Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Conditiile pentru plata diurnei de deplasare

Conditiile pentru plata diurnei de deplasare sunt precizate in articolul 1 din HG 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, si se refera la:
 

a) vizite oficiale, tratative (negocieri), consultari, incheieri de conventii, acorduri si alte asemenea intelegeri;
b) participari la targuri si expozitii; prospectarea pietei; actiuni de cooperare economica si tehnico-stiintifica; contractari si alte actiuni care decurg din executarea contractelor de comert exterior;
c) documentare, schimb de experienta;
d) cursuri si stagii de practica si specializare sau perfectionare, inclusiv participarea elevilor, studentilor si cadrelor didactice insotitoare la olimpiade si concursuri in domeniul invatamantului;
e) participari la congrese, conferinte, simpozioane, seminarii, colocvii sau alte reuniuni, care prezinta interes pentru activitatea specifica a unitatii, precum si la manifestari stiintifice, culturale, artistice, sportive s.a.;
f) primiri de titluri, grade profesionale, distinctii sau premii conferite pentru realizari stiintifice, culturale, artistice sau sportive;
g) desfasurarea unei activitati stiintifice, culturale, artistice sau sportive, temporare, fara dobandirea calitatii de salariat al partenerului extern, precum si pentru tinerea de cursuri in calitate de profesor vizitator;
h) control si indrumare la misiuni diplomatice, oficii consulare si alte asemenea reprezentante in strainatate;
i) executari de lucrari de constructii, reparatii si amenajari la imobilele misiunilor diplomatice, oficiile consulare si celelalte forme de reprezentare in strainatate, precum si ducerea si aducerea pe roti a mijloacelor auto apartinand acestor reprezentante;
j) asigurarea protectiei demnitarilor romani pe timpul cat acestia se deplaseaza in strainatate de catre personalul specializat din cadrul Serviciului de Protectie si Paza sau din alte unitati din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, daca in sistemele respective este prevazuta o asemenea activitate;
k) exercitii, aplicatii, ateliere de lucru, controale la unitatile militare participante
la misiuni de mentinere a pacii, cursuri la scoli si academii militare;
l) crearea si consolidarea democratiei, a prosperitatii, cooperarii si stabilitatii

in Europa de Sud-Est, ca etapa preliminara a integrarii statelor regiunii in structurile euroatlantice.
Inspectorii fiscali ar putea considera ca, pentru alte activitati in afara celor de mai sus, sumele platite sub forma de diurna sau indemnizatie de delegare ar trebui revizuite si impozitate ca venituri de natura salariala.

Veniturile de natura salariala prevazute la art. 56 din Codul fiscal sunt venituri din activitati dependente, daca sunt indeplinite urmatoarele criterii:
– partile care intra in relatia de munca, denumite in continuare angajator si angajat, stabilesc de la inceput felul activitatii, timpul de lucru si locul desfasurarii activitatii;
– partea care utilizeaza forta de munca pune la dispozitia celeilalte parti mijloacele de munca, precum: spatii cu inzestrare corespunzatoare, imbracaminte speciala, unelte de munca si altele asemenea;
– persoana care activeaza contribuie numai cu prestatia fizica sau cu capacitatea ei intelectuala, nu si cu capitalul propriu;
– platitorul de venituri de natura salariala suporta cheltuielile de deplasare in interesul serviciului ale angajatului, cum ar fi indemnizatia de delegare detasare in tara si in strainatate, si alte cheltuieli de aceasta natura, precum si indemnizatia de concediu de odihna si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca suportata de angajator potrivit legii;
– persoana care activeaza lucreaza sub autoritatea unei alte persoane si este obligata sa respecte conditiile impuse de aceasta, conform legii.”

Articole similare