Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Se intervine iar asupra AST-urilor si rovinietei

De curand a fost adoptata ordonanta de modificare a Ordonantei 43/97 privind regimul juridic al drumurilor, care aduce ca element de noutate eliminarea AST pentru transportul de marfuri divizibile si permite eliberarea AST pentru transportul cu vehicule care depasesc limitele maxime de greutate admise si tolerantele la acestea in cazul marfurilor indivizibile.
In plus, ea prevede stabilirea conditiilor de insotire a vehiculelor care circula cu depasirea maselor si/sau dimensiunilor de catre operatorii economici specializati si de catre personalul de insotire specializat, precum si modalitatea de verificare a lor prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului administratiei si internelor.
 

Ordonanta stabileste cui revine responsabilitatea circulatiei vehiculelor rutiere cu depasiri ale maselor si/sau dimensiunilor maxime admise fara AST sau cu nerespectarea oricareia dintre conditiile inscrise in AST, astfel: operatorului de transport inscris in documentele de transport; persoanei fizice sau juridice care foloseste vehiculul in baza unui alt drept decat dreptul de proprietate, in situatia in care operatorul de transport rutier nu poate fi identificat din documentele de transport; proprietarului vehiculului rutier, in cazul in care persoanele de mai sus nu pot fi identificate; conducatorului auto, in cazul in care persoanele prevazute mai sus nu pot fi identificate; expeditorului, conform responsabilitatilor care ii revin in baza prevederilor legale in vigoare.
De asemenea, se stabileste ca in urma accidentelor care au produs daune drumului, administratorul acestuia se indreapta impotriva contravenientului, deviz cu contravaloarea daunelor care poate fi achitata in decurs de 15 zile sau contestata.
Ordonanta prevede publicarea in Monitorul Oficial a listei drumurilor publice cu masele maxime pe axe admise in circulatie pentru vehiculele rutiere de transport marfa si a listei drumurilor publice care fac parte din reteaua secundara nereabilitata, prevazuta in Anexa VII la actul de aderare a Romaniei si Bulgariei la UE, pentru care valorile maselor si/sau dimensiunilor maxime admise sunt cele pentru categoria de drum reabilitat, prevazute in Anexele nr. 2 si nr. 3 la prezenta ordonanta, stabilite prin ordin al ministrului transportului si infrastructurii, pentru drumurile de interes national, respectiv prin ordin al ministrului administratiei si internelor, pentru drumurile de interes judetean si local.
In ceea ce priveste amenzile, acestea sunt modificate, crescand chiar si de patru ori.
Si pentru Ordonanta 15/2002 privind tariful de utilizare a drumurilor nationale s-a emis o ordonanta de modificare, ce aduce ca elemente de noutate urmatoarele prevederi: introducerea vinietei electronice, introducerea vinietelor cu valabilitati de o zi, sapte zile, 30 de zile, 90 de zile, 12 luni – iar vinieta cu valabilitate de 90 de zile devine valabila de la 1 august 2010. In plus, se prevede impunerea unei despagubiri egale ca valoare cu rovinieta, catre CNADNR, simultan cu plata amenzii, precum si plata ulterioara a rovinietei. In lipsa rovinietei, utilizatorilor romani li se retine certificatul de inmatriculare pana la achitarea acesteia. Ordonanta de modificare introduce posibilitatea constatarii contraventiilor cu mijloace tehnice omologate si incheierea procesului verbal de constatare a acestora si, in lipsa contravenientului, pe baza informatiilor primite de la MAI.

Articole similare

Ad