Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

UE a stabilit regulile pentru alocarea fondurilor sociale, regionale şi de coeziune 2021-2027

Parlamentul European şi Consiliul UE au ajuns la un acord politic provizoriu cu privire la modul în care statele membre vor putea cheltui fondurile regionale, de coeziune și sociale în perioada 2021-2027.

Negociatorii celor două instituţii au fost de acord că resursele totale pentru fondurile economice, sociale și teritoriale disponibile pentru următorul exerciţiu bugetar vor fi de 330 de  miliarde de euro. Acordul prevede că regiunile mai puțin dezvoltate vor continua să beneficieze de un sprijin substanțial al UE, cu rate de cofinanțare de până la 85% din fondurile furnizate de Uniune, în timp ce rata de cofinanțare pentru regiunile de tranziție și cele mai dezvoltate a fost stabilită la 60% și, respectiv, 40%.

Acordurile de parteneriat pregătite de autoritățile naționale pentru Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul de coeziune, Fondul social european Plus (FSE +) și Fondul european pentru pescuit și maritim (FEPAM) vor fi simplificate și limitate la 35 de pagini, cu excepția cazului în care statele membre doresc să le dezvolte.

Autoritățile regionale, locale, urbane și alte autorități publice, partenerii economici și sociali, societatea civilă, precum și organismele de cercetare, după caz, vor fi parteneri-cheie la aceste acorduri.

Parlamentul European a integrat în noul acord 4 principii generale care trebuie respectate pentru a primi finanțare din partea UE: (1) respectarea Cartei drepturilor fundamentale a UE; (2) egalitatea de gen și integrarea socială; (3) combaterea discriminării; și (4) respectarea obiectivelor ONU de dezvoltare durabilă și a Acordului de la Paris privind protejarea mediului înconjurător.

Măsurile legate de suspendarea fondurilor atunci când țările nu respectă orientările UE privind politicile economice și de ocupare a forței de muncă vor fi limitate în timp (procedurile de suspendare pot fi aplicate numai între 2023 și 2025). Sancțiunile legate de nerespectarea obiectivelor economice naționale, cum ar fi deficitul excesiv, nu vor fi aplicabile atâta timp cât clauza generală de evadare a Pactului de Stabilitate și Creștere este activată. Atenţie! Fondurile FSE + și Interreg nu pot fi suspendate.

Fondurile alocate vor contribui la atingerea unui obiectiv global de 30% din cheltuielile bugetare ale UE pentru susținerea obiectivelor climatice și vor respecta principiul din Acordul Verde de a „nu face rău semnificativ”. La jumătatea perioadei de finanţare va avea loc o revizuire, iar 50% din fondurile rămase vor putea fi re-alocate, pentru ultimii doi ani ai perioadei de programare.

Obiectivele simplificate anunţate de Parlament şi de Consiliu – 5 acum în loc de 11 cât fuseseră anterior – sunt: (1) o Europă mai competitivă și mai inteligentă; (2) o tranziție mai ecologică, cu emisii reduse de carbon, către o economie netă cu zero carbon și o Europă rezistentă; (3) o Europă mai conectată; (4) o Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii; (5) o Europă mai aproape de cetățeni.

În perioada următoare se vor finaliza lucrările la nivel tehnic şi se va aștepta ca Parlamentul și Consiliul să aprobe conținutul acordului.

Indiferent de data la care regulamentul va intra în vigoare, alocarea resurselor financiare se va aplica retroactiv de la 1 ianuarie 2021.

Dispozițiile comune se vor aplica Fondului de dezvoltare regională, Fondului social (EFS +), Fondului de coeziune, Fondului european maritim și pentru pescuit şi Fondului de tranziție echitabilă și vor stabili regulile financiare pentru Fondul pentru azil și migrație, Fondul pentru securitate internă și Instrumentul de gestionare a frontierelor și de viză 2021-2027.

Fondurile acoperite reprezintă aproximativ o treime din bugetul total al UE. Resursele de coeziune alocate pentru 2021-2027 sunt cu aproximativ 48 de miliarde de euro mai mici decât în perioada precedentă de șapte ani.

Articole similare

Ad