Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

xTrack TMS – Optimizarea distribuției și eficientizarea costurilor

Pentru a reduce timpul, distanțele și costurile asociate livrărilor, Axes Software a creat și diversificat modulele soluției software xTrack TMS, punând la dispoziția clienților o serie de functionalități utile, specifice managementului transporturilor. Una dintre acestea este asigurată de algoritmul de optimizare a distribuției, și implicit de planificarea rutelor în baza intervalelor orare, a locațiilor de plecare, predare a mărfurilor și de retur, precum și analizele What-If, care le oferă atât managerilor, cât și șoferilor un sprijin prețios în activitatea de zi cu zi. Acest algoritm a fost realizat în cadrul proiectului „Platforma inovatoare de gestionare prin inteligență artificială a proceselor de lucru în fabrici și depozite” (ID 129490), care beneficiază de co-finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Cel mai indicat mod de eficientizare a transporturilor este automatizarea, care se realizează prin implementarea unor aplicații adecvate. Una dintre acestea, soluția software xTrack TMS (Transport Management System), include un algoritm de optimizare a distribuției ce presupune planificarea rutelor de livrare în funcție de comenzile de transport create automat în aplicație. Aplicația poate fi complet personalizată conform cerințelor fiecărei companii care alege să o utilizeze. Pe lângă planificarea curselor de distribuție, algoritmul generează și analize de tip What-If, care permit analizarea diferitelor variante de rute de livrare.

Tipul de optimizare dorit (optimizarea distribuției (livrărilor, planificarea curselor sau testarea diferitelor scenarii prin analize de tip What-If) este stabilit după alegerea tipului de date – existente în sistem sau noi. Algoritmul rulează apoi automat, fiind oricând posibilă și introducerea manuală a datelor.

Optimizarea distribuției se poate face fie luându-se în considerare regiunea (toate zonele de livrare) și întreaga flotă de transport utilizată pentru deservirea acesteia, fie împărțind regiunea pe zone și alocând, separat, câte una sau mai multe mașini pentru livrarea comenzilor clienților din fiecare zonă.

Programarea livrărilor poate fi realizată pe parcursul mai multor zile din săptămână și necesită introducerea de date legate de: intervalele orare de încărcare a mărfurilor în vehicule, orele de începere și finalizare ale fiecărei curse, tipul de livrare, locațiile de retur ale vehiculelor. În fiecare zi selectată, programarea rulează automat la orele stabilite și creează trasee de livrare conform setărilor. Toate comenzile intrate în sistem sunt grupate automat, iar, dacă aplicația xTrack TMS e conectată cu alte sisteme de tip WMS și POD, comenzile sunt trimise automat către depozite în vederea încărcării mărfurilor, respectiv către șoferi, pentru livrare.

Optimizarea de rute în scenariile analizelor What-IF permite o simulare a modificărilor care pot apărea în traseele de livrare la schimbarea parametrilor. Este astfel posibilă o analiză a situațiilor în care, de exemplu, o mașină devine indisponibilă din varii motive, iar clienții de pe traseul respectiv trebuie redistribuiți.

Datele privind comenzile ce trebuie livrate pot fi importate din fișiere de tip Excel sau CSV sau din alte aplicații cu care este interconectată soluția xTrack TMS. Opțiunea de a importa astfel de date este utilă pentru simularea unor trasee de livrare care să includă și locațiile unor clienți noi, deoarece facilitează obținerea unor oferte de preț ce pot forma o bază a negocierilor cu aceștia. În plus, comparând rezultatele analizei cu datele traseelor existente, se pot opera modificările necesare.

Utilizarea aplicației xTrack TMS conduce la stabilirea automată a componenței traseelor. Planificarea curselor și stabilirea rutelor pentru perioada următoare se pot face pe baza istoricului de livrări. După specificarea perioadei de istoric și a vehiculelor de transport disponibile, aplicația grupează optim clienții și alocă cele mai potrivite mașini astfel încât toate restricțiile de livrare să fie respectate.

Pe lângă diminuarea costurilor și creșterea eficienței activităților de transport, xTrack TMS mai prezintă un avantaj: aplicația poate fi găzduită pe o platformă de tip cloud, ceea ce reduce costurile pe care le presupun puterea de calcul, stocarea informațiilor și administrarea acestora. Iar accesul la date e asigurat oricând și (de) oriunde, cu condiția să existe conexiune la internet.

Pentru mai multe detalii despre algoritmul de optimizare a distribuției din cadrul xTrack TMS, puteți accesa: https://axessoftware.com/ro/algoritm-optimizare-distributie-xtrack-tms/

* Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Articole similare

Ad