Ad
Ad
AdAdvertisement
Ad
Ad
Ad
AdAdvertisement
Ad
Ad
AdAdvertisement
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Optimizarea încărcării cu xTrack TMS

Pentru a reduce timpul şi distanţele parcurse la livrare, Axes Software propune soluţia software xTrack TMS, care are, printre altele, şi funcţia de optimizare a încărcării autovehiculelor. Algoritmul de optimizare a încărcării asigură utilizarea la maximum a spaţiului disponibil din autovehiculele de distribuţie, cu respectarea restricţiilor volumetrice şi de greutate maximă admisă ale acestora. Cutiile trebuie distribuite uniform pe podeaua spaţiilor destinate transportului de mărfuri din autovehicule pentru a se evita deplasarea lor în timpul cursei, iar aşezarea lor în funcţie de ordinea livrărilor îi ajută pe şoferi să încarce şi să descarce marfa rapid şi cu acurateţe maximă.

Algoritmul de optimizare a încărcării autovehiculelor este construit pe baza unui proces în trei etape:

  • calcularea spaţiului necesar încărcării cutiilor (termen generic pentru cutii, paleţi, colete etc.) în funcţie de dimensiunile acestora şi spaţiul din autovehicul;
  • constituirea treptată a structurii de rânduri şi straturi, care urmează să fie plasată în spaţiul de încărcare;
  • actualizarea structurii în funcţie de datele fiecărei cutii care se adăugă pentru a se ajunge în final la un grad ridicat de ocupare a spaţiului, fără a se depăşi greutatea maximă admisă.

Pentru lansarea algoritmului, este necesar importul prealabil al unor seturi de date stocate în alte aplicaţii (WMS, TMS, ERP etc.) deoarece în baza acestora se calculează greutatea şi dimensiunile cutiilor şi se stabileşte prioritatea la livrare a comenzilor.

Fiecare cutie este plasată de algoritm în structura de rânduri şi straturi în funcţie de caracteristicile sale definitorii (greutate, dimensiuni, posibilităţi de repoziţionare). În acest fel, se evită deteriorarea produselor în timpul încărcării şi al transportului.

În plus, modelul de dispunere a mărfurilor pe timpul transportului poate fi modificat rapid, deoarece la introducerea altor valori ale parametrilor în algoritmul de optimizare a încărcărilor se generează automat unul nou, adecvat acestor date. Astfel, utilizatorii pot reacţiona rapid şi eficient la orice schimbare neprevăzută apărută înaintea încărcării efective.

La optimizarea încărcării se au în vedere şi rezultatele combinării optimizării cu planificarea încărcării în autovehicule. În urma centralizării informaţiilor (numărul comenzii, termenul de livrare, greutate, dimensiuni, adrese de livrare) se stabileşte ordinea de încărcare a cutiilor în funcţie de distanţele la care se află locaţiile în care urmează să fie predate produsele: comanda aferentă primei destinaţii se află cel mai aproape de uşa de descărcare a autovehiculului şamd.

Beneficiile încărcării eficiente a vehiculelor

  • Reducerea timpilor de încărcare şi descărcare – Încărcarea se face după principiul LIFO (Last In, First Out) – ultima comandă încărcată este prima descărcată, penultima comandă încărcată este următoarea descărcată etc. şi nu se mai pierde timpul la descărcare.
  • Utilizarea la maximum a capacităţii de transport – Se realizează grupaje care elimină necesitatea organizării unor curse separate cu un grad redus de ocupare a spaţiului disponibil.
  • Asigurarea condiţiilor optime de transport al mărfurilor – Modul de amplasare a cutiilor elimină posibilităţile de deteriorare a articolelor pe traseu.
  • Minimizarea costurilor de transport şi mentenanţă – Optimizarea încărcării determină utilizarea eficientă a maşinilor, conducând la reducerea numărului de curse, a consumului de combustibil şi a uzurii autovehiculelor.
  • Impact pozitiv asupra mediului înconjurător – Un număr mai redus de curse cu grad de încărcare maxim contribuie la scăderea consumului de combustibil şi, implicit, a poluării.

Dezvoltarea algoritmului de optimizare a încărcării se înscrie în seria de activităţi de extindere a funcţionalităţilor sau de creare de noi aplicaţii pentru logistică incluse în suita de aplicaţii xTrack LMS (Logistics Management Suite). Aceste activităţi fac obiectul proiectului Axes Software, denumit „Platforma inovatoare de gestionare prin inteligenţa artificială a proceselor de lucru în fabrici şi depozite” (ID 129490), care este cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Pentru mai multe detalii despre acest algoritm puteti accesa: https://axessoftware.com/ro/optimizarea-incarcarii- cu-xtrack-tms/

* Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

logo UE

Articole similare