Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

În aprilie, traficul de containere din Genova ?i Savona s-a diminuat cu 15,8%

În aprilie 2020, porturile Genova ?i Savona, guvernate de Autoritatea Sistemului Portuar din Marea Liguric? de Vest, au înregistrat o sc?dere constant? a volumului de containere, în compara?ie cu luna precedent?. Potrivit sondajelor realizate de Autorit??ilor Portuare, volumul de containere manipulate în aprilie a sc?zut cu 15,8% fa?? de aceea?i lun? din 2019, înregistrând un total de 192.284 TEU. Volumele din Orientul Îndep?rtat, care au ajuns la total de 50.089 TEU, sunt diminuate cu 10%, importurile din China au marcat o sc?dere de 11%, iar cele din Singapore de 16%. În general, comer?ul cu Orientul Mijlociu a sc?zut cu 14,1%. În ceea ce prive?te traficul de containere c?tre America de Nord ?i America de Sud, sc?derea a fost de 31,7%, respectiv de 69,4%.
În ceea ce prive?te m?rfurile conven?ionale, volumele au marcat o sc?dere important?. Traficul ro-ro a sc?zut cu 17,5%, iar cel de m?rfuri lichide vrac a fost redus cu 44,5% la uleiuri minerale ?i cu 17,3% la alte lichide. Volumul m?rfurilor de tip pulberi s-a redus în aprilie la jum?tate (-50,6%), din cauza cererii sc?zute de pe pia??.

Articole similare

Ad