Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Până pe 30 iunie 2021, UE și Marea Britanie își vor notifica reciproc prevederile și sancțiunile legate de detașare

Fiecare parte sau, în cazul UE, fiecare stat membru poate impune măsuri de control în ceea ce privește detașarea șoferilor, se precizează în Acordul comercial și de cooperare între UE și Marea Britanie. Pentru a stabili dacă un șofer nu trebuie considerat a fi detașat, fiecare parte poate impune obligația pentru șofer de a păstra și a pune la dispoziție, atunci când sunt solicitate la controlul rutier, pe suport de hârtie sau electronic, dovezile operațiunilor de transport relevante, cum ar fi scrisoarea e-CMR și înregistrările din tahograf.

În scopul controlului, operatorul salvează și păstrează pentru o perioadă de 24 de luni declarațiile de înregistrare actualizate în interfața publică conectată la IMI, funcțională din 2 februarie 2022.

Partea în care este detașat șoferul va fi responsabilă de monitorizarea, controlul și executarea obligațiilor stabilite și va lua măsurile adecvate în cazul nerespectării prezentului Acord. Fiecare parte/stat membru se asigură că inspecțiile și controalele nu sunt discriminatorii și/sau disproporționate.

Pentru aplicarea cu strictețe a obligațiilor impuse operatorilor, fiecare parte/stat membru se asigură că există mecanisme eficiente pentru ca șoferii detașați să depună plângeri direct împotriva angajatorilor lor sau să inițieze proceduri judiciare sau administrative pe teritoriul părții în care sunt sau au fost detașați, dacă aceștia consideră că au suferit pierderi sau daune ca urmare a nerespectării normelor aplicabile, chiar și după ce relația/contractul s-a încheiat.

Fiecare parte/stat membru stabilește normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor naționale, luând toate măsurile necesare pentru a se asigura că acestea sunt puse în aplicare și respectate. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și descurajante.

Fiecare parte notifică aceste dispoziții celeilalte părți până la 30 iunie 2021, urmând ca orice modificare ulterioară să fie notificată imediat.

Articole similare

Ad