Ad
AdAdvertisement
Ad
Ad
Ad
Ad
AdAdvertisement
Ad
Ad
AdAdvertisement
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

TLP trimite la CE obiecții privind modificarea Regulamentului 403/2016

4 noiembrie a fost termenul limită de depunere a observațiilor cu privire la proiectul de modificare a Regulamentului 403/2016 elaborat de Comisia Europeană, care vizează clasificarea încălcărilor grave ale reglementărilor UE, ce ar putea duce la pierderea bunei reputații a transportatorului rutier. CE a propus adăugarea multor noi încălcări, în principal legate de dispozițiile Pachetului Mobilitate, iar asociația operatorilor polonezi de transport și logistică TLP a analizat în detaliu acest proiect și a transmis avizul către CE, concluzia sa fiind, pe scurt, că cele mai multe modificări propuse vor îngreuna și mai mult activitatea transportatorilor rutieri, întrucât chiar și erorile umane nevinovate, cum ar fi neintroducerea de către șofer a simbolului țării în care începe și termină munca, vor putea duce la inițierea unei proceduri pentru pierderea bunei reputații de către transportator.

Reamintim că, în conformitate cu 403/2016, încălcările sunt clasificate în grave, foarte grave și cele mai grave și că, prin intermediul unei formule speciale, luând în considerare numărul de șoferi angajați în companie, se calculează numărul de încălcări comise în cursul anului, care duc la inițierea automată, de către autoritățile de control, a procedurii de pierdere a bunei reputații a transportatorului.

După intrarea în vigoare, în august 2020, a unor prevederi din Pachetul Mobilitate, și după ce, în februarie 2022, ar urma să intre în vigoare și restul, CE propune adăugarea unor noi încălcări pe lista curentă: luarea pauzei săptămânale normale în cabină (foarte gravă), neacoperirea de către transportator a costurilor cu odihna în afara cabinei (gravă), organizarea improprie a muncii de către transportatori, fără să le garanteze șoferilor oportunitatea de a se întoarce la sediu la un anumit moment (foarte gravă), lipsa de informare în legătură cu simbolul țării în care intră șoferii și în legătură cu țara unde încep și termină programul zilnic de muncă (foarte gravă), încălcarea obligaților prevăzute în Roma I (foarte gravă), desfășurarea de operațiuni de cabotaj cu încălcarea noilor reglementări (foarte gravă), erori în documentarea detașării șoferilor (foarte grave).

În opinia TLP, modificările propuse vor fi nefavorabile, disproporționate și nedrepte pentru industria transporturilor. De aceea asociația a trimis un aviz Comisiei Europene, în care a atras atenția asupra faptului că reglementările UE, noi sau modificate, se aplică în mod constant numai sancțiunilor sau procedurilor ulterioare inițiate împotriva transportatorilor. Pe de altă parte, nu există stimulente pozitive care să încurajeze respectarea legii și să trateze transportatorii care nu încalcă legea într-un mod diferit. În plus, clasificarea încălcărilor ar trebui să diferențieze situațiile în care acestea sunt comise cu premeditare și situațiile în care sunt comise poate neintenționat. Și ar mai trebui să se facă o distincție clară între aceste tipuri de comportamente, deoarece compania de transport nu se poate proteja împotriva unei situații în care șoferul pur și simplu a uitat să introducă în tahograf, de exemplu, simbolul țării în care a început perioada zilnică de lucru. Ar fi diferit dacă ar fi o procedură deliberată menită să scadă costurile asociate încălcării legii.

De asemenea, TLP a atras atenția asupra faptului că neintroducerea țării de începere/terminare a programului de condus nu ar trebui tratată la fel, de exemplu, ca neprezentarea evidenței conducătorului auto sau ca refuzul de a se supune inspecției. Or, aceste încălcări sunt toate foarte grave.

În plus, sancțiunile pentru efectuarea odihnei săptămânale în cabină nu iau în considerare două aspecte de bază: lipsa unei infrastructuri adecvate de cazare și parcare pentru șoferii din întreaga UE și faptul că șoferii înșiși preferă să se odihnească în cabină mai degrabă decât în moteluri de pe marginea drumului, presupunând că pot găsi unul. Transportatorii nu ar trebui trași la răspundere, cu atât mai puțin pedepsiți, pentru problemele de infrastructură din țările UE. Pe de altă parte, trimiterea la Regulamentul Roma I, în opinia TLP, nu ar trebui să aibă loc în reglementările privind transportul rutier, deoarece Roma I conține o definiție atât de ambiguă a unui contract de muncă, încât provoacă diferențe uriașe de interpretare în fiecare stat membru. Pe de altă parte, încălcările legate de detașarea conducătorilor auto ar trebui modificate și ar trebui să țină seama de posibilitatea ca sistemul prin intermediul căruia vor fi trimise declarațiile privind detașarea să se defecteze.

În cele din urmă, în formula care stabilește frecvența încălcărilor grave se propune înlocuirea numărului de conducători auto angajați cu numărul de vehicule utilizate de o anumită societate. O astfel de schimbare ar conduce la o posibilitate mai rapidă decât în prezent de a pierde buna reputație.

TLP subliniază, și de această dată, că transportatorii din întreaga UE se confruntă în prezent cu un număr atât de mare de probleme, încât nu este cel mai bun moment pentru schimbările de mai sus.

CE plănuiește ca acest Regulament să intre în vigoare înainte de finalul lui 2021.

Articole similare

Ad