Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Comisia Europeană combate traficul de droguri în porturi

Comisia și Președinția belgiană a Consiliului UE, împreună cu statele membre, autoritățile portuare, asociațiile europene, agențiile UE (Europol, OEDT) și reprezentanți ai autorităților vamale și de aplicare a legii lansează parteneriatul public-privat Alianța portuară europeană. Parteneriatul urmărește să reunească toate părțile interesate relevante, pentru a găsi soluții de protejare a porturilor împotriva traficului de droguri și a infiltrărilor criminale.

Această inițiativă vine în continuarea Foii de parcurs a UE pentru combaterea traficului de droguri și a criminalității organizate și este în conformitate cu angajamentul președintelui von der Leyen de a lua măsuri în 2024 pentru a combate contrabanda cu droguri și infiltrarea infracțională în porturile europene.

Lansarea parteneriatului public-privat al Alianței portuare europene vine în contextul în care rețelele infracționale recurg la violență extremă, corupție și intimidare în căutarea profiturilor. Confiscările de cocaină în UE au atins niveluri record, cu peste 300 de tone confiscate anual în ultimii ani. Numai în Belgia, autoritățile au confiscat un număr record de 121 de tone de cocaină în portul Anvers-Bruges în 2023, ceea ce reprezintă o creștere de 10 % față de anul precedent.

Porturile contribuie la 75% din volumul comerțului exterior al UE și la 31% din volumul comerțului interior al UE. Ca atare, porturile sunt deosebit de vulnerabile în fața contrabandei cu droguri și a exploatării de către rețelele infracționale de mare risc. Infractorii folosesc porturile pentru a organiza trecerea containerelor care conțin mărfuri ilicite în UE. Printre acestea se numără traficul de droguri, una dintre cele mai profitabile activități infracționale, care reprezintă o amenințare semnificativă la adresa securității UE. Acesta este motivul pentru care operatorii portuari publici și privați, de la autoritățile portuare la operatorii de terminale și companiile de transport maritim și logistic, joacă un rol crucial în protejarea porturilor și a securității UE.

Alianța europeană a porturilor își propune:

  • Mobilizarea comunității vamale împotriva traficului de droguri pentru a consolida gestionarea riscurilor și controale mai bine orientate și mai eficiente în porturi, pentru a ține cont de faptul că 70% din confiscările de droguri efectuate de către vamă au loc în porturi;
  • Consolidarea operațiunilor de aplicare a legii în porturi și împotriva organizațiilor criminale care orchestrează traficul de droguri, cu sprijinul Europol, Eurojust, Parchetului European și prin acțiuni specifice în cadrul Platformei europene multidisciplinare împotriva amenințărilor criminale;
  • Crearea unui parteneriat public-privat care să ajute la combaterea contrabandei cu droguri pentru a sensibiliza diferiții actori, dar și pentru a sprijini autoritățile portuare și companiile maritime private în rolul lor în lupta împotriva traficului de droguri și a infiltrărilor criminale

Acest parteneriat public-privat va consolida capacitatea de rezistență a porturilor și va intensifica lupta împotriva traficului de droguri și a infiltrării criminale și se va concentra pe identificarea vulnerabilităților, pe schimbul de bune practici și pe găsirea de soluții practice pentru a consolida securitatea portuară. Acesta va aborda intimidarea, corupția și infiltrarea infractorilor în porturi, prin punerea în aplicare a standardelor de securitate internaționale și ale UE și prin cooperarea dintre autoritățile de aplicare a legii și autoritățile vamale și operatorii publici și privați care lucrează în porturi.

Lansarea va fi urmată de o declarație comună în care se va afirma angajamentul autorităților de aplicare a legii, al autorităților vamale și al operatorilor publici și privați care lucrează în porturi de a aborda împreună amenințările reprezentate de criminalitatea organizată.

Activitatea Alianței portuare europene va fi susținută în continuare de rezultatele evaluării Schengen privind traficul de droguri, care s-a încheiat în noiembrie 2023. Această evaluare tematică a constituit primul exercițiu de acest tip în temeiul noului Regulament privind mecanismul de evaluare și monitorizare Schengen. Ca urmare a acestei evaluări, Comisia adoptă o propunere pentru ca Consiliul să ia în considerare cele mai bune practici identificate în cadrul evaluării tematice Schengen din 2023. Evaluarea din 2023 a evaluat capacitățile statelor membre în domeniul cooperării polițienești, al protecției frontierelor externe și al gestionării sistemelor informatice pentru a lupta împotriva traficului de droguri în UE.

După evenimentul de lansare, parteneriatul public-privat se va reuni anual la nivel ministerial, pentru a identifica provocările rămase, a stabili prioritățile strategice și a face schimb de informații cu privire la progresele înregistrate. Vor avea loc reuniuni ale înalților funcționari pentru a pregăti și a urmări prioritățile stabilite în cadrul reuniunii ministeriale anuale.

Combaterea criminalității organizate și a traficului de droguri este o prioritate pentru Comisie, așa cum se subliniază în Strategia Uniunii Europene pentru securitate, în Strategia UE de combatere a criminalității organizate și în Strategia UE privind drogurile. Pe 18 octombrie 2023, Comisia a adoptat Foaia de parcurs a UE pentru combaterea traficului de droguri și a criminalității organizate, care a inclus Alianța portuară europeană ca inițiativă emblematică, reunind toți actorii publici și privați relevanți în lupta împotriva contrabandei cu droguri și a infiltrării criminale în centrele logistice.

sursa foto: hafen-hamburg.de

Articole similare

Ad