Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

xTrack MES prezintă numeroase avantaje și în execuția comenzilor de producție

Planificarea automată a producției este urmată de transformarea materiilor prime și materialelor în produse finite, adică de execuția comenzilor. Și aici aplicatia xTrack MES, realizată în cadrul proiectului Axes Software „Platforma inovatoare de gestionare prin inteligență artificială a proceselor de lucru în fabrici și depozite” (ID 129490), având co-finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, își dovedește utilitatea: urmărește pas cu pas procesul de execuție și optimizează operațiunile tehnologice cu ajutorul unor algoritmi complecși care țin cont de multitudinea de factori implicați în producție.

Aplicația xTrack WMS, prin modulul special creat în acest sens, automatizează execuția fiecărei comenzi de producție, pornind de la cea mai simplă operație tehnologică până la întreg ansamblul de operații care stau la baza realizării produselor finite din comandă. Acest proces de digitalizare e însoțit de multiple beneficii.

În primul rând, sunt eliminate erorile umane. Dispariția greșelilor de calcul sau de înregistrare a intrărilor sau ieșirilor de materii prime, materiale și produse finite conduce la asigurarea unui control riguros al stocurilor. Calculul automat al necesarului de materii și materiale realizat de aplicația xTrack MES este mult mai precis decât cel făcut de un operator uman și contribuie la respectarea consumului prevăzut inițial sau chiar la reducerea acestuia, prin reutilizarea unor rebuturi, iar cantitățile produse sunt exact cele comandate.

Informațiile sunt continuu actualizate fiindcă aplicația software acumulează date atât introduse manual, cât și colectate cu ajutorul terminalelor mobile. Terminalele joacă un rol important în procesul de producție, fiind utilizate pentru scanarea materiilor prime la intrarea în producție și a produselor la finalul fiecărei operații tehnologice, astfel încât managerii pot vedea în timp real ce și cât s-a consumat, ce și cât a rămas, ce și cât s-a produs.

În cazul apariției unor elemente neprevăzute (concedii, defectarea unui utilaj, stoc insuficient de materii prime, primirea unei alte comenzi cu o prioritate mai mare), prin xTrack MES se poate genera o nouă planificare. Datele sunt procesate automat în sistem, iar întregul proces de execuție este resetat conform noii planificări, evitându-se apariția unor sincope care ar putea interveni dacă o persoană ar prelucra datele.

Și aprovizionarea zonei de producție este strict controlată prin aplicație. Angajaților care colectează materiile prime și materiale din depozit li se indică rapid și automat, prin instrucțiuni clare primite pe terminalele mobile, ce trebuie adus în hala de producție, unde și în ce cantitate, locațiile de depozitare și ruta cea mai scurtă de picking, astfel încât numărul de deplasări la și în depozit să fie redus la maximum.

Aplicația xTrack MES este integrată cu modulul de CTC, ceea ce permite diferențierea rezultatelor proceselor de prelucrare în produse finite care satisfac cerințele tehnice de calitate și rebuturi. În acest mod, producătorul are o evidență certă, în timp real, a stocurilor de produse finite „livrabile” și a rebuturilor inutilizabile sau refolosibile. Urmărirea și clasificarea acestora din urmă este esențială pentru contorizarea materiilor prime și a materialelor rămase după finalizarea unei comenzi, deoarece rebuturile refolosibile pot deveni parte a stocului de materii prime disponibil ulterior.

Soluția xTrack MES poate fi integrată cu alte aplicații (xTrack WMS sau alte aplicații de tip WMS). În plus, modulele sale de execuție a comenzilor și de planificare pot fi adaptate la cerințele strategiei de producție alese: MTO (producție la comandă) sau MTS (producție pentru constituirea unui stoc în baza previziunilor de vânzare).

Structura xTrack MES este flexibilă, permițând modificări determinate de nevoile specifice ale fiecărei companii în parte, iar implementarea are ca rezultat optimizarea oricăror activități de producție.

Pentru mai multe detalii și pentru a solicita o ofertă, accesați:

https://axessoftware.com/ro/automatizarea-fluxurilor-de-productie-executia-comenzilor-de-productie/

* Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Articole similare

Ad