Ad
Ad
AdAdvertisement
Ad
Ad
Ad
AdAdvertisement
Ad
Ad
AdAdvertisement
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Proiect de lege: amnistie doar pentru cei fără decizii definitive și irevocabile în instanță

PNL lucreaza la o propunere legislativă de amnistie fiscală pe diurnă pentru a fi supusă dezbaterii și aprobării Parlamentului, în procedură de urgență.

Propunerea legislativă privind anularea unor obligaţii fiscale și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale nu rezolvă și problema firmelor de transportpentru care instanțele judecătorești au stabilit, prin hotărâri judecătorești rămase definitive, că cererea ANAF e întemeiată și că datorează bugetului general consolidat sumele imense calculate de ANAF drept contribuții de asigurări și impozit pe venit plus penalitățile de neplată pe ultimii cinci ani.

Avocatul Aurelian Opre a declarat că dacă proiectul de lege va trece astfel, acesta poate fi atacat pentru neconstituționalitate, firmele obligate de instanță la plata de contribuții și impozite pentru sumele calculate de ANAF fiind discriminate în raport cu celelalte controlate și care nu au ajuns încă în instanță, precum și cu cele care nu au fost încă controlate, dar care operează la fel ca și cele cu decizii definitive in instanta.

Legea ar trebui anuleze obligatiile de plata ale acestor din urma contributori, adica Statul practic sa renunte la aceste pretentii financiare, fara a interfera in decizia instantei, cu atat mai mult cu cat sunt decizii definitive atat in favoarea ANAF, cat si in favoarea contribuabililor care au atacat in instanta deciziile de impunere ale ANAF.

Propunerea legislativă prevede anularea “diferenţelor de obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a reîncadrării sumelor reprezentând indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării de către angajaţii care efectuează transport international, aferente perioadelor fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 și data intrării în vigoare a prezentei legi şi neachitate.”

„Pentru diferențele de obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a reîncadrării sumelor reprezentând indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării de către angajaţii care au efectuat transport internațional aferente perioadelor fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 și data intrării în vigoare a prezentei legi, stinse prin orice modalitate prevăzută de art.22 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se restituie contribuabililor. Restituirea se face la cererea contribuabililor. Termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea pentru sumele prevăzute la alin.(3) începe să curgă de la data de 1 ianuarie 2022.”

Anularea obligaţiilor fiscale prevăzute la alin.(1) se efectuează din oficiu de către organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligaţiilor fiscale, care se comunică contribuabilului.

În cazul în care, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, organul fiscal competent a emis, dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a stabilit obligaţii de natura celor prevăzute la alin.(1), acesta nu mai comunică decizia de impunere, iar obligaţiile fiscale se scad din evidenţa analitică pe plătitor, pe bază de borderou de scădere.

Procedura de aplicare a prezentului articol se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Articole similare

Ad
Ad