Ad
Ad
AdAdvertisement
Ad
Ad
Ad
Ad
AdAdvertisement
Ad
Ad
Ad
AdAdvertisement
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

CE dorește să simplifice sprijinul pentru transportul feroviar și intermodal. Transportatorii rutieri acuza favorizarea transportului feroviar.

Comisia Europeană dorește să simplifice procedurile de acordare a ajutoarelor de stat pentru transportul intermodal, feroviar și pe căi navigabile interioare. În conformitate cu noua propunere de reglementare, investițiile statelor membre în aceste moduri de transport nu vor trebui să fie aprobate în prealabil de către CE. Totuși, această idee este criticată de organizația transportatorilor rutieri.

CE dorește să crească ponderea formelor durabile de transport de pasageri și de marfă. Cu toate acestea, transferarea unei cantități mai mari de mărfuri de la transportul rutier la transportul feroviar și pe căi navigabile interioare nu va fi posibilă fără investiții semnificative din partea statelor membre. Din acest motiv, Comisia a decis să simplifice normele de acordare a ajutoarelor de stat pentru modurile de transport cu emisii zero. În acest scop, au fost propuse așa-numitele „exceptări pe categorii”, în conformitate cu articolul 93 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Investițiile în transportul intermodal, feroviar și pe căi navigabile interioare nu vor trebui să fie supuse unei proceduri de notificare pentru respectarea normelor privind ajutoarele de stat. În acest fel, CE dorește să scurteze și să simplifice procedurile de pregătire a investițiilor.

„Comisia urmărește să sporească certitudinea juridică și să reducă sarcina administrativă pentru anumite măsuri de ajutor național care sprijină transferul de mărfuri și de pasageri din transportul rutier către moduri și soluții mai puțin poluante, care au fost elaborate de Comisie pe baza unei practici decizionale extinse, într-un mod care să garanteze că denaturarea concurenței este limitată. Regulamentele de exceptare pe categorii de ajutoare sporesc securitatea juridică pentru statele membre și pentru beneficiarii de ajutoare în ceea ce privește modul în care sunt concepute măsurile. În același timp, ele simplifică procedurile (…)”, se arată în expunerea de motive a CE la propunerea legislativă.

Preocupările transportatorilor

Propunerea CE a fost criticată de organizația mondială de transport rutier IRU, care consideră că procedurile simplificate de ajutor de stat ar trebui să se aplice și investițiilor în transportul auto cu emisii zero. Potrivit organizației, toate modurile de transport ar trebui să beneficieze de sprijin public pentru investițiile în decarbonizare. În plus, potrivit IRU, excluderea transportului auto din noua propunere va oferi un avantaj competitiv pentru unii transportatori.

„Comisia susține că o astfel de facilitare a ajutorului de stat nu va cauza denaturări ale concurenței. Dar contrariul este adevărat. Excluderea transportului rutier nu va face decât să creeze un dezavantaj concurențial între operatori, deoarece unii pot fi implicați în operațiuni multimodale, în timp ce alții nu. De asemenea, nu este clar cum va fi evaluată participarea la transportul multimodal și cum va fi pusă în aplicare legislația”, scrie în documentul de poziție al IRU.

Documentul de poziție, publicat la 8 iulie, este criticat dur de organizația transportatorilor auto, care atrage atenția asupra competitivității interindustriale. Cu toate acestea, în prezent, transportatorii feroviari consideră că în Uniunea Europeană transportul rutier este cel care se bucură de condiții competitive mai bune, deoarece transportatorii rutieri nu trebuie să plătească 100% din costurile de întreținere a infrastructurii, așa cum fac companiile feroviare. De subliniat este faptul că transportul rutier acoperă în prezent doar 50% din costurile sale externe și nu există programe adecvate pentru a încuraja utilizarea căii ferate.

În Polonia, taxele de acces la infrastructură acoperă 100% din rețeaua feroviară și mai puțin de 1% din drumurile publice. Mai mult, Directiva „Eurovinieta”, aflată în prezent în curs de elaborare, include o propunere conform căreia camioanele cu emisii zero ar trebui să fie scutite de taxe de utilizare a infrastructurii. Nu există o astfel de scutire pentru trenurile electrice sau pe bază de hidrogen. Acest lucru înseamnă, la rândul său, că transportul auto va continua să fie privilegiat din acest punct de vedere în comparație cu transportul feroviar.

Transportatorii feroviari se opun privilegierii camioanelor cu emisii zero în legislația UE

Având în vedere toate aceste considerente și propuneri legislative, feroviarii nu este de acord cu opinia IRU conform căreia propunerea CE va denatura competitivitatea interindustrială. În plus, dacă statele membre doresc să promoveze soluții ecologice în transportul rutier, pare necesar ca aceste măsuri să fie supravegheate de CE în ceea ce privește conformitatea cu politica UE privind clima.

Articole similare

Ad