Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Energia regenerabilă, economia circulară și securitatea online sunt pe agenda Parlamentului European pentru 2023

Deputații europeni vor conveni în ianuarie asupra unei poziții privind un cadru legal pentru inteligența artificială, care urmărește să introducă o bază juridică și de reglementare comună pentru inteligența artificială, în conformitate cu valorile UE. Accentul este pus pe aplicații specifice și pe posibilele riscuri.

Deputații vor lucra, de asemenea, la Legea datelor, stabilind reguli comune pentru a reglementa partajarea datelor atunci când se utilizează produse conectate sau servicii conexe. Scopul este de a facilita comutarea între furnizorii de stocare în cloud și alte servicii de procesare a datelor. De asemenea, ar pune în aplicare măsuri de protecție împotriva transferului internațional ilegal de date de către furnizorii de servicii cloud.

În urma penuriei globale de semiconductori cauzată de pandemia de Covid-19, Parlamentul își va prezenta poziția cu privire la Chips Act, care urmărește să se asigure că UE are competențele, instrumentele și tehnologiile esențiale pentru a deveni lider în domeniu. Scopul este de a ajuta la realizarea tranziției digitale și ecologice, precum și de a ajuta la stimularea producției și pentru a evita întreruperea lanțului de aprovizionare.

Parlamentul va continua să lucreze, printre altele, pentru atingerea neutralității climatice în UE, prin decarbonizarea tuturor sectoarelor economiei. Pentru a atinge obiectivele din pachetul “Fit for 55”, deputații europeni vor vota noi standarde de CO2 pentru mașini și camionete, implementarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, un nou cadru pentru o piață internă a hidrogenului, reducerea emisiilor de metan și gaze de seră fluorurate, noi reguli pentru a împiedica companiile să evite regulile UE privind emisiile prin relocare, dar și obiective mai ambițioase pentru sistemul de comercializare a certificatelor de emisii.

Energia regenerabilă joacă un rol fundamental în realizarea Pactului ecologic european: atingerea neutralității climatice până în 2050 și crearea unei mai mari independențe energetice. UE își propune să crească ponderea energiei regenerabile în consumul final brut de energie la 40% până în 2030 pentru a-și atinge obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Parlamentul va lucra, de asemenea, la obiective mai ambițioase pentru reducerea consumului de energie la nivelul UE.

Ca parte a trecerii către o economie circulară, PE va elabora noi cerințe de proiectare ecologică pentru anumite grupuri de produse, cum ar fi aparatele de bucătărie, computerele și serverele, motoarele electrice și anvelopele, pentru a le face mai durabile, reutilizabile și mai puțin dăunătoare pentru mediu.

La începutul lui 2023, deputații europeni vor discuta noi reguli pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă ale persoanelor care lucrează prin intermediul platformelor digitale de muncă din UE, întrucât, în prezent, legislația UE a muncii nu protejează drepturile acestei categorii de lucrători. Propunerea include asigurarea unui statut legal de angajare care să corespundă modalităților de lucru efective, promovarea și îmbunătățirea transparenței, precum și echitatea și responsabilitatea muncii pe platformă.

Articole similare

Ad