Contestaţiile la proiectele de infrastructură ar trebui soluţionate cu prioritate