Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Sprijin financiar pentru IMM-uri din fonduri externe nerambursabile

In conditiile blocarii mai multor sectoare economice din cauza pandemiei, activitatea intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) a fost serios afectata. Este vorba in total de 723.595 de companii, care desfasoara activitati in diferite domenii si care au nevoie de capital de lucru pentru a putea relua sau continua activitatea. In acest sens, OUG 130 din 31 iulie 2020, publicata in Monitorul Oficial in 6 august 2020, vizeaza acordarea de sprijin financiar pentru IMM-uri din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020 (POC). Formele de sprijin se refera la: microgranturi (au valoare de 2.000 de euro si se acorda o singura data, sub forma de suma forfetara), granturi pentru capital de lucru (sub forma de suma forfetara si in procent din cifra de afaceri, dar maximum 150.000 de euro) si granturi pentru investitii productive (in baza evaluarii proiectului de investitii depus).

Administratorul schemei de ajutor de stat este Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA), in parteneriat cu Agentiile pentru intreprinderi mici si mijlocii (AIMMAIPE), in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul Fondurilor Europene (MFE), prin Autoritatea de management (AM-POC), in calitate de furnizor de ajutor de stat.

Cheltuielile eligibile vizeaza stocuri de materii prime/materiale/marfuri, datorii curente si restante fata de furnizorii curenti, inclusiv utilitati, chirie pe baza de contract incheiat, achizitie de servicii si reparatii necesare activitatii curente de baza, achizitie de echipamente de protectie medicala, inclusiv materiale de dezinfectie pentru protectia impotriva raspandirii SARS-CoV- 2,

achizitie de obiecte de inventar, de echipamente, utilaje, instalatii, tehnologii, dotari independente necesare pentru reluarea activitatii, precum si pentru plata datoriilor catre bugetul statului.

Granturile pentru capital de lucru se acorda IMM-urilor din domeniile: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentara si alte activitati asimilate acesteia, servicii din domeniul transporturilor, agentiilor de turism, editurilor/librariilor/bibliotecilor, industriilor creative, precum si al organizarilor de evenimente a caror activitate curenta a fost afectata.

Conditiile care trebuie indeplinite cumulativ de solicitanti sunt: obtinerea certificatului de situatii de urgenta in baza OUG 29/2020, inregistrare de profit operational din activitatea curenta in unul din ultimele doua exercitii financiare inainte de depunerea cererii de finantare pentru obtinerea grantului, potrivit situatiilor financiare depuse, dispunerea de coparticipare la constituirea capitalului de lucru in procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizarii acestuia si mentinerea sau, dupa caz, suplimentarea numarului de salariati, fata de data depunerii cererii, pentru minimum 6 luni, la data acordarii granturilor, cu exceptia contractelor individuale de munca pentru sezonieri sau/si zilieri.

Fondurile alocate pentru granturile destinate capitalului de lucru sunt de 350.000.000 de euro, din care 265.000.000 de euro reprezinta fonduri externe nerambursabile si 42.500.000 de euro fonduri de la bugetul de stat, plus coparticipare de 42.500.000 de euro de la beneficiari.

Granturile pentru investitii vizeaza extinderea capacitatilor de productie sau de prestari servicii existente, realizarea de unitati noi sau reabilitarea/modernizarea unitatilor de productie sau de servicii.

Granturile pentru investitii se acorda pe proiect si beneficiar si au o valoare cuprinsa intre 50.000 si 200.000 de euro, in functie de nevoile de finantare. Acestea nu includ cofinantarea proprie a beneficiarilor – 15% din valoarea grantului solicitat de catre beneficiarii din regiunile mai putin dezvoltate si 30% pentru cei din regiunea Bucuresti-Ilfov. Fondurile totale alocate pentru granturile destinate investitiilor se ridica la 550.000.000 de euro, din care 415.870.000 de euro se aloca din bugetul POC 2014-2020 si 62.380.500 de euro cofinantare de la bugetul de stat, plus 71.749.500 de euro – contributia proprie.

Domeniile de investitii sustinute includ, printre altele, industria auto si servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparatii, spalatorii auto etc., energie si echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficienta energetica, constructii, materiale de constructii, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii in constructii, servicii de transport, inclusiv transport international, turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante si servicii de agrement, inclusiv infrastructura specifica de agrement.

Granturile pentru investitii se acorda beneficiarilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: au avut activitate curenta/operationala desfasurata de minimum 1 an inaintea depunerii cererii de finantare, au inregistrat profit operational din activitatea curenta, respectiv din activitatea de exploatare in unul din exercitiile financiare din ultimii 2 ani inainte de depunerea cererii de finantare, se angajeaza sa asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv sa asigure desfasurarea activitatii operationale/curente pentru o perioada de minimum 3 ani dupa expirarea duratei de implementare a proiectului, realizeaza minimum 50% din valoarea veniturilor planificate in cadrul planului de afaceri anexa la cererea de finantare in primii 2 ani de durabilitate, iar diferenta, pana la sfarsitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea, dispun de cofinantare proprie a proiectului in procentele prevazute si se angajeaza sa prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investitiile pentru care se solicita ajutor de stat.

Verificarea incadrarii beneficiarului in categoria IMM se realizeaza, pe baza de esantion, de catre MEEMA/AIMMAIPE pe perioada implementarii proiectelor, dupa depunerea cererii de finantare si incheierea contractelor de finantare, cu conditia recuperarii sprijinului din fonduri externe nerambursabile daca beneficiarul nu se incadreaza in categoria de IMM la data depunerii cererii de finantare.

Articole similare

Ad