Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

MKFE clarifică acordurile de transport dintre UE și Ucraina și UE și Moldova

În contextul protestelor transportatorilor polonezi și maghiari de la final de 2023 și început de 2024, care au invocat faptul că acordurile dintre UE și Ucraina le-au creat dezavantaje în competiția cu transportatorii din această țară și au dus la pierderi de clienți, federația operatorilor maghiari de transport MKFE aduce clarificări în ceea ce privește condițiile în care operatorii ucraineni pot lucra (mai ales încărca/descărca) în Ungaria. Pentru a elimina confuziile apărute, asociația arată clar că nici acordul UE-Ucraina, nici acordul UE-Moldova nu acordă transportatorilor din cele două țări scutire totală de autorizație pentru activitățile lor de transport din Ungaria. În consecință, ei trebuie să facă înregistrarea BiReg, iar controlul autorizațiilor și înregistrarea datelor în BiReg sunt obligatorii la locurile de încărcare sau descărcare.

În Ungaria, transportatorii din țări necomunitare nu pot face cabotaj, iar această regulă nu este anulată de acordurile provizorii UE-Ucraina și UE-Moldova. Interdicția se aplică și în cazul în care transportatorul ucrainean/moldovean prezintă o licență CEMT valabilă pentru Ungaria la momentul încărcării – deci nici în acest caz nu are dreptul la cabotaj.

Transportatorii ucraineni sunt scutiți de obligația de a avea autorizație la încărcare sau descărcare în Ungaria numai dacă mărfurile sunt transportate rutier între Ungaria și Ucraina, în ambele sensuri. În acest caz, temporar, nu este necesară înregistrarea mărfurilor în BiReg. Și la fel și pentru transportatorii moldoveni.

În alte cazuri decât cele de mai sus se aplică cerințele privind deținerea autorizației, înregistrarea BiReg și obligativitatea beneficiarilor de transport de a verifica autorizația. Adică pentru livrările între Ungaria și alte țări decât Ucraina trebuie solicitate în continuare autorizația transportatorului ucrainean și înregistrarea BiReg de către acesta, și la fel și în cazul Moldovei.

Având în vedere faptul că nici transportatorii ucraineni, nici cei moldoveni nu pot obține o autorizație bilaterală țară terță, ei pot efectua legal transporturi numai cu CEMT valabil pentru Ungaria. De exemplu, pentru încărcarea mărfurilor în Ungaria și descărcarea în Italia și invers este nevoie de CEMT valabil în Ungaria și Italia, și la fel și pentru încărcare și descărcare în Ungaria și Austria și în Ungaria și în Grecia. Pe de altă parte, pentru încărcare și descărcare în Ungaria și Spania, Ungaria și Germania sau Ungaria și Franța este nevoie de CEMT valabil pentru Ungaria. Și în toate cazurile de mai sus trebuie făcută înregistrarea BiReg. În ceea ce privește beneficiarii de transport din Ungaria, MKFE amintește că ei trebuie să facă interogarea online a unei autorizații, deoarece, pe lângă restricțiile din unele țări, pot afla astfel și cărei firme i-a fost eliberată și dacă ea este cea care o folosește. În caz contrar, transportul este considerat ilegal și ei trebuie să refuze încărcarea și să anunțe autoritățile de control în transporturi.

Articole similare

Ad