Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

CNAIR a prezentat evoluția proiectelor din regiunea Moldovei și Bucovinei

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a prezentat stadiul proiectelor din Moldova și Bucovina în cadrul unei şedinţe la care au participat reprezentanți ai autorităților locale, ai societății civile și ai prestatorilor care au contracte cu CNAIR în această zonă a țării, dar și cu membri ai Parlamentului.

Discuțiile au avut loc în format mixt, cu prezență fizică și online.

Situația actualizată a proiectelor analizate, prezentată de echipa tehnică a CNAIR, coordonată de directorul general, Cristian Pistol, este următoarea:

A7 – Autostrada Moldovei

Autostrada Ploiești-Buzău

Se află în faza finală de evaluare a celor 39 de oferte pentru construcția acestui tronson în lungime de 63,250 km, împărțit în 3 loturi:

LOT 1: Dumbrava-Mizil, km 0+000-km 21+000

LOT 2: Mizil-Pietroasele, km 21+000-km 49+350

LOT 3: Pietroasele-Municipiul Buzău, km 49+350-km 63+250.

Valoarea estimată a contractelor este cuprinsă între 4,29 miliarde de lei și 5,06 miliarde de lei.

Autostrada Buzău-Focșani

Contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic (SF+PT) este în derulare. Lungimea autostrăzii este de 82,44 km, valoarea contractului fiind estimată la 13,93 milioane de lei, fără TVA. Data de începere fusese planificată pentru noiembrie 2018.

Indicatorii Tehnico-Economici au fost avizaţi: CTE al CNAIR (în 03.12.2021), CTE al MT (în 10.12.2021) şi Consiliul Interministerial (în11.01.2022).

Acordul de Mediu a fost obținut în 05.01.2022, după recepţionarea PT de către CNAIR în 13.12.2021. Acestea urmează să fie supus avizării în cadrul CTE CNAIR, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin Hotărâre de Guvern.

CNAIR a primit documentația necesară demarării Procedurii de Achiziție Publică pentru faza de execuție lucrări.

Autostrada Focșani-Bacău

Contractul pentru elaborarea SF+PT este în derulare. Lungimea autostrăzii este de 95,902 km, cu o valoare estimată a contractului de 20,12 milioane lei, fără TVA. Data de începere a proiectului a fost ianuarie 2019. Studiul de Fezabilitate, revizia 3, a fost înaintat în 23.12.2021, iar Prestatorul este acum în curs de finalizare a Proiectului Tehnic.

Protocolul de colaborare între ABA Siret (ANAR) și CNAIR a fost semnat în 02.12.2021. Avizul de Gospodărire a Apelor este în etapa finală de emitere, iar Procedura pentru obținerea Acordului de Mediu a intrat în etapa finală.

Autostrada Bacău-Pașcani

Contractul pentru elaborarea SF+PT este în derulare. Proiectul are o lungime de 77,28 km, data de începe fiind stabilită pentru martie 2019.

Prestatorul a transmis Studiul de Fezabilitate, Revizia 5, în 01.12.2021, iar în prezent Proiectul Tehnic este în curs de revizuire, ca urmare a observațiilor emise de CNAIR. Avizul de Gospodărire a Apelor se află în faza finală de obținere, iar procedura de obținere a Acordului de Mediu se apropie de final.

Autostrada Pașcani-Suceava

Contractul pentru elaborarea SF+PT este în derulare. Lungimea proiectului este de 61,86 km, iar valoarea contractului, de 11.72 milioane lei, fără TVA. Data de începere este octombrie 2020. În prezent se fac demersuri pentru obținerea Avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism şi se desfășoară procedura pentru obținerea Acordului de Mediu.

Investigațiile geotehnice au fost demarcate în septembrie 2021, dar au fost sistate în perioada 20.12.2021-05.01.2022. Până în prezent au fost realizați aproximativ 2.405 m din totalul de 9.256 m. Ritmul este nesatisfăcător, pentru că Prestatorul nu reușește să mobilizeze în teren numărul de utilaje asumate în cadrul ofertei depuse. Au fost instituite mecanismele contractuale, iar în prezent Prestatorul acumulează penalități de întârziere în cuantum de 0,001% din valoarea de contract/zi de întârziere. La ora actuală sunt mobilizate în teren doar 4 din cele 5 instalații de forat declarate în oferta tehnică.

