Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Raportul IRU privind accesul și atractivitatea profesiei

Raportul – care evaluează 6 țări reprezentând două treimi din totalul industriei europene de transport rutier de marfă și 4 țări reprezentând 28% din totalul sectorului de transport de pasageri – a arătat că deficitul de șoferi de camion, autobuz și autocar în Europa scapă de sub control, alimentat de cererea crescută de transport și de îmbătrânirea populației de șoferi.

Dacă nu se iau măsuri pentru a face profesia de șofer mai accesibilă și mai atractivă, în Europa ar putea lipsi peste 2 milioane de șoferi până în 2026, ceea ce ar putea avea un impact asupra a jumătate din toate transporturile de marfă și asupra a milioane de călătorii de pasageri.

În ciuda faptului că salariile șoferilor sunt, în unele cazuri, de până la 5 ori mai mari decât salariul minim mediu, raportul prezintă date alarmante privind dificultățile de acces la profesia de șofer, în special pentru tineri, și atractivitatea acesteia, în special pentru femei.

Vârsta minimă de calificare este în continuare de 21 de ani pentru șoferii de camion în cinci țări din UE și între 21 și 24 de ani pentru majoritatea rolurilor de șofer de autobuz și autocar în întreaga UE (a se vedea mai jos), ceea ce reprezintă o barieră uriașă pentru cei care părăsesc școala.

Costurile ridicate ale permisului și ale formării reprezintă, de asemenea, un obstacol. În Franța, un permis de conducere pentru camioane costă 5.300 EUR, de peste trei ori mai mult decât salariul minim lunar mediu, în timp ce în Germania, un permis de conducere pentru autobuze și autocare costă în medie 9 000 EUR, de peste patru ori mai mult decât salariul minim lunar.

Securitatea, în special pentru femeile șoferițe, este esențială pentru a face profesia mai atractivă, 95% dintre șoferii de camioane și 94% dintre companiile de transport considerând-o principala lor prioritate. Cu toate acestea, doar 3 % din locurile de parcare pentru camioane existente în UE sunt certificate ca fiind sigure și securizate.

„Fără șoferi, economia, mobilitatea socială și planul climatic al Europei se vor bloca. Dar există soluții dovedite, mai ales dacă industria și guvernul colaborează”, a declarat Umberto de Pretto în urma publicării raportului.

Raportul prezintă, de asemenea, 20 de soluții care sunt în prezent puse în aplicare de asociațiile de transport rutier, de companii și de expeditori.

Rapoartele complete (pasageri și mărfuri) sunt disponibile pentru membrii IRU pe platforma de informații.

Facilitarea accesului și atragerea șoferilor

În urma publicării raportului privind accesibilitatea și atractivitatea profesiei, IRU a organizat un Intelligence Briefing pentru a discuta despre ratele actuale și prognozate ale deficitului de șoferi și impactul acestora asupra mobilității și logisticii, despre pârghiile care facilitează accesul la profesie și despre măsurile care sporesc atractivitatea profesiei.

Marie-Anne Cervoni, manager senior în domeniul informațiilor strategice de marketing al IRU, a pregătit terenul cu prima prezentare. „425.000: acesta este numărul de locuri de muncă neocupate de șoferi de camion în Europa. Doar din luna ianuarie a acestui an, am observat o creștere cu 44% a cererii de șoferi de camion. O altă cifră este de 12.000. Acesta este numărul de locuri de muncă vacante pentru șoferii de autobuz și autocar în 2021 în patru țări europene importante. Tot din luna ianuarie a acestui an, am observat o creștere de 43% a cererii de șoferi de autobuz și autocar. Pe baza tendințelor actuale, deficitul de șoferi de autobuz și autocar în aceste țări ar putea ajunge la 100.000 până în 2026″.

