Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Se redefinesc principalele obiective UE legate de infrastructura de transport

Pe 20 aprilie a avut loc, așa cum anunță asociația poloneză de transport și logistică TLP,  o întâlnire a BusinessEurope (federația pan-europeană a angajatorilor), unul dintre subiectele principale de discuție fiind revizuirea TEN-T (Rețeaua Trans-europeană de Transport). De aici a rezultat, așa cum a explicat un oficial al Comisiei Europene, faptul că liniile directoare pentru investițiile în infrastructura de transport națională și comunitară și finanțarea prin Facilitatea de Conectare a Europei și prin alte programe relevante, guvernate acum de Regulamentul 1315/2013, trebuie amendate.

Consultările publice pe aceste teme sunt deschise până pe 5 mai și vizează mai multe aspecte: identificarea principalelor obiective ce vizează infrastructura de transport la nivelul Comunității din următorii ani (decarbonizarea transportului), crearea de infrastructură cross-border, implementarea de soluții inovatoare, linii de transport intermodal (conexiuni mai bune între porturi, aeroporturi, căi ferate și terminale rutiere), standardele de calitate a infrastructurii, reducerea costurilor cu mediul asociate transportului, definirea cerințelor viitoare ale infrastructurii necesare pentru a atinge obiectivul de decarbonizare a transporturilor, evaluarea instrumentelor actuale care facilitează și grăbesc implementarea rețelei de conexiuni din UE, definirea noilor parametri și cerințe pentru a îmbunătăți calitatea și reziliența infrastructurii și identificarea modurilor în care să fie întărite digitalizarea, inovația și automatizarea.

Oficialul UE prezent la aceste discuții a confirmat că revizuirea reglementării de mai sus ar face ca transportul și infrastructura de transport din UE să fie mai verzi, mai digitale și mai reziliente. CE își va prezenta propunerile referitoare la aceste subiecte până la finalul anului și o nouă lege ar putea fi adoptată la început de 2023.

Articole similare

Ad