CNAIR monitorizează și verifică în permanență stadiul realizării investigațiilor geotehnice, prin personalul CNAIR Central, al Direcţiei Regionale de Drumuri și Poduri Iași și al Secției de Drumuri Naționale Suceava, mobilizat în teren.

Autostrada/Drum Expres Suceava-Siret

Contractul pentru elaborare SF+PT este în derulare. Lungimea proiectului este de 56,17 km. Valoarea contractului se ridică la 10,09 milioane de lei fără TVA, data de începere fiind stabilită pentru octombrie 2020.

Se fac demersuri pentru obținerea Avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism şi a fost demarată procedura de obținere a Acordului de Mediu. Investigațiile geotehnice au început în august 2021. Pe 20.12.2021, Prestatorul a informat Beneficiarul că, începând cu 16.12.2021, instalația mobilizată pe Suceava-Siret a fost relocată pe Pașcani-Suceava. Până în prezent au fost realizați aproximativ 1.040 metri liniari de foraj din totalul de 8.164 m necesari.

Ritmul este nesatisfăcător, din cauză că Prestatorul întâmpină dificultăți cu privire la mobilizarea în teren a numărului de utilaje asumate în cadrul ofertei depuse. Au fost aplicate mecanismele contractuale, iar în prezent, Prestatorul acumulează penalități de întârziere în cuantum de 0,001% din valoarea de contract/zi de întârziere. La ora actuală nu este mobilizată nicio instalație de foraj în teren, din cele 5 instalații declarate în cadrul ofertei tehnice. CNAIR monitorizează și verifică în permanență stadiul verificării realizării investigațiilor geotehnice.

A8-Autostrada Unirii

Autostrada Târgu Neamț-Iași-Ungheni

Contractul pentru Completarea/Revizuirea/Actualizarea Studiului de Fezabilitate și elaborarea PAC, PAD și PTE sunt în derulare. Lungimea proiectului este de 100,14 km, la o valoare a contractului de 58,83 milioane de lei, fără TVA. 

În 21.12.2021 a fost emis „Guidance Note” nr.1 de către experții Jaspers, privind analiza asupra documentației etapei 1 a Analizei Multicriteriale. Punctul de vedere al experților Jaspers a fost transmis Prestatorului, iar în prezent documentația pentru această etapă a Analizei Multicriteriale este în curs de revizuire.

Prestatorul s-a remobilizat în teren pe 06.01.2022, unde a detașat 3 echipe de execuție a forajelor.

Pe sectorul cuprins între Târgu Neamț (Moțca) și Târgu Frumos continuă investigațiile geotehnice, iar până în prezent au fost realizați 3.650 metri liniari de foraj din totalul de 6.242 m propuși. Inclusiv pentru sectorul dintre Târgu Frumos și Lețcani au fost demarate investigațiile geotehnice pentru cei 2.205 metri liniari de foraj propuși.

Autostrada Târgu Mureș-Târgu Neamț

Contractul pentru completarea SF este în derulare. Lungimea este de 211 km, valoarea contractului fiind de 17,58 milioane de lei, fără TVA. Data de începere a fost stabilită pentru 28.05.2019.

Prestatorul a înaintat, în 07.12.2021, Studiul de fezabilitate pentru Autostrada Târgu Mureș-Tărgu Neamț, Revizia 3. Documentația a fost predată pentru întreg obiectivul şi a fost analizată de către Departamentele de specialitate din cadrul CNAIR, pentru a verifica dacă au fost implementate observațiile emise anterior și pentru a se stabili dacă nivelul de calitate corespunde cu cel solicitat prin Caietul de sarcini. În 28.12.2021 au fost emise observații cu privire la conținutul acesteia.

Documentațiile pentru încheierea protocolului cu ABA Mureș (corespunzător Secțiunii I, II) și ABA Siret (corespunzător Secțiunii II, III) au fost transmise în 23.12.2021.

Pentru obținerea Acordului de mediu au fost emise Decizia etapei de evaluare inițială, nr. 13118/18.11.2021 pentru Secțiunea I Târgu Mureș-Miercurea Nirajului și legătura la Autostrada A3 (2,4 km), precum şi Decizia etapei de evaluare inițială nr. 9986/08.12.2021 pentru Secțiunea III: Leghin-Târgu Neamț. De asemenea, au fost elaborate și Memoriile de prezentare pentru aceste secţiuni.

