirea perioadei de condus de către conducătorul auto din cauza angajării în activități suplimentare de transport rutier pentru un alt angajator) și amenințarea la adresa siguranței traficului și a transportului rutier (oboseala unui șofer care face ore suplimentare pentru alt angajator în timpul alocat pentru odihna zilnică).

Dincolo de problemele legate de aplicarea soluțiilor adoptate de Seim în transportul rutier, TLP crede că este o perioadă prea scurtă de vacatio legis (interval de timp fixat de legiuitor, de la adoptarea unei legi până la punerea ei în aplicare, pentru a permite ca ea să fie cunoscută de cetățeni și de cei chemați să o aplice).

Actul urmează să intre în vigoare în 21 de zile de la publicare. Iar implementarea soluțiilor propuse necesită timp – pentru analiza contractelor de muncă existente și a reglementărilor companiilor, pentru pregătirea și adoptarea modificărilor corespunzătoare etc. – și aduce costuri suplimentare care nu au fost incluse în bugetele pentru 2023.

Se pare că un astfel de vacatio legis scurt rezultă dintr-o încălcare a termenului în care legislația UE ar trebui să fie pusă în aplicare: Polonia a fost obligată să o adopte și să o pună în aplicare la 1 august anul trecut. Dar nu angajatorii sunt vinovați pentru această întârziere. De aceea TLP propune ca noile soluții să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2024.

Articole similare

Ad