Ad
Ad
Ad
AdAdvertisement
Ad
Ad
Ad
AdAdvertisement
AdAdvertisement
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

VGP urmărește atingerea neutralității din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2025

VGP, dezvoltator imobiliar paneuropean de spații de înaltă calitate, destinate serviciilor de logistică și uz semi-industrial, își asumă angajamentul de a continua implementarea de măsuri inteligente și durabile în cadrul strategiei sale de sustenabilitate în următorii ani, pentru a atinge amprenta neutră de carbon până în 2025. În acest scop, compania și-a stabilit obiective noi și ambițioase.

VGP a realizat o analiză cuprinzătoare a amprentei de carbon pentru a evalua mai bine impactul operațiunilor sale asupra climei. Pe baza acestei analize, VGP a stabilit o serie de obiective care vor permite companiei să atingă neutralitatea din punct de vedere al emisiilor de carbon până în anul 2025. În plus, VGP își propune să reducă emisiile GES (gaze cu efect de seră) etapa 1 și 2 cu 50% până în anul 2030, demers pe care l-a pornit încă din 2018. Mai multe detalii despre abordarea VGP privind emisiile de carbon și obiectivele pentru etapele 1-3 se regăsesc în Raportul de Responsabilitate Corporativă. Fondată ca afacere de familie și reunind mai multe domenii, precum construcțiile, logistica, industria și transporturile, VGP dorește să aibă o contribuție importantă pentru o economie mai durabilă și pentru utilizarea mai atentă a resurselor naturale. Publicarea celui de-al doilea raport al său privind responsabilitatea corporativă evidențiază modul în care strategia de sustenabilitate a VGP s-a dezvoltat în ultimii ani și cum își va îndrepta eforturile viitoare către atingerea obiectivului în ceea ce privește emisiile de carbon.

Jan Van Geet, CEO al VGP, a afirmat: “Angajamentul de a obține zero emisii de carbon până în anul 2025 este o preocupare personală pentru mine. Vreau să realizez schimbările necesare care sunt acum în mâinile noastre, de a păstra cel mai bine resursele existente pentru generațiile viitoare. De asemenea, sunt convins că toate acțiunile noastre către un viitor sustenabil vor avea un impact pozitiv și ne vor consolida legăturile cu toți partenerii noștri, cum ar fi chiriașii, municipalitățile, investitorii, și angajații.”

Raportul de Responsabilitate Corporativă 2020 al VGP subliniază progresul și angajamentul companiei de a-și consolida eforturile de sustenabilitate în activitatea de zi cu zi pe fondul pandemiei COVID-19. Protecția sănătății și a bunăstării angajaților VGP a fost o prioritate absolută în 2020, alături de reducerea impactului pandemiei asupra construcției parcurilor logistice. Un alt pas important în atingerea obiectivului de reducere a emisiilor de carbon l-au constituit eforturile accelerate de certificare BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) a clădirilor VGP, compania având certificate în prezent 35% din clădirile pe care le deține. Totodată, a fost extinsă considerabil capacitatea de producție a energiei verzi a companiei VGP Renewable Energy, până la 42,5 MWp, cu un plan de creștere cu încă 53,3 MWp în viitor. Fundația VGP, fondată în 2019, a primit de la VGP în anul 2020 o contribuție de 3 milioane de euro și a identificat 16 proiecte pentru care s-au cheltuit peste 1 milion de euro. În plus, VGP s-a angajat să furnizeze o contribuție suplimentară de 4 milioane de euro în 2021, pentru Fundația VGP.

Articole similare

Ad
Ad