Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Transportatorii trebuie să dovedească întoarcerea camionului cu documente justificative

Ghidul pregătit de DG Move pe întoarcerea camionului vorbește despre faptul că operatorul de transport trebuie să dovedească că și-a întors camioanele la unul dintre centrele operaționale din statul de origine, nu agentul de control trebuie să demonstreze asta.

Mai exact, ghidul CE spune că “autoritățile competente ale statelor membre trebuie să efectueze verificările necesare pentru a verifica și monitoriza respectarea cerinței prevăzute la articolul 5 alineatul (1) litera (b) din regulamentul  1071/2009. În acest scop, ei pot utiliza toate mijloacele proporționale și eficiente.

Întreprinderile de transport sunt obligate să prezinte dovezi clare că vehiculele pe care le au la dispoziție revin la unul dintre centrele operaționale din statul lor membru de stabilire în cel puțin 8 săptămâni de la părăsirea statului membru. Aceștia ar trebui să poată folosi orice mijloace pentru a dovedi conformitatea cu această cerință. Evaluarea acestor probe se face de către autoritățile de control ale statului membru în care este stabilită întreprinderea, sub controlul autorităților judiciare relevante.

În practică, întreprinderile pot prezenta, la cererea autorităților, orice document din care să rezulte amplasarea vehiculului la locul de stabilire în ultimele 8 săptămâni și/sau la fiecare 8 săptămâni. Aceste documente pot fi, de exemplu, înregistrările tahografului sau fișele de pontaj ale șoferilor sau CMR-urile.”

Datele tahografului pot fi folosite ca dovadă?

Datele tahografului pot fi utilizate pentru a arăta că un anumit vehicul a fost întors în statul membru de stabilire în ultimele 8 săptămâni, inclusiv în cazul vehiculelor echipate cu tahografe inteligente. Verificarea tahografelor poate avea loc în timpul controalelor rutiere sau la sediu și reprezintă o modalitate fiabilă și eficientă de a demonstra conformitatea cu regula privind întoarcerea vehiculului.

În cazul unui control rutier, întreprinderea ar trebui să aibă întotdeauna posibilitatea de a demonstra respectarea obligației într-o etapă ulterioară prin documente și dovezi disponibile la sediul întreprinderii.

Setul complet de întrebări și răspunsuri este disponibil aici pentru abonații revistei Tranzit și va fi publicat și în revista Tranzit, ediția de iunie.

Articole similare

Ad