Autostrada Brașov-Bacău

Elaborarea SF+PT este în curs de derulare. Lungimea proiectului este de 165 km, iar valoarea contractului, de 20,09 milioane de lei fără TVA. Data de începere a fost stabilită pentru 10.07.2020.

Analiza multicriterială de traseu (AMC2), avizată în cadrul CTE-CNAIR, a fost finalizată în 10.12.2021. Proiectantul a transmis temele de proiectare pentru realizarea Studiilor de teren (arheologice, topografice, geotehnice și de mediu) şi vor fi demarate activitățile pentru obținerea Certificatului de Urbanism și a Acordului de Mediu.

Drumul Expres Focșani-Brăila

Contractul pentru elaborarea SF+PT este în derulare, pentru o lungime de 76 km. Valoarea contractului este de 15 milioane de lei fără TVA. În prezent se află în derulare etapa finală pentru realizarea Analizei multicriteriale de traseu (AMC2), în urma căreia va fi stabilită varianta de traseu optimă.

Drum Expres Brăila-Galați

Contract pentru proiectare și execuție, semnat în aprilie 2021, este în derulare. Valoarea contractului pentru proiectul în lungime de 11,08 km, este de 371.41 milioane de lei fără TVA.

Drum Expres Tișița-Albița

Contractul pentru elaborarea SF este în derulare. Valoarea contractului pentru proiectul în lungime de 76 km este de 11,05 milioane de lei fără TVA. 

Analiza Multicriterială de Traseu Etapa 1 se află în curs de realizare. În urma acesteia vor fi stabilite minim două variante de traseu, care vor fi analizate detaliat în Analiza Multicriteriala de Traseu Etapa 2. La momentul actual este studiată posibilitatea realizării la nivel de drum expres a sectorului rutier dintre Tișița și Albița sau la nivel de Drum TransRegio. Necesitatea analizei în cauză a apărut în urma rezultatelor obținute în cadrul AMC1, conform cărora rata de rentabilitare a proiectului (profitabilitatea proiectului de investiții) este foarte scăzută în raport cu cerințele de eligibilitate impuse pentru proiectele care beneficiază de finanțare nerambursabilă.

Drum Expres Bacău-Piatra Neamț

Contractul pentru elaborarea SF+PT este în derulare. Lungimea proiectului este de 61 km, iar Valoare contract, de 8,92 milioane de lei, fără TVA. Data de începere a fost martie 2020.

În decembrie 2021 a fost avizată documentația pentru Analiza Multicriterială de Traseu, Etapa 2, în cadrul CTE CNAIR, în urma căreia au fost stabilită și definitivată varianta de traseu a drumului expres. În prezent, Prestatorul întocmește temele de proiectare pentru realizarea Studiilor de teren (arheologice, topografice, geotehnice și de mediu).

Au fost obținute certificatele de urbanism de la CJ Neamț (nr.662/10.01.2022) și CJ Bacău (nr.1183/13.01.2022) şi sunt în desfășurare activitățile pentru obținerea Acordului de Mediu.

Drum de mare viteză Vatra Dornei-Suceava

Contractul pentru elaborarea SF este în derulare. Lungimea proiectului este de 107 km, iar valoare contractului se ridică la 14.475.000 lei fără TVA. În prezent, se află în procedură de revizuire Analiza Multicriterială de Traseu Etapa 1 revizia 1. În urma acesteia vor fi stabilite minimum două variante de traseu, care vor fi analizate într-un mod mai detaliat în Analiza Multicriterială de Traseu Etapa 2. Beneficiarul a formulat observații, în 04.11.2021, asupra documentației Analizei Multicriteriale de Traseu, Etapa 1.

A fost demarată și etapa de consultare publică a variantelor de traseu propuse și au fost solicitate punctele de vedere ale autorităților locale, privind variantele clasate pe primele 2 poziții.

Imediat după stabilirea și avizarea traseului optim va fi demarată campania de realizare a investigațiilor de teren, activitățile de obținere a Certificatului de Urbanism și a Acordului de Mediu. Pe 08.12.2021 a avut loc o nouă discuție între CNAIR și Prestator pe tema observațiilor la conţinutul Analizei Multicriteriale de Traseu, Etapa 1.

Articole similare

Ad