Amélie Achard, responsabil cu studiile europene la Comitetul Național Rutier, care a oferit o prezentare generală a cercetărilor efectuate de organizația sa în acest sector în Europa, inclusiv o comparație a remunerațiilor șoferilor între țările din Europa de Est și cele din Europa de Vest, a declarat: „Putem observa că există încă o diferență mare de remunerare între șoferii care lucrează în țările din Europa de Est și cei din Europa de Vest.În concluzie, există încă o diferență importantă între est și vest, în ciuda creșterii salariilor brute ale șoferilor în țările din est. Încă nu vedem o armonizare reală la nivel european”.

Directorul general al ASTIC, Ramón Valdivia, care a oferit o imagine de ansamblu a deficitului de șoferi din Spania, inclusiv a soluțiilor și a mediului politic, a declarat: „72% dintre șoferii din Spania au 50 de ani sau mai mult. Dacă viteza de îmbarcare a noilor șoferi nu se va schimba radical în următorii cinci ani, riscăm să pierdem mai mult de o treime din forța de muncă a șoferilor de camion. În opinia mea, trista realitate este că nimeni nu a vrut să acorde atenție avertismentelor lansate de industrie. Atunci când am fost auziți, acțiunile întreprinse s-au limitat la studii teoretice ale fenomenului, fără a face loc vreodată unui plan coerent, durabil și sustenabil din punct de vedere economic”.

Roxana Ilie, manager de reprezentare și informare în cadrul UNTRR, care a oferit o imagine de ansamblu a eforturilor UNTRR de a aborda problema lipsei de scafandri, a declarat: „Lipsa șoferilor a crescut semnificativ în România, trecând de la 49.000 în 2019 la 71.000 în 2022. Analizând principalele provocări care au dus la această situație, vârsta minimă de conducere rămâne o barieră care îi împiedică pe tineri să intre în această profesie. Aceasta este în continuare de 21 de ani pentru șoferii de camion, în timp ce în cazul șoferilor de autobuz este de 24 de ani”.

Charles Anderson, directorul general al Freightsafe, a susținut ultima prezentare, abordând o problemă majoră care limitează atractivitatea profesiei: lipsa de locuri de parcare sigure și securizate.

„Șoferii de camioane sunt obligați, fie prin lege, fie prin limitări umane, să se oprească din condus și să facă pauze după o anumită perioadă de timp. Acest lucru înseamnă că cel puțin 50% din interacțiunea șoferilor din această industrie se desfășoară atunci când sunt staționați. Am considerat că aceasta este o oportunitate fantastică de a ne implica mai bine cu șoferii și am început să analizăm de ce există o lipsă atât de mare de locuri de parcare. Studiile noastre au arătat că există mii de depozite, porturi, ateliere de reparații, centre comerciale și imobile existente legate de camioane care ar putea fi perfect reconvertite în mici zone de parcare”, a declarat Charles Anderson.

Freightsafe oferă o soluție de parcare modulară în proprietățile existente – cum ar fi depozite, centre de reparații, depozite, porturi și stații de camioane – unde șoferii își pot parca, depozita, schimba și încărca în siguranță camioanele.

Poziția IRU cu privire la revizuirea Directivei UE privind permisele de conducere

În cele din urmă, în noiembrie, având în vedere viitoarea revizuire a Directivei UE privind permisele de conducere, programată să înceapă la începutul anului 2023, IRU a înaintat un set complet de propuneri pentru revizuirea directivei și reducerea deficitului de șoferi în UE, inclusiv prin reducerea decalajului dintre școală și volan.

Prin aprobarea propunerilor industriei în timpul revizuirii, se preconizează că ponderea actuală a șoferilor tineri sub 25 de ani (6% pentru transportul de marfă și 5% pentru transportul de pasageri) va crește la 10% până în 2030, plasând industria transportului rutier pe o cale solidă de întinerire pe termen lung. De asemenea, industria își propune să crească ponderea femeilor șoferi la 10%.

Articole similare

Ad