Ad
AdAdvertisement
Ad
Ad
Ad
AdAdvertisement
Ad
Ad
AdAdvertisement
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Sc?dere de 9,3% a pre?ului carburantului

Indexul pre?ului de transport este strâns corelat cu indexul pre?ului carburantului, prin influen?a major? pe care acesta din urm? o are asupra costurilor de transport. Astfel, în analogie cu indexul pre?ului de transport, care a suferit un declin semnificativ (de -8,4%), conform analizei Transport Market Monitor, în primul trimestru al lui 2019, indexul pre?ului la carburat a sc?zut cu 9,3% fa?? de valoarea înregistrat? în trimestrul al patrulea al anului trecut. În plus, pre?ul motorinei a sc?zut în T1 2019 pentru prima dat? la un nivel sesizabil, asta dup? ce a crescut constant din T4 2017 pân? la finalul lui 2018. În ciuda cre?terii constante a pre?ului motorinei, se observ? un nivel rididicat al volatilit??ii pie?ei, iar asta influen?eaz? destul de pu?in pre?ul oferit pentru cursele spot. Contractele de transport sunt „guvernate“ de alte clauze pentru carburant.

Articole similare

Ad
Ad