Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Și în România este nevoie de măsuri care să atragă tinerii spre meseria de șofer profesionist

Conform datelor Autorității Rutiere Române (ARR) și în baza evidențierii distribuției pe grupe de vârstă și pe categorii de calificare proprii deținătorilor certificatelor de calificare/pregătire profesională (CPI/CPC), forța calificată de muncă de șoferi profesioniști care poate activa în sistemul de transport rutier poate fi caracterizată ca având o distribuție sănătoasă pe grupe de vârstă, adică o medie de 44 de ani, este de părere se secretarul de stat în MTI Gabor Sandor.  Deci piața forței de muncă are un potențial apreciabil, care îi conferă sistemului de transport rutier garanții de performanță consistente, inclusiv din perspectiva îndeplinirii conforme și în condiții de siguranță a misiunilor curente.

Dar, deși avem o distribuție sănătoasă pe grupe de vârstă a șoferilor profesioniști calificați din România, ea generează și o oarecare îngrijorare cu privire la perspectivele incerte în ceea ce privește reușita completării necesarului de forță calificată de muncă și acutizarea continuă a crizei de șoferi în următorii 5 ani. În rândul tinerilor (sub 40 de ani) nu mai există interes pentru a se angaja ca șoferi profesioniști: ponderea lor este de doar 37%, față de 63%, cât reprezintă ponderea celor peste 40 de ani.

Analizând ponderile tipurilor de copii conforme valabile (transport de marfă/de persoane), raportate la tipurile de certificate de calificare/pregătire profesională corespunzătoare, se remarcă faptul că transportul rutier de persoane este mai afectat de criza forței de muncă decât cel de transport marfă. Ameliorarea acestei situații presupune promovarea unor măsuri organizatorice adecvate și/sau intervenții legislative, vizând: restructurarea și profesionalizarea activităților legate de obținerea licențelor și a atestatelor/certificatelor de pregătire/perfecționare profesională inițială/continuă a personalului cu responsabilități în domeniul siguranței rutiere, precum și a activităților control în domeniul transporturilor rutiere; soluționarea dificultăților și optimizarea/operaționalizarea procedurilor ce țin de angajarea de forță de muncă din afara UE (obținerea permiselor de muncă, facilitarea accesului la ocupații de specialitate; coborârea vârstei de acces la obținerea permisului de conducere valabil pentru categoria C/CE la 18 ani, dublată de condiționarea efectuării pregătirii inițiale complete în cadrul liceelor tehnologice de profil; echilibrarea responsabilităților legate de respectarea condițiilor de conformitate a efectuării misiunilor de transport, prin statuarea unor obligații specifice în sarcina expeditorilor/beneficiarilor transporturilor angajate/ efectuate; amenajarea de parcări sigure și îmbunătățirea/dezvoltarea/adecvarea amenajărilor și a serviciilor/utilităților în parcări; organizarea/facilitarea transportului intermodal.

Articole similare

